Inde bag Christiansborgs tykke mure har den tidligere regering åbenbart besluttet sig for at agere støttepartier i stedet for opposition. Til gengæld vokser modstanden mod venstre-regeringens offensiv i befolkningen - i de seneste uger med 40.000 mennesker på gaden, først mod flygtningepolitikken, så mod nedskæringerne på uddannelsessystemet. Enhedslisten har i den forbindelse store opgaver at løfte.

af SAPs Forretningsudvalg

Regeringen er gået i gang med en borgerlig general-offensiv: tilbagerulning af klimatiltagene, brutal nedskæring af udviklingsbistanden, genindførelse af fattigdomsydelserne, planer om kæmpenedskæringer på alle uddannelser, på forskning og kultur, nye angreb på familiesammenføringsretten og på herboende udlændinges mulighed for at erhverve statsborgerrettigheder – samt en ussel dagpengereform, der betales af unge og langtidsarbejdsløse og cementerer udstødelsen af tusinder. Og så er der de regeringsdikterede nedskæringer i kommunerne, der især rammer børn og ældre. Listen er så lang, at vi sikkert har glemt noget.

Stillet over for den udfordring, har Socialdemokraterne valgt at optræde som regeringens lidt vrangvillige støtteparti, der forlanger et par godbidder hist og her, men udtrykkeligt lover Løkke, at de ikke vil stemme for ”udgifter” uden om ham! Socialdemokraterne har derfor allerede indgået adskillige uhyrlige aftaler med regeringen, herunder den nye dagpengereform. Sammen med bl.a. de Radikale accepterer de også nedskæringerne på uddannelsesområdet – for at få lov til at være med til at bruge pengene på politiet. Både S,R og SF har ligeledes hjulpet regeringen med at finansiere erhvervsskolereformen og en (utilstrækkelig) taxameterforhøjelse for HHX – ved at skære yderligere over 3% i 2016-17 på gymnasierne og VUC, ud over de generelle 8% over de næste fire år.

Det ville være katastrofalt, hvis der ikke bredte sig en vrede og modstand andre steder. Men det gør der heldigvis! Flygtningebevægelsen har – som tidligere beskrevet i disse spalter – mobiliseret bredt og rykket udlændingedagsordenen i befolkningen. Dagpengeforliget giver, trods medvirken fra S og DF (og LO- og FTF-toppen, der accepterede karensdagene), anledning til uro og protester, som stadig kan nå at vokse sig større. Uddannelsesnedskæringerne fik eleverne til at lukke langt over hundrede ungdomsuddannelser ned i torsdags. Osv. osv. Den opposition, der nærmest er til grin på Christiansborg, er så småt ved at samle styrke på gaden.

Enhedslisten har i den situation et stort ansvar – på flere fronter.

For det første er det i høj grad op til os at være drivende for initiativerne til organiseret modstand – i fagbevægelsen, i uddannelsesorganisationerne osv. Vreden er der, kamplysten breder sig efterhånden som bølger – men nogen skal tage initiativet, når tingene skal skubbes i gang, nogen skal snakke sammen og få ideen til at følge op, når demonstrationen er slut. Og her spiller enhedslistemedlemmer med eller uden tillidsposter allerede en stor rolle, som kan blive endnu større, hvis vi netop i denne situation kan rulle vores faglige netværk i gang på et højere niveau end hidtil.

For det andet er det i høj grad vores ansvar – og mulighed – at sikre samarbejde mellem de mange forskellige bevægelser, på tværs af emner og faggrænser. Både for at sikre den bedste samlede slagkraft, men bestemt også for at undgå splittelse og i stedet formulere fælles politiske krav. F.eks. at alle uddannelsesnedskæringerne skal tages af bordet, og at penge til erhvervsskoler og HHX skal findes ved færre topskattelettelse – frem for at gymnasieelever og HHX-elever slås om, hvem der skal være mest sorteper.

I det hele taget er det, for det tredje, i høj grad op til Enhedslisten at formulere det troværdige, samlede alternativ til Løkke-politikken, som kan give den voksende modstand et politisk perspektiv. Som udtalelsen fra Enhedslistens nyligt afholdte årsmøde fremhæver, er der ingen andre, der hverken kan eller vil løfte denne opgave. Der skal formuleres et samlende nyt venstrefløjsprojekt, der gør op med den borgerlige ”nødvendige politik”, som S (og i høj grad desværre også SF) har underlagt sig. Et projekt, der f.eks. tør pege på, at det er nødvendigt både at regulere hårdt i landbrug og privat sektor og at lave store klimaprojekter med grønne jobs i offentligt regi, hvis klimaomstillingen skal rykke i et fornuftigt tempo. Et projekt, der ikke underlægger sig alle EUs nyliberale diktater. Og et projekt, der tydeligt viser, at der er masser af råd til både unge og gamle, arbejdsløse, flygtninge og u-lande, hvis bare man er parat til at tage pengene fra de rige.

Hvis Enhedslisten kommer godt i gang med disse opgaver, vil det til gengæld være et stort skridt fremad – for Enhedslisten, men især også for modstanden mod Løkkeregeringen og dens katastrofale konsekvenser.

SAPs forretningsudvalg, den 1. november 2015

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com