En bog kommer nærmest som bestilt til Enhedslistens principprogramdebat og efter sidste sommers agurketidsrevolutionsdebat i medierne. ”Revolution – masser af modstand” hedder bogen.

af Svend Vestergaard Jensen

Den er skrevet af Bertel Nygaard, som er lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.

I bogen endevendes revolutionsbegrebet. Selvom bogen er skrevet af en historiker, handler den ikke bare om revolutionsbegrebet som historisk fænomen, men også aktuelt. For den – revolutionen – kan altid opstå som de aktuelle eksempler, såsom de arabiske og de nye protester mod finanssektorens magt i den vestlige verden. Og begrebet behandles i bogen bredt og udfordrer alle grænser, på alle livets områder. Historisk og nutidigt. Internationalt og i Danmark. Hvilken påvirkning havde den franske revolution i Danmark? Hvilken betydning for kunst, kultur, æstetik og litteratur? Hvilken betydning får revolutionen, når mennesker, der tidligere var undertrykte, pludselig bliver frie?

Forfatteren tager for at definere revolutionsbegrebet fat i et enkelt historisk forløb, som han skriver er alle revolutioners moder – den franske revolution fra 1789 og frem. Godt at blive klog på og forstå, hvor meget denne revolution forståelsesmæssigt og begrebsmæssigt betød for revolutionære skribenter som Karl Marx og Lev Trotskij, der begge gentagne gange brugte begreber og eksempler herfra.

Revolution som fænomen
Forfatteren definerer begrebet revolution som ”et pludseligt, gennemgribende samfundsmæssigt og politisk brud i forbindelse med omfattende, massebaserede protesthandlinger”.

Som millioner af mennesker synes i disse år at gå ind for radikale samfundsforandringer. Presset af omstændighederne. Mange rundt om i verden bruger begrebet, ligesom dette begreb bruges i mange sammenhænge, såsom den grønne revolution, teknologiske revolutioner, revolutionerende mode, osv., osv.. Ordene er og har været på manges læber netop i disse år. Hvordan den – revolutionen – udløses med videre, er jo af gode grunde svært at sige noget om. Bogens forfatter kigger på det gennem de historiske erfaringer.

Voldelig eller ikke-voldelig, eller hvordan? Og her viser erfaringer, at det ikke er noget, de revolutionære afgør. Afgørende er derimod at inddrage så mange som muligt i samfundsforandringerne, og dermed sikre opbakningen bag, så der bliver meget lidt vold. Forfatteren bruger i voldsspørgsmålet den kendte filosof Slavoj Zizek, for ikke at ende i den kendte sort/hvide debat om vold. I stedet for nøgternt at reflektere over ”voldens dialektik”, som der glimrende gøres i bogen afsnit om vold.

Også den for mange af Socialistisk Informations læsere kendte Ernest Mandel – et ledende medlem af Fjerde Internationale gennem mange år – anvendes her: ”Revolutionens væsen er ikke brugen af vold i politik, men en radikal, kvalitativ forandring”. Og tilføjer i en polemik: ”Kun dybt syge mennesker, som på ingen måde kan bidrage til opbygningen af et virkeligt klasseløst samfund, kan ligefrem finde fornøjelse i at forsvare og udøve vold i større skala”.

Vold og ikke-vold – der er ingen grund til at være naiv. Magthaverne frasiger ikke deres privilegier uden forsøg på magtanvendelse, voldsudøvelse.

Kommer igen!
Gennem læsning af bogen får man et nuanceret syn på revolutionsbegrebet, og afgørende revolutioner har været rundt omkring i verden og har påvirket omgivelserne internt i samfundene, men også på tværs af landegrænserne. I det nye århundrede synes, trods hvad vi fik at vide for få år siden, revolutioner at trænge sig på og blive brændende aktuelle, ligesom de har gjort det med jævne mellemrum i de over 200 år, der gennemgås i bogen. Igen og igen hver gang efter perioder med stilstand, hvor den blev erklæret for død og begravet.

Som forfatteren skriver: ”Revolutionen er et definerende aspekt af den moderne verdenshistorie. Den udtrykker selve kernen i, hvad det vil sige at være moderne i historisk forstand – forandring, opbrud, nygrundlæggelse. Den moderne verdenshistorie som helhed er en revolutionens verdenshistorie”.

Og bliv ikke fortvivlet – som bogen viser og med forfatterens afsluttende ord i sidste afsnit af bogen kort og godt siger: ”Revolutioner og revolutionære projekter kommer igen”. Ja, den er værd at læse!

Bertel Nygaard
Revolution – Masser af modstand (2012)
Aarhus Universitetsforlag
214 sider. 200 kr.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com