content-picture.php

Det ekstreme højre rekrutterer for tiden først og fremmest via anti-feminisme og kvindehad. USA, Tyrkiet, Ungarn og Brasilien ledes af åbenlyst sexistiske mænd. To ud af tre partnervolds-tilfælde i Danmark begås mod kvinder og andre ikke-mænd.

af SAPs Forretningsudvalg

Den fysiske vold, kvinder udsættes for, foregår over længere tid og er grovere end den, mændene udsættes for, og kombineres med en udpræget grad af social kontrol og psykisk vold. Volden udøves både af mænd født i og uden for Danmark, til gengæld går den især ud over kvinder født uden for Danmark.

 

Og det er inden vi tæller den seksualiserede vold med. Den er i meget ringe grad et problem for mænd, men derimod et stort problem for mange andre køn. Derfor er det også super-glædeligt at opleve, at en samtykke-lovgivning nu er på vej, med Enhedslisten som fødselshjælper.
Samtidig er Danmark endnu engang faldet langt ned på listen over lande, der er gode til at fostre kvindelige ledere, vi har et kønsopdelt arbejdsmarked, og der er STADIG ikke lige løn for lige arbejde.

 

Stakkels mænd?
Alligevel præges den hjemlige debat af forestillinger om et feminiseret offentligt rum, hvor de “stakkels” mænd ikke kan ånde, handle og tænke frit på grund af kvindernes dominans. Skriver du et indlæg på sociale medier om kvinders forhold eller med feministiske idéer, mødes du med en syndflod af kommentarer, der siger: “hvad så med os mænd?”. – Whataboutism synes at være det eneste svar, kvinder kan få, når de henviser til tørre tal og statistik, som uden skyggen af tvivl viser, at der er brug for forandring.

 

Naturligvis rammer mænd også bunden og oplever uretfærdighed. Det sker bare ikke på grund af deres køn, men fordi vi lever i et klassesamfund. Konkurrencen er ekstremt hård, og politikere præget af neoliberalismens tankegods har i konkurrencestatens navn besluttet, at det ikke er alle, der behøver at blive grebet af velfærdsstatens efterhånden temmeligt hullede net.
Som socialister ved vi, at det er klassekamp og ikke kvindehad, der skal til for at løfte den problematik, og vi skal derfor være med, når det gælder OK20, dagpenge- og kontanthjælpsregler, arbejdsforhold osv. Både fordi det jo er vejen til socialisme, men også fordi de “stakkels” mænd, skal rekrutteres til klassekamp og ikke til kvindehad og racisme.

 

Kvindekamp er (også) klassekamp
Alle dem, som ikke er hankøn, er – ud over deres problemer med kapitalismen – nødt til at kæmpe hver dag med den kønsbestemte skævhed, der gør, at det betragtes som “naturligt” at manden kommer først, fylder mest og bestemmer mest. Kvindernes plads i hierarkiet er stadig der, hvor de er overrepræsenterede i de dårligst betalte jobs og samtidig tager broderparten af arbejdet i hjemmet. Det er kvindens plads i det kapitalistiske samfund. Og som der står i Enhedslistens udmærkede feminismeprogram: “.. når det offentlige svigter, vuggestuen indfører ekstra lukkedage og hjemmeplejen ikke har tid, så er det oftest kvinder, der tager over. Derfor hænger feminisme uløseligt sammen med kampen mod privatiseringer, nedskæringer og nyliberalisme, der angriber vores velfærd og forhindrer omfordeling.”

 

Bliv feminist
Mange kvinder ønsker sig noget andet. Mange mænd ønsker sig også noget andet. Heldigvis har vi da også gennem de seneste år oplevet kæmpestore kvindedemonstrationer i Europa og USA og stærke kvindebevægelser i Latinamerika. Det er bevægelser, der ofte er kendetegnet ved, at de arbejder ud fra, at der findes mange undertrykkelsesformer (intersektionalitet) i forhold til f.eks. race, køn, nationalitet, handicap. Her anerkendes f.eks. alle køns behov for frigørelse. Det er denne tankegang, der spiller ind, når der i Enhedslistens feminismeprogram også står: “Feminisme er en frigørelseskamp for lighed og mod fordomme, undertrykkelse og diskrimination. Men undertrykkelse sker ikke kun på baggrund af køn. Mange mennesker oplever også at blive diskrimineret på baggrund af deres hudfarve, deres religion, deres seksualitet, farven på deres pas eller fordi de er transpersoner. For nogle bliver der tale om en kombineret undertrykkelse, hvis de f.eks. både er kvinder, har et handikap og er lesbiske.”

 

Sidste weekend lykkedes det Enhedslistens kvindeudvalg at overvinde såvel (store) geografiske afstande som kløften mellem generationer for at diskutere dette perspektiv, feminisme, kvindekamp og klassekamp. Det lover godt for en fremtidig forankring af feminismen i Enhedslistens arbejde.

 

Vi glæder os til at se alle gode kammerater deltage i 8. marts-arrangementerne, så vi kan vise, at vi ønsker frigørelse for alle køn, og at kvindekamp (stadig) er klassekamp.

 

SAPs forretningsudvalg, den 1.marts 2020

 

Note: Kommentaren er 17. marts korrigeret for en fejl, så der i indledningen nu står “to ud af tre partnervolds-tilfælde… I en første version stod der blot “voldstilfælde”.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com