content-picture.php

Tilbage i 90’erne afholdte SAP kvindeskoler med det formål at skabe et forum, hvor kvinder på venstrefløjen kunne mødes og diskutere politik. Små 20 år er gået og nu er behovet for en kvindeskole opstået igen.

af Socialistisk Arbejderpolitik

Kvinders selvorganisering har historisk været et redskab brugt af venstrefløjen til at udvikle feministisk politik og til at skabe et rum hvor kvinder kan spare med hinanden om vores politiske virke. Set i lyset af den feministiske udvikling både i Danmark og internationalt er det på tide at tage disse diskussioner op igen. Derfor inviterer vi kvinder i og omkring SUF og Enhedslisten til kvindeskole fra d. 29. september til d. 1. oktober.

Årets kvindeskole kommer til at have tre fokusområder:


Den Internationale Kvindebevægelse

De feministiske kampråb giver genlyd i de latinamerikanske gader. Men kvindebevægelsen mod vold mod kvinder (Ni una menos), er ikke længere blot et Latinamerikansk fænomen. Det har blandt andet bredt sig til Italien, hvor over hundredtusind kvinder er gået på gaden imod vold og mord. Samtidig har vi set kvinderne i Polen og Irland protestere mod konservativ abortlovgivning, og d. 21. januar gik kvinder på gaden i hele verden, på den internationale kvindemarch. I Danmark har den nye feministiske bevægelsen endnu ikke slået rødder. Men også her spirer debatten om kvinders vilkår og om feminisme.

Den nye bevægelse rejser spørgsmål som stadig mangler afklaring. Det er gælder blandt andet spørgsmål om transkønnede og non-binæres rolle i den feministiske bevægelse og om nye perspektiver på økonomisk, statslig, racistisk, fysisk og psykisk vold mod kvinder.

Disse diskussioner har forskellige perspektiver i forskellige verdensdele, men er relevant i alle lande.

At omsætte vores feministiske teori til en inkluderende feministisk praksis

I Danmark har vi endnu ikke set en stor kvindebevægelse, men de feministiske diskussioner spirer både på venstrefløjen og i den offentlige debat.

Mange har i lang tid gået med den forståelse at feminisme var noget vi fik klappet af i 70’erne, men vi ser i dag at mange af de erfaringer vi gjorde os er gået tabt og at vi står overfor nye spørgsmål som vi endnu ikke har diskuteret. Hvis vi glemmer vores feministiske arv eller hvis vi låses fast i denne, så kommer vi til at halte efter de feministiske bevægelser vi ser i dag.

Enhedslisten har på sidste årsmøde vedtaget et feministisk delprogram og SUF har løbende diskussioner om kønspolitik, men begge organisationer mangler en strategi for hvordan disse politikområder føres ud i praksis. Vi vil sætte fokus på, hvordan vi kan diskutere feministisk teori, på en måde, hvor alle kan bidrage og på hvordan vi i praksis kan føre en inkluderende feministisk politik.

Demokrati og deltagelse i vores organisationer

Selv ikke i de politiske organisationer og sociale bevægelser vi arbejder i, fungerer medlemsdemokratiet optimalt. Det gælder både elevbevægelsen, fagbevægelsen og mange andre sociale bevægelser. Og det gælder desværre også i Enhedslisten og SUF. Selv når organisationer og bevægelser er opbygget på demokratiske principper er det ikke ualmindeligt at se at beslutninger alligevel træffes andre steder end der hvor det er meningen.

Derfor lægger vi op til at tage en diskussion om hvordan vi forholder os når demokratiet ikke fungerer optimalt og hvordan vi skaber gode måder at være uenige på?

Praktisk information:

Kvindeskolen er for kvinder, men man behøver ikke at være medlem af SAP.

Vi mødes Thorsagerhytten på Djursland fra d. 29.9.-1.10.2017 i

Pris for deltagelse inklusiv rejseudligning:

200 for deltagere på SU, kontanthjælp o.l.

300 for deltagere på dagpenge o.l.

400 for deltagere i arbejde

Tilmelding sendes til Marie Lassen på marielassen@gmail.com senest 1. september.

Se også Facebook:

https://www.facebook.com/events/267413307064121/?ti=icl

SAP’s forretningsudvalg, den 11.april 2015

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com