Forlaget Solidaritet holder reception med Paul le Blanc, en af bidragsyderne til ny antologi om den russiske revolution.

af Svend Vestergaard Jensen

Den russiske revolution – for 100 år siden – er af både borgerlige og marxistiske historikere blevet karakteriseret som det 20. århundredes betydeligste begivenhed. Uanset hvilken politisk grundholdning man har, er det nødvendigt at kende til den russiske revolution, hvis man beskæftiger sig med historie og samfund. Selv 100 år efter denne revolution er emnet en lige så stor politisk slagmark som tidligere.

Derfor udgiver forlaget Solidaritet en antologi om den russiske revolution, for at give et marxistisk bidrag, og for at imødegå den smædekampagne, forskellige borgerlige historikere kommer med. Hvad gik revolutionen ud på? Hvordan forløb den? Hvilke konklusioner drager vi i dag? Det er nogle af de mange spørgsmål, som "1917 – Revolution og Kontrarevolution" – forsøger at svare på.

I den forbindelse holder forlaget Solidaritet en bogreception med en af bidragsyderne, Paul le Blanc, som vil tale om den russiske revolution. Han har også skrevet en antologi om Lev Trotskij, som udkom på Solidaritets forlag sidste år.

"1917 – Revolution og Kontrarevolution i Rusland" består af fire dele. Bertel Nygaard har skrevet et langt forord – Oktoberrevolutionen og historiens rytmebrud, som giver hovedtrækkene i den historiske udvikling og ruster hermed læseren til de dybere diskussioner om, hvad 1917-revolutionen var, og hvad den udviklede sig til. Som indlederen så musisk skriver: "Den bolsjevikiske revolution i november 1917 var et forsøg på at udnytte den spirende samfundsmæssige jazztids forskudte rytmer til at forme nye, utopiske fremtider".

Anden bidragsyder, afdøde Ernest Mandels tekst, "Statskup eller social revolution", har tidligere været udgivet på dansk, men indgår i denne antologi. Den indgår godt sammen med de andre tekster som bearbejdelse af den russiske revolutions erfaringer. Mandels tekst forholder sig til netop den type af revolutionsaffærdigelser, som stadig er en stor del af dagsordenen i aktuelle opfattelser og diskussioner af oktoberrevolutionen. I teksten sejler Mandel op mod den aktuelle diskussion, som blot affærdiger oktoberrevolutionen som et kup.

Paul le Blancs tekst, "Hvad kom oktober til at betyde" samler de aktuelle politiske og videnskabelige diskussioner. Den dækker ikke det samme store terræn som Ernest Mandel, men samler til gengæld op på nogle af kernespørgsmålene fra Mandels bidrag. Paul le Blanc skriver polemisk imod det antikommunistiske hegemoni, men er også kritisk over for dele af den bolsjevikiske politik.

Sidste bidrag er Curt Sørensens "Den russiske revolution i perspektiv", som giver årsager og sammenhæng fra revolutionsåret til konsolideringen af det stalinistiske bureaukratiske regime helt frem til og med Anden Verdenskrig. Men også en skitsering af udviklingen frem til i dag, så det nuværende politiske system i Rusland kan forstås. Undervejs introducerer Curt Sørensen en lang række afgørende historiske tolkningsdiskussioner, som ofte har en stærk politisk relevans.

Bogreceptionen markerer også udgivelsen af novellesamlingen "Revolution og derefter". Det sker i Solidaritetshuset lørdag den 13. maj kl. 14-17, Griffenfeldtsgade 41 på Nørrebro i København.

Paul Le Blanc er historieprofessor ved La Roche College i Pennsylvania, USA. Han har redigeret en række bøger, blandt andet Rosa Luxemburg: "Reflections and writings" og "From Marx to Gramsci: A reader in revolutionary marxist politics.

Paul le Blanc har ligeledes skrevet "Unfinished leninism" og er medudgiver af Trotskijs "Writings from exile". De fleste af hans bøger handler om arbejderbevægelse og socialisme. Han arbejder for tiden med at samle penge ind til en film om Trotskij: "The most dangerous man in the world". Paul le Blanc er medlem af International Socialist Organization i USA.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com