content-picture.php

En ny bog med titlen "Gør Oprør" må selvfølgelig anmeldes i Socialistisk Information. Bogen blev en bestseller i Frankrig og andre lande. Nu har forlaget Tiderne Skifter udgivet den på dansk. Forfatteren er Stéphane Hessel, 93 år - titlen og alderen på forfatteren gør en anmeldelse værd at bruge tid og plads på.

af Svend Vestergaard Jensen

Forargelsen over verdens udvikling og tilstand har fået Stéphane Hessel til i en høj alder at komme med sin mening og opfordring til at gøre oprør. Han blev født i 1917 i Berlin. I midten af 1920’erne flyttede familien til Frankrig. Den unge Stéphane blev aktiv i den franske modstandsbevægelse mod den tyske besættelse fra maj 1940. Han blev pågrebet af Gestapo og anbragt i kz-lejr i Tyskland.

Ligegyldighed vs. engagement
Forfatterens opfordring igennem bogen er at gøre op med ligegyldigheden overfor forskellige uretfærdigheder og undertrykkelser. Det fører lige til "lydighedsnægtelse", som også er central i begrebet civil ulydighed. Indignationen overfor verdens tilstand er det grundlæggende brændstof, som Hessel skriver. Det er også det brændstof, der i en ung alder fik ham ind i modstandsbevægelsen. Dette engagement videreføres med opfordringen: "Overtag stafetten, engager jer!"

Der er nok at tage fat på ifølge forfatteren – og helt enig! "Pengenes magt har aldrig været større; finansmarkedernes diktatur aldrig mere grænseoverskridende; forskellen mellem de fattigste og de rigeste er større end nogensinde; klodens ødelægges mere og mere; …"

Og her referer han til Sartre – fransk forfatter – fra hans værk "Kvalme og Muren": "I har ansvar som individer". Det menneskelige ansvar kræver, at man engagerer sig. Stéphane Hessel bruger flere filosofer og forfattere i sit lille skrift. Evnen til at oprøres og det engagement, der følger deraf, er hans grundlæggende budskab.

Efter Anden Verdenskrig
Under krigen tilsluttede Hessel sig De Frie Franske i London under general Charles de Gaulle. Han blev arresteret af Gestapo i Paris og sendt i kz-lejr. Hessel overlevede og vendte tilbage til Frankrig.

I slutningen af og efter krigen lavede De Frie Franske sammen med det Franske Kommunistparti et program – et klassekompromis, et klassesamarbejde, der for kommunistpartiet var en udmøntning af folkefronts-strategien. Der var fornuftige reformkrav, men det stærke pres fra en meget aktiv modstandsbevægelse skulle inddæmmes, kapitalismen blev bevaret, og reformerne blev aldrig ført ud i livet. Den samme alliance – kommunistpartiet og de Gaulle – var også den, der godt to årtier senere satte en stopper for 1968-revolten.

Efter krigen var Stéphane Hessel med til at formulere Menneskerettighedserklæringen. Han arbejdede senere i FN. Senere i livet – efter Mitterrands valgsejr i 1981 meldte han sig ind i det franske Socialistparti. Opgaverne her var fortsat diplomatiet.

De forfulgte bliver undertrykkere
Takket være sit diplomatpas kunne Stéphane Hessel sammen med sin kone i 2008 og 2009 rejse til Gaza-striben og herfra berette om beboernes desperate situation, og om sin stillingtagen efter besøget sagde han til medierne, der kritiserede hans "ensidighed": "Jeg har altid været på systemkritikernes side."

Efter besøget, der også omfattede Vestbredden, skriver han, at alle burde læse Richard Goldstones rapport fra 2009 om Gaza-striben. I denne rapport anklager denne erklærede zionist den israelske hær for at have begået: "handlinger, der kan sidestilles med krigsforbrydelser, og måske i visse tilfælde med forbrydelser mod menneskeheden".

Stéphane Hessel skriver: "Det er ikke til at holde ud, at jøderne nu selv udøver krigsforbrydelserne. Men desværre er historien fuld af den slags eksempler på folkeslag, der ikke lærer af deres egen historie".

Selv en fredelig demonstration fra palæstinensisk side – som f.eks. at indbyggerne i landsbyen Bil´in hver fredag, uden at kaste med sten, forsamles foran den israelske sikkerhedsbarriere, apartheidmur, de protesterede imod. Den israelske regering kalder denne demonstration for "ikke-voldelig terrorisme". En sådan ugentlig aktion udstiller jo situationen billedligt overfor omverdenen.

Gå igang
Den lille bog – en pamflet skal den vel kaldes – er forfriskende læsning. Der er nok at tage fat på, og som Hessel opfordrer, "at I alle hver eneste én af jer, må finde jeres egne motiver til at engagere jer".

Som en rød tråd gennem hele bogen drejer det sig om at kæmpe mod uretfærdigheder – ikke at rage til sig! Hans budskab en enkelt og utvetydigt: Gør oprør! – og bogen slutter med opfordring til dem, der skal skabe det 21. århundrede – og det er med kærlig hilsen og med stort:
"AT SKABE ER AT GØRE MODSTAND. AT GØRE MODSTAND ER AT SKABE."

Stéphane Hessel
Gør oprør!
Tiderne Skifter 2011
38 sider
Pris 48 kr.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com