Ved den internationale socialistiske kvindekonference i 1910 i København blev forslaget om en international årlig kvindedag vedtaget i en resolution, og i årene herefter var 8. marts, kvindernes internationale kampdag, født.

af SAPs Forretningsudvalg

Centrale krav herfra var blandt andet kvinders stemme- og valgret, kampen mod krigsfare, bedre forhold for mødre og børn og bekæmelse af prisstigninger. Kampdagen skulle skabe synlighed om kvinder i samfundet; på arbejdspladsen, i hjemmet og som en politisk drivkraft.

Siden 8. marts 2018 har vi set en lang række kampe i hele verden for kvinders rettigheder. I Irland blev folkeafstemningen om en ændring Irlands konstitution vundet, hvilket giver parlamentet muligheden for at sikre abortrettigheder. I Argentina gik over en million kvinder på gaden for forandring af abortlovgivningen. Kampagnen #elenão (‘ikke ham’) imod den dybt reaktionære og misogyne præsidentkandidat i Brasilien, Jair Bolsonaro, opnåede en historisk høj mobilisering af kvinder. Og i Danmark spillede kampen for ligestilling en central rolle i fagbevægelsens kampagne ved forhandlingerne om de offentligt ansattes overenskomster.

 

8.marts på fredag
På trods af flere nederlag ser vi stadig større mobiliseringer af kvinder imod bl.a. kvindevold, statsovergreb og det yderste højres fremmarch. Også den 8. marts i år vil feminister, under anførsel af kvinder, indtage gaderne og kræve ligestilling; i samfundet, på gaden, på arbejdspladsen og i hjemmet, som vi har gjort det siden 1910.

Internationalt vil der også i år være markeringer af 8. marts over hele verden i form af demonstrationer, protester, happenings og meget andet, organiseret af græsrødder og fagbevægelsen, såvel som selvorganiserede kvinde- og queergrupper.

I stadig højere grad mobiliseres der til internationale kvindestrejker – bl.a. i Belgien, Indien, Argentina og Spanien. Strejken bæres af en bred organisering og rummer en lang række krav på tværs af landegrænser. I nogle bevægelser er de centrale krav ligeløn og nedsat arbejdstid, mens de hos andre er kamp mod partnervold, overgreb og voldtægt.

 

I Danmark vil der være markeringer af 8. marts i hele landet, fra København til Hjørring, og Enhedslisten og Socialistisk Ungdomsfront er medarrangører og/eller deltager i flere. Blandt disse markeringer ser vi i København intitiativet Feministisk 8. Marts med demonstrationen “Alle feminister på gaden”, som har mobiliseret en lang række mennesker, fagforeninger, organisationer og partier (herunder EL og SUF). I Aarhus afholder Kvindemuseet traditionen tro demonstration med fokus på fakta og myter i kønsdebatten, og for tredje år i træk afholdes  Equality march, hvor byens gader indtages med lys for at fejre sejre og mindes de kampe, der endnu venter. Og i Odense går Kvinder i kamp på gaden med krav om blandt andet ansættelse af flere varme hænder, ligeløn, 30 timers arbejdsuge og afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt.

En mere omfattende oversigt kan findes på SUF’s hjemmeside:  https://ungdomsfront.dk/sufs-guide-til-kvindernes-internationale-kampdag-2019

Vi opfordrer alle til at deltage i manifestationer for kvinders politiske, juridiske, økonomiske, sociale og reproduktive rettigheder på fredag!

SAP’s forretningsudvalg, den 5.marts 2019.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com