Byen Flint var i økonomiske vanskeligheder i 2012. På vej mod konkurs, og noget skulle gøres. I USA har man samme system, som EU brugte mod Italien: Man udpeger en ”upolitisk” bureaukrat til at gennemføre et nedskærings- og privatiseringsprogram hen over hovedet på de lokale politikere.

af Steen Andersen

På de kanter kaldes det en ”Emergency Manager”, og sådan en er udstyret med diktatoriske beføjelser til at kontrollere økonomien og styre byens udgifter, gennemføre besparelser osv. osv.

Den første EM var Michael Brown. I løbet af de næste 2 år udnævnes 4 forskellige EM´er.

I marts 2013 beslutter bystyret i Flint – efter ordre fra Emergency Manageren – sig for at tilslutte sig en vandforsyning, der – når det er færdigt – vil få vand fra den nærliggende Lake Huron, i stedet for at få vand fra Detroits vandforsyning. Formålet var at spare penge (estimeret 19 mio. $ over 8 år).

I april 2014 meddelte EM´en så Detroits vandforsyning, at han ønskede leveringen af vand fra Detroit stoppet omgående.

• Den nye vandledning var langt fra færdig, og byen måtte hente drikkevand fra Flint River. Det betød i øvrigt, at byen skulle bruge penge her og nu på midlertidige foranstaltninger i deres egne vandværker for at håndtere flodvandet. Et beløb på omkring 4 mio. $ er nævnt.
• Indbyggerne i Flint klager med det samme over vandets lugt, smag og udseende.
• I august blev der udsendt advarsler om at koge vandet på grund af fund af coli-bakterier.
• Den 13. oktober stopper en General Motors fabrik med at bruge vandet – det får maskindelene til at ruste.
• I januar 2015 tilbyder Detroit, at Flint igen kan tilslutte sig deres vandforsyning. Det sker efter bekymringer om, at vandet indeholder rester af desinficeringsmidler (TTHM). Byen og deres EM fastholder imidlertid, at vandet er helt i orden.
• 28. januar begynder grupper at uddele kasser med vandflasker – de bliver væk. Detroits Vandforsyning meddeler, at man vil forsyne Flint med rent vand omgående – uden at forhandle langtidskontrakter. Men statens ”Emergency Manager” Jerry Ambrose meddeler, at Detroit ikke indgår i byens planer.
• Den 3. februar bevilger staten Michigan 2 mio. $ til at forbedre vandkvaliteten.
• I februar nedsætter man også en rådgivende komite på ikke mindre end 40 medlemmer, der skal behandle bekymringerne om vandkvaliteten. Borgmester Dayne Welling garanterer, at lokalsamfundet skal inddrages.
• Den 17. februar kommer der en ny erklæring fra byrådet, hvor man siger, at man nu – for første gang siden skiftet til flodvandet – overholder retningslinjerne for indholdet af TTHM.
• Den 19. marts bevilger byen Flint 2.2 mio. $ til omgående forbedringer af vandkvaliteten.
• Den 27. marts erklærer byens officials og et eksternt Vandkvalitetsfirma, at vandet overholder alle kvalitetskrav og standarder.
• Den 15. april 2015 opdager en af indbyggerne, Lee-Anne Walters, at hendes barn har blyforgiftning. Kilden bliver identificeret til vandrørene og huset bliver forbundet med naboens vandrør i stedet.
• Den 10. juli erklærer officials, at der ikke er noget generelt problem i byen med, at flodvandet opløser bly i vandrørene.
• Den 24. september slår en gruppe læger alarm og advarer mod at bruge flodvandet, efter at de har fundet alarmerende koncentrationer af bly i blodet hos børn. Statens tilsyn fastholder, at vandet er fint. Det høje blyindhold skyldes at flodvandet tærer 19 gange mere på de blyholdige vandrør end vandet fra Detroit.
• 5 dage senere – den 29. september – siger guvernør Rick Snyder, at han vil gøre noget ved bly-niveauet. Dette er den første officielle indrømmelse af, at der er noget galt med blykoncentrationen.
• Den 1. oktober meddeler amtets sundhedsmyndigheder, at indbyggerne ikke må drikke vandet, før de har fået installeret godkendte bly-filtre, eller har fået kontrolleret vandet i deres hjem.
• Den 2. oktober meddeler Snyder, at staten vil bruge 1 mio. $ på vandfiltre og test af vandet i områdets skoler.
• Fem dage senere anbefaler byens Tekniske Komite, at man skifter tilbage til drikkevand fra Detroit, fordi situationen nu er helt uholdbar.
• 15(8.?). oktober bevilger staten Michigan 9,4 mio. $ i nødhjælp til Flint. Pengene skal blandt andet bruges til at koble byens vandforsyning tilbage på Detroits vandforsyning, vandfiltre og laboratorietests.
• Den 3. november er der valg i Flint, og den siddende borgmester bliver væltet og erstattes af Karen Weawer på grund af vandskandalen.
• Den 15. december erklærer den nye borgmester byen i nødstilstand, og erklærer, at drikkevandet har forårsaget irreversible skader på børn i byen.
• Den 29. december trækker Darnell Early, chefen for statens ”Department of Environmental Quality Department of Environmental Quality” sig tilbage og undskylder over for indbyggerne i Flint.
• Den 5. januar 2016 erklærer guvernøren området for katastrofeområde.
• Den 12. januar sættes Nationalgarden ind for at uddele flaskevand og vandfiltre.
• Den 13. januar rapporterer sundhedsmyndighederne en øget forekomst af Legionærsyge i området.
• Den 16. januar erklærer Barack Obama området i undtagelsestilstand.

Nu – knap 3 år efter beslutningen om at skifte leverandør af vand, er facit altså den, at vandet stadig ikke kan drikkes, at offentlige myndigheder har brugt næsten 19 mio. $ på midlertidige foranstaltninger (udgifter til fx Nationalgarden ikke medregnet), indbyggerne har brugt et ukendt beløb på at købe flaskevand, og at børn har fået deres helbred skadet for livstid (og det er bare de skadevirkninger, vi kender til dato).

Flint er med andre ord et skoleeksempel på hvad der sker, når man sætter såkaldte ”økonomiske eksperter” til at træffe beslutninger med udgangspunkt i regneark i stedet for virkeligheden.

Der er/var muligvis sund fornuft i at skifte vandleverandør. Men det havde krævet planlægning, analyser og konkrete undersøgelser. Den slags tager tid – og der er den meget reelle ”fare”, at man opdager, at den oprindelige ide slet ikke var nogen god ide.

Det rimer ikke med kravene om besparelser på offentlige finanser. De skal omgående kunne ses på budgettet, og de langsigtede konsekvenser er man normalt ligeglade med. Ofrene for offentlige nedskæringer som regel er svage grupper og mennesker, uden de store muligheder for at forsvare sig.

I dette tilfælde viste de ”langsigtede” konsekvenser sig dog ubehageligt hurtigt. Her har man her ramt en hel amerikansk by. Godt nok en lille by – kun cirka 100.000 indbyggere. Men det er normale amerikanere med normale ressourcer – i USA vil det sige: adgang til sagførere, og det er børn, der er blevet de første ofre. Endvidere er der det problem (for myndighederne), at byens velhavende familier også har drukket vandet. Det sikrer, at vi nok ikke har hørt det sidste fra Flint.

Tidslinjen er hugget fra Michigan Radio, og Washington Posts webversion).
Links:
http://michiganradio.org/post/timeline-heres-how-flint-water-crisis-unfolded#stream/0
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/a-timeline-of-the-water-crisis-in-flint-michigan/2016/01/16/cc4d32a2-bc63-11e5-85cd-5ad59bc19432_story.html
Se også: http://flintwaterstudy.org/
Google map: https://goo.gl/maps/AxiDtWevtdm

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com