SAPs landsledelse vedtog på sit møde den 13. januar følgende udtalelse på baggrund af debatten på SAPs landsmøde november 2018.

af SAPs Landsledelse

Globaliseringen er på den ene side et resultat af den fortløbende inddragelse af stadig flere områder i den internationale samhandel, men er på den anden side også blevet kraftigt forstærket af nyliberalismens indflydelse på regeringernes politik med nedbrydning af handelsbarrierer, pengepolitikkens overdragelse til bankerne sammen med at pengene på få sekunder kan flyttes kloden rundt samtidig med en internationalisering af arbejdskraftmarkedet.

 

Årsager til migration

Ulighed og fattigdom både internt i lande, regionalt og mellem nord og syd er en af de dynamikker, der får folk til at migrere. Med undtagelse af situationer, hvor folk tvinges til at forlade deres hjem i hast på grund af f.eks. krig, kan man overordnet sige, at menneskers bevægelser følger kapitalens bevægelser. Både hvad angår land til by-migration, regionale bevægelser og international migration flytter folk sig generelt efter, hvor de forestiller sig, at der er (bedre) økonomiske muligheder.

 

Med militarisering og økonomisk udbytning er rige stater i Vesten, men i stigende grad også i f.eks. Asien, med til at skabe ustabile forhold i de lande, folk migrerer fra. Men de vil ikke tage ansvar for at hjælpe de migranter, som derefter kommer til deres lande. Dette viser EU og Natos fokus på Middelhavet, hvor flygtninge og migrantstrømmen skal stoppes med alle midler fra oprustning, grænsepoliti til aftaler med autoritære regimer.

 

Migration har mange årsager, og der er meget forskellige udgangspunkter for at kunne migrere sikkert og for at ankomme sikkert, ligesom der er forskellige muligheder i ankomstland og for at kunne planlægge sin videre færd og eventuelle etablering sig et nyt sted. Nogle flygter over hals og hoved, når deres hus bliver smadret af bomber eller deres jord ødelægges, mens andre bevæger sig for at kunne få arbejde.

 

Kapitalismens kriser – økonomiske, sociale, politiske eller klimatiske, udløser – mangel på arbejde, naturødelæggelse, sociale kriser, politisk forfølgelse, forfølgelse på grund af køn eller seksualitet, hungersnød og død. Det forringer folks muligheder og vilkår for at leve, og presser folk til at migrere.

 

Som det så tit var tilfældet i tidligere tider, så lider migranter under en dobbelt udbytning, især i sektorer som landbrug, køkken- og rengøringsarbejde, omsorg, pleje og transport. Migranters ekstreme sårbarhed og samfundsmæssige marginalisering åbner op for den brutale udnyttelse af dem på et arbejdsmarked, der maksimerer profitterne for små, mellemstore, samt store nationale og multinationale firmaer. Migranter finder ofte arbejde gennem netværk, der omfatter både totalt irregulære ansættelser, formidlet af illegale hververe, og kontrakter, der tit er af en meget tvivlsom og usikker karakter.

 

I den sammenhæng fungerer grænser og immigration som filtre, der lukker fortrinsvis unge og raske arbejdere ind, eller dem med særlige uddannelser, samtidig med at det sikres, at de ikke har rettighederne til at forsvare sig mod ekstrem udnyttelse. Det svarer også til de spektakulære billeder af hundreder af mennesker stuvet sammen i farlige både, eller hvor de forsøger at klatre over høje hegn, hvor deres usikre og lidelsesfyldte liv yderligere giver næring til fortolkningen af dem som ’flodbølger’ eller ’invasioner’.

 

Migration er et vigtigt fænomen, som vi skal forholde os til, og vi må have en klar politisk position hertil, der indebærer reelle løsninger. Da et opgør med de årsager, som tvinger folk til at migrere, har lange udsigter. Tværtimod er der meget, som peger på, at kapitalismens kriser vil presse endnu flere mennesker til at migrere.

 

Et opgør må indebære levevilkår, hvor alle mennesker reelt kan vælge at blive, hvor de er, hvis de ønsker det.

 

En alternativ politik

En solidarisk international flygtningepolitik må bl.a. indebære:

1 At flygtninge har ret til asyl.

2.At flygtninge har ret til at søge asyl i de lande, de ønsker.

3. Vi arbejder for en solidarisk europæisk løsning, der hjælper områder med mange migranter og flygtninge finansielt og socialt

4. Afskaffelse af Dublin-konventionen og ophør af transportøransvaret

5.Frontex må nedlægges – i stedet skal der skabes sikre ruter for de flygtninge,

der ønsker at søge asyl.

6 At verdens lande rige tager langt flere kvoteflygtninge – f.eks. lægge op til gennem internationale aftaler, om, at de rigeste lande i lyset af den aktuelle flygtningesituation øger antallet af kvoteflygtninge til 1 procent af befolkningen.

7..Massiv støtte til flygtninge tæt på deres udgangspunkt og i hårdt udfordrede områder, som f.eks. Libanon. Støtten gives som en omfordeling fra velstillede dele af verden.

På landsplan i Danmark er vores politik her og nu:

8. Alle udlændinge som opholder sig permanent i Danmark, skal sikres samme rettigheder, som danske statsborgere. Herunder almindelig stemme- og valgret sådan at alle har ret til at stemme i en stat.

9. Et stop for de nuværende inhumane deportationer

10. Lukning af flygtningelejre og erstatte dem med ordentlige boliger med adgang til sociale og kulturelle tilbud.

Organisering af migranter og sikring mod social dumping kræver bl.a. at:

11. Fagbevægelsen behandler spørgsmålet om social dumping som ulige løn for lige arbejde, og ikke som noget der er afgrænset til et spørgsmål om etnicitet eller statsborgerskab.

12. Fagbevægelsen tager initiativ til netværk af migranter, der kan udvikle egne krav og initiativer.

13. Fagbevægelsen indrettes således, at emigranter deltager på alle niveauer i alle aktiviteter.

14. Et tværnationalt samarbejde mellem faglige organisationer, hvor medlemskab ikke er bundet til ét land, men overføres.

15. Juridisk-fagligt værn mod social dumping, i form af kædeansvar, sociale klausuler og almengørelse af overenskomster på relevante områder.

 

Som internationalister mener vi, at mødet mellem mennesker med forskellige nationale baggrunde og blandingen af befolkningsgrupper er til gavn for samfundet. Derfor kan migration også bidrage med en positiv udvikling. At knytte bånd mellem folkelige og sociale bevægelser i de lande, som migranter kommer fra, og de lande, hvor de bosætter sig, er et livsvigtigt led i udviklingen af bevægelser, der kan gå til modstand imod kapitalisme og racisme og vidne om mulighederne for en ny verden der bygger på solidaritet og gensidig hjælp.

 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com