content-picture.php

Murillo-Ortega-diktaturet, som førte Nicaragua ud i en alvorlig krise med brud på menneskerettigheder, overtrædelse af forfatningen og love, er udelukkende grundet på vold og undertrykkelse fra politi, paramilitære og terrorgrupper, der har bibragt befolkningen et blodbad, der til dato har forårsaget mere end 400 dræbte, mere end 3.000 sårede, et ubestemt antal er forsvundet, kidnappet, taget til fange, tortureret og kriminaliseret, og mere end 347.000 arbejdspladser gået tabt.

af Manifest

De sociale, politiske og økonomiske bevægelser og organisationer, der i hele landet har udgjort den civile og fredelige modstand mod denne autoritære, korrupte, nepotistiske og kriminelle regering, vil hermed offentliggøre dannelsen af den Nationale Blå-Hvide Sammenslutning, som markerer en ny fase af organisation og mobilisering til erobring af frihed, retfærdighed og demokrati.

 

En forening af alle kræfter er absolut nødvendig for at fortsætte og uddybe den kamp, der fører til diktaturets afgang og opbygningen af det demokrati, vi stræber efter. Enheden markerer en styrkelse af den civile fredelige modstand, øger vores planlægnings- og koordineringskapacitet, og gør os bedre til at tilrettelægge og gennemføre protestaktioner, klager og skabe klare og slagkraftige slogans, der udtrykker, at et flertal i den nicaraguanske befolkning afviser et undertrykkende diktatorisk regime, der har begået forbrydelser mod menneskeheden, som de ansvarlige vil blive dømt for.

 

Som følge af regimets undertrykkelse er der økonomisk krise. De mest berørte sektorer er handel, hoteller og service (turisme), fremstillings- og anlægssektoren, der påvirker samfundspyramidens svageste basis. Vi påtager os forpligtelsen til forbedring, for dens reaktivering og for at komme ovenpå igen såvel kvantitativt som livskvalitet. Hverken et job mindre eller tabet af endnu et liv.

 

Formål

Hovedformålet med denne blå og hvide nationale enhed er at opbygge et Nicaragua med demokrati, frihed, retfærdighed, institutionel legitimitet og respekt for menneskerettighederne. For at nå dette er det nødvendigt, at Ortega-Murillo-styret træder tilbage hurtigt på demokratisk vis.

 

Principper og værdier

1.       Vi er forenet med de nationale symboler, og især det blå og hvide nationale flag.

2.       Vores kamp er civil og fredelig.

3.       Indbyggerne spiller hovedrollen i den fredelige modstand

4.       Vi fastholder vores engagement for frihed, retfærdighed, demokrati, ubegrænset respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet.

5.       Gennemsigtighed og ærlighed er grundlaget for opbygning af tillid.

6.       Dialog og forhandling er grundlæggende principper for opnåelse af mål.

7.       Vi har respekt for diversitet og mangfoldighed af identiteter og forskelsbehandler ikke

8.       Vores relationer er horisontale, uden leder-dyrkelse eller avantgarde.

9.       Vores beslutningsprocesser er demokratiske og bygger på konsensus på alle områder af vores arbejde og på alle niveauer.

10.   Vi ønsker, at Nicaragua skal vokse økonomisk med lighed og frihed.

 

Øjeblikkelige krav

1.       En national dialog for at nå til vilkårene for den demokratiske overgang. Vi støtter biskopperne i Nicaraguas episkopale konference som mæglere og vidner; og den Civile Alliance for retfærdighed og demokrati som repræsentant for det nicaraguanske samfund i forhandlingerne. Vi anmoder om garantier fra Organisationen for Amerikanske Stater (OAS), De Forenede Nationers (FN) og Den Europæiske Union (EU).

 

2.       Øjeblikkelig indstilling af al undertrykkelse af borgere, der forsvarer deres rettigheder: trusler, chikane, overfald, forsvindinger, tvungne flytninger, kidnapninger, tilbageholdelser, voldtægt, tortur og mord.

 

3.       Øjeblikkelig løsladelse af de fængslede og politiske fanger, stop for kriminalisering og retsforfølgelse af retten til at protestere, annullering af disse domme og erstatning til ofre for tilfangetagelse.

 

4.       Fremskyndede snarlige valg på kommunalt, regionalt og nationalt niveau med et omstruktureret Valgråd og national og international observation, der garanterer inklusion, pluralisme, gennemsigtighed og reel valgkamp. Retslige og institutionelle ændringer skal ske for at sikre formålet og tillade bred deltagelse af politiske partier og valgalliancer med egen identitet.

 

5.       Respekt for indbyggernes foreningsfrihed, ytringsfrihed og frihed til mobilisering samt respekt for fri udøvelse af uafhængig journalistik.

 

6.       Ophør af fyringer, intimidering og repressalier over for statsinstitutionernes personale. De ikke er forpligtet til at udføre nogen partipolitisk aktivitet.

 

7.       Ophævelse af regeringsrepressalier mod politibetjente, der nægter at følge ordrer, der undertrykker borgere i fredelig modstand mod diktaturet.

 

8.       Hæren skal agere i overensstemmelse med de opgaver, der er fastlagt i forfatningen og med respekt for menneskerettighederne.

 

9.       Fremme af en menneskelig og bæredygtig udvikling.

 

10.   Ophævelse af aggression mod den private sektor og civilsamfundsorganisationer, der er anklaget for at udøve terrorisme.

 

Løfter

Den Blå-Hvide Nationale Sammenslutning er forpligtet til at fremme og forsvare:

1.       Der skal ikke være straffrihed for forbrydelser begået af Ortega-Murillo-regimet, og der skal være et retsopgør baseret på sandhed, retfærdighed, erstatning og garantier for, at det ikke gentager sig. For at bidrage til dette formål bør mandatet udvides til CIDHs internationale gruppe af uafhængige eksperter (GIEI). [CIDH er OAS’ menneskerettighedsorganisation, o.a.]

2.       Overholdelse af anbefalingerne i rapporterne fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (CIDH) og FNs Højkommissariat for Menneskerettigheder FN (OHCHR) og organisationer i andre interamerikanske og verdensomspændende systemer.

3.       Efterforskning, undersøgelse og identifikation af de forcerede forsvindinger og erstatning til ofrene.

4.       Afvæbning og opløsning af paramilitære grupper skabt af Ortega-Murillo-regimet og destruktion af konfiskerede våben.

5.       Restrukturering af det nationale politi og udrensning i ledelsen. Sanktioner ifølge gældende lov mod dem, der gav ordre til og udførte mord og enhver form for undertrykkende handlinger mod borgerne. At de politifolk, der nægtede at undertrykke befolkningen, anerkendes.

6.       Genansættelse af sundheds-, uddannelses- og andet institutionspersonale i staten, der er afskediget af politiske grunde.

7.       Genindførelse af universiteternes selvstyre og respekt for autonomien på den caribiske kyst, i de oprindelige folks samfund, for afro-efterkommere og disses samfund.

8.       Ophævelse af alle regler, der overtræder den nationale suverænitet og de grundlæggende rettigheder, såsom lov 840, der omhandler opførelse af en kanal gennem Nicaragua.

9.       En model for socioøkonomisk udvikling, der fremmer det frie marked og den sociale velfærd.

10.   Reaktivering af programmer, der koordinerer forskellige økonomiske sektorer, for alle økonomiske aktører i landet og ikke kun dem, der er relateret til regimet.

11.   Respekt for den private ejendomsret

12.   Repatriering af eksilerede af politiske og økonomiske grunde

13.   Respekt for frihed og grundlæggende rettigheder.

 

Nicaraguas historie har vist befolkningens mod og evne til for at forsvare sin frihed. Vi forener os under vores blå og hvide flag for Ortega-Murillo-diktaturets afgang og lægger grunden til et demokratisk, frit og retfærdigt Nicaragua for nuværende og kommende generationer.

 

Denne nationale sammenslutning vil materialisere sig i hver region i vores land, på landet og i byen, og den er åben for mangfoldigheden af aktører, som, forudsat principperne i denne enhed, er villige til at bidrage til den forandring, der kræves i Nicaragua.

 

Vi anerkender det internationale samfunds støtte til Nicaraguas folk i en søgen efter løsninger på den alvorlige samfundspolitiske krise. Især anerkender vi den indsats, som Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), De Forenede Nationer (FN) og den Europæiske Union (EU) har udfoldet, og beder dem om at øge indsatsen for at forsvare menneskerettighederne og indførelse af demokrati for det nicaraguanske folk.

 

LEVE NICARAGUA

UNIDAD NACIONAL AZUL Y BLANCO

4. oktober 2018

 

Vi underskriver dette manifest for nationen:

1.       Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia

2.       Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil

3.       Comité de Madres de Caídos

4.       Comité de Prisioneras y Prisioneros Políticos

5.       Frente Amplio por la Democracia

6.       Democracia en Marcha

7.       Movimientos 19 de Abril de tantas ciudades

8.       Movimiento por Nicaragua

9.       Articulación Feminista

10.   Alianza Universitaria Nicaraguense

11.   Patria Libre

12.   Grupo Guardabarranco

13.   Unidad Médica Nicaragüense

14.   Movimiento 19 de Abril Somoto – Madriz

15.   Movimiento 19 de Abril Estelí

16.   Movimiento 19 de Abril Masaya

17.   Movimiento 19 de Abril Chinandega

18.   Movimiento 19 de Abril Jinotega

19.   Movimiento 19 de Abril Nandaime

20.   Alianza Cívica Jinotega

21.   Alianza Azul y Blanco Ciudad Sandino

22.   Alianza Azul y Blanco Mateare

23.   Territorio de las Segovias

24.   Coalición Matagalpa

25.   Movimiento Acción Joven Nicaragua

26.   Unidad Azul y Blanco

27.   Guardabarranco

28.   Grupo Apoyo Nacional

29.   Patria Libre y Vivir

30.   Nicaragua Unete

31.   Unidad Médica Nicaragüense

32.   Medios independientes

33.   Mesa Nacional LGTBI Nicaragua

34.   Unidad Nacional de la Disidencia Sexual Autoconvocada

35.   Grupo Lésbico Feminista Artemisa

36.   Organización de Disidencia Sexual Autoconvocada

37.   Movimiento Azul y Blanco

38.   Comité Prolibertad de Presos Políticos

39.   Unidad Departamental Azul y Blanco de Nueva Segovia

40.   Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia

41.   Movimiento Universitario 19 Abril

 

Oversat fra https://www.alianzacivicanicaragua.com/es/manifiesto-unidad-nacional-azul-y-blanco/ af Valentina Chavez

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com