content-picture.php

Mens bankøkonomer og aviskommentatorer fylder spalterne med historier om, at krisen snart er slut, så lukker eller skærer den ene virksomhed efter den anden: MAN Diesel, SAS og Lindø-værftet er tre aktuelle eksempler.

af SAP's Forretningsudvalg

Men de tusinder af mennesker, der bliver arbejdsløse, skal bare tage det roligt, lyder det fra eksperterne. Nye jobs vil helt af sig selv poppe op i andre brancher – siger de med henvisning til, hvordan det gik i opgangstiderne i første del af dette årti, hvor arbejdspladserne blev flyttet til udlandet.

At økonomi og arbejdsmarked skulle opføre sig anderledes i krisetider, når arbejdspladser slet og ret bliver nedlagt, ligger dem lige så fjernt, som overhovedet muligheden af en krise gjorde for lidt over et år siden.

Heldigvis er det ikke alle, der stikker hovedet i busken.

Da lukningen af Lindø-værftet blev annonceret i denne uge, foreslog bl.a. Enhedslisten, SF og forbundet 3F, at arealerne, maskinerne og medarbejderne blev omstillet til at skabe producere nogle af de maskiner, der skal til anvendes i en klimabeskyttende vedvarende energisektor og til kollektiv trafik.

Og forslagsstillerne er optimistiske. Enhedslisten-Odense skriver ”ja måske var selv Hr. Møller interesseret projektet?”. 3F’s nyhedsbrev fortæller, at en vindmøllevirksomhed har ytret interesse, og de citerer Danfoss’ direktør for, at virksomheden overvejer at bygge bølgekraftanlæg på Lindø.

Men Danfoss-direktøren skynder sig at sige, at der ikke er så mange arbejdspladser i det, og i samdrægtighed med 3F’s forbundsformand kræver han statsstøtte til branchen.

Men hvorfor skulle vi dog overlade sikringen af arbejdspladser og den grønne produktion til A.P. Møller, Danfoss og andre private virksomheder, som lukker dem lige så hurtigt igen, hvis de kan få højere profit i en
anden branche et andet sted i verden?

Vi må se i øjnene, at hvad der gavner de store virksomheder ikke nødvendigvis er det samme, som gavner befolkningen, samfundet og kloden. Arbejdspladser og klima er alt for vigtigt at overlade til kapitalistiske
virksomheder.

Hvis man er i tvivl, kan man spørge arbejderne på den dansk-ejede Vestas’ afdeling på Isle of Wight. I årevis har de produceret vindmøller under en ekstremt arbejder- og fagforeningsfjendske arbejdsgiver. Og nu har Vestas besluttet at lukke den eneste vindmøllefabrik i Storbritannien.

Vestas-arbejderne tiggede ikke andre kapitalister om at overtage produktionen. I stedet besatte de virksomheden, og krævede, at den britiske regering overtog fabrikken for at fortsætte produktionen og lade det indgå i en plan for klimavenlig energiproduktion.

På samme måde må fagbevægelsen og venstrefløjen kræve, at staten overtager Lindø-værftet, og der er absolut ingen grund til at betale A.P.Møller noget for det. Koncernen har tjent rigeligt i værftets levetid.

I en offentlig diskussion, der inddrager de nuværende ansatte, fagbevægelsen og klima- og miljøbevægelserne, må der udarbejdes en plan for grøn produktion på Lindø. Hvad forstand har politikere og embedsmænd på driften af en industrivirksomhed, spørger liberalisterne polemisk. Ikke det mindste, må svaret være. Derfor skal virksomheden i det daglige styres af de ansatte.

At opnå en nationalisering under arbejderkontrol og med grøn produktion kræver kamp – det var Vestas-arbejderne ikke i tvivl om. Det er svært at forestille sig en VK-regering bøje sig for sådan et krav. Derfor må det
blive en del af kampen for en anden regering og for at lægge pres på S-SF, så de bruger en kommende regeringsmagt til den slags initiativer.

At opbygge sådan en kamp kræver en indsats for at udbrede ideen og perspektivet. Denne indsats skal organiseres, og med sit antikapitalistiske program er Enhedslisten det nærmeste til at påtage sig den opgave.

SAP’s forretningsudvalg, 14. august 2009
 

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation.
Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning. SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.
Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com