content-picture.php

Regeringen har med sin 2025-plan præsenteret en plan for et nyliberalt frontalangreb på det danske velfærdssamfund, der vil bringe Danmark endnu tættere på en spekulationskapitalisme af britisk-amerikansk tilsnit. Der er behov for at alle progressive kræfter i forening viser, at det er en fortidsplan, som vil rulle vitale dele af velfærdssamfundet tilbage. Derfor skal der mobiliseres til demonstration ved Folketingets åbning den 4. oktober.

af SAPs Forretningsudvalg

Den var længe ventet. Men efter næsten et halvt år med radiotavshed skuffede 2025-planen da heller ikke de værste forventninger til en liberal-nationalistisk plan for at bringe det danske samfund i en helt forkert retning, økonomisk, socialt og menneskeligt.

Planen indeholder en lang række elementer, som i al deres enkelthed over de næste 10 år vil:

Gøre Danmark mere ulige, når overførselsindkomster nedreguleres 2024-25, SU’en skal skæres med 20 pct., topskatten skal sænkes med 5 procentpoint for indtægter op til 1 mio. kr., og skatten på kapital- og aktieindkomst skal sænkes til gavn for de rige. Læg hertil tvungen pensionsopsparing taget ud af overførelsindkomster og øget fradrag for virksomhederne.

Gøre Danmark mindre grønt, når PSO fjernes fra virksomhederne og presset for at omlægge produktionen i mere bæredygtig retning dermed reduceres. Sammen med bl.a. landbrugspakken betyder det, at regeringen forvandler udsigten til et fald i CO2-udledningen på ca. 5 procent frem til 2020 til en uhørt stigning på ca. 10 procent i samme periode! Dertil kommer en lang række andre katastrofale nedskæringer på især fremme af økologisk omlægning, udvikling af vedvarende energi – bortset fra tvivlsomme biogas-projekter – samt klimaprojekter i forbindelse med bistandshjælpen.

Gøre Danmark mere umenneskeligt, når den senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet fremrykkes, så flere kan se frem til en senere pensionsalder. De mange nedslidte som har ventet på at komme til at leve en rimelig alderdom, må indstille sig på at skulle arbejde mere.

Gøre Danmark mere fremmedfjendsk, når der på 44 punkter skal strammes på asyl- og integrationsreglerne i landet, så Danmarks ansvar for at tage imod flygtninge reduceres kraftigt, og så de indvandrere og flygtninge, som kommer til landet, får svært ved at få en fuld folkepension.

 

Nyliberal 2025-revolution
Planen er Venstres bud på en fortsættelse af den nyliberale strategi for omformning af den danske kapitalisme. Gældsætningen af arbejderklassen fremmes af øget gældsætning af de studerende. Det private pensionssystem fremmes yderligere på bekostning af folkepensionen. Flere forsyningsvirksomheder skal privatiseres. Overførslerne må holde endnu mere for. Virksomhederne skal sikres et endnu højere afkast af deres kapital ved at tildeles en række fradrag, hvoraf det største er ”fradrag for normalforrentning af egenkapitalen”, som ret beset vil fritage en lang række selskaber for beskatning.

Udover at planen afsætter penge til en vækst i det offentlige forbrug, som ikke følger med udviklingen i demografien, truer planen også den offentlige sektors økonomi via finansieringssiden. Planen vil sandsynligvis dræne den offentlige sektors økonomi, fordi omkring 1/3 af planen finansieres af de forjættede ”dynamiske virkninger” i form af øget velstandsstigninger fra øget arbejdsudbud, mere vækst fordi selskaberne får lavere skatter, osv. osv. Når disse flyvske indtægter ikke materialiserer sig, vil den offentlige sektor igen stå med de finansieringsproblemer, som har været påskud for nedskæring på nedskæring gennem de sidste 10 år.

 

Massivt folkeligt pres kan bremse fortidsplanen
Det mest skræmmende er, at det ser ud til at planen kan blive til en politisk aftale, hvis DF og Liberal Alliance kan mødes om topskatte-sænkningerne. Hvis det lykkes, er planen på sporet på den korte bane. Derfor er det afgørende, at der mobiliseres et massivt pres fra fagbevægelsen, de studerendes organisationer og græsrødder, for at ingen af partierne i den såkaldte ”rød blok” deltager. Desværre har både S og R markeret sig klar til at vedtage en række af de dybt asociale forslag, som ligger i planen.

RV vil forsøge at gentage ”successen” fra 2011-regeringen, hvor R på forhånd havde bundet sig til efterløns-, pensions-, og dagpengeforlig, som efterfølgende var urørlige for SRSF-regeringen. S har åbenbart udset sig samme taktik på udlændingespørgsmålet, som R på det sociale område. Hvis det lykkes V-regeringen at lave et kludetæppe, hvor både S og R bliver viklet ind i forlig på forskellige områder, står vi med en giftig cocktail frem mod næste folketingsvalg: En ny RV-regering kan være bundet til en fremmedfjendsk udlændigepolitik via Socialdemokratiets samarbejde med DF, og en asocial økonomisk politik via Radikales binding til højrefløjen.

At en sådan situation ikke indtræffer uden størst mulige omkostninger for de partier, som føler sig kaldet til at lægge stemmer til denne såkaldte ”nødvendighedens politik”, kræver massivt folkeligt pres. Kun på den måde kan det lykkes at ramme de forligsivrige partier i ”rød blok”, hvor det gør allermest ondt.

Derfor er det afgørende, at Enhedslisten – og alle andre progressive – kaster kræfterne ind i mobiliseringen til de planlagte demonstrationer (foreløbig i København, Århus, Aalborg og Esbjerg) på Folketingets åbningsdag, tirsdag den 4. oktober.

SAPs forretningsudvalg, den 1. oktober 2016

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com