Kvinder er stærke, når de på tværs af politiske og etniske forskelligheder står sammen om et fælles mål: ønsket om at vælte det nuværende uretfærdige verdenssystem og skabe en verden baseret på fred, retfærdighed, lighed, frihed og solidaritet. Med det udgangspunkt markerer det internationale kvindenetværk ’World March of Women’ – 100 året for den internationale kvindedag.

af Bodil Rasmussen

Der er planlagt aktiviteter i mere end 40 lande i Asien, Afrika, Amerika og Europa. Aktiviteter, der omfatter marcher, møder, debatter, kulturelle aktiviteter og så videre.

Marcherne, der finder sted i bl.a. Kenya, Mali, Brasilien, Pakistan og Sri Lanka, ses som et led i at styrke kvinders organisering for deres rettigheder lokalt, og skabe kontakter og solidaritet mellem kvindeaktivister fra omkringliggende lande. I Brasilien regner man med, at 3000 vil deltage i marchen.

De krav kvinderne mobiliserer for varierer fra område til område, men er samlet i 5 hovedområder:

* For de fælles goder såvel offentlig service og som vores fælles naturressourcer. Herunder kamp mod privatisering af den offentlige sektor og naturen, og for retten til sundhedsydelser, uddannelse, vand og sanitet. De asiatiske kvinder fremhæver kampen mod frihandelsaftaler, der underminerer den offentlige sektor.

* For fred og demilitarisering. Der vil være fokus på krige, krigstrusler og militarisering i Asien, Afrika og Latinamerika, og hvordan disse rammer kvinder. ”Krig har forværret vold, fattigdom og ulighed; kvinder lider mest som følge af folkeforflytninger, kvindedrab og bortførelser, ligesom kvinder bærer byrden når staten prioriterer militærudgifter frem for social service.”, skriver kvinderne fra Nord- og Sydamerika.

* For kvinders ret til arbejde og økonomisk uafhængighed. Herunder retten til social sikkerhed under sygdom, barsel og alderdom; ligeløn, og en retfærdig mindsteløn til alle. De pakistanske kvinder rejser kravet om rettigheder for husarbejdere.

* Mod vold mod kvinder. Netværket vil gøre volden og dens årsager synlige, afsløre statslig og militær vold mod kvinder, kæmpe for kvinder rettigheder i retssystemet og for støtte til kvindegrupper der arbejder med voldsramte kvinder.

Markering af 100 året for kvindedagen er kun første del af netværkets aktiviteter i år. Til oktober planlægges en international fredsmarch og andre aktiviteter i Den Demokratiske Republik Congo for at vise solidaritet med kvinder, der er ofre for konflikter, og for at styrke kvinders arbejde for at bringe konflikterne til ophør.

World March of Women har eksisteret siden 2000, hvor man organiserede kampagnen ’2000 grunde til at marchere mod fattigdom og vold mod kvinder’, hvor 6000 grupper i 161 lande deltog. Netværket har deltaget i mange globale aktiviteter, som f.eks. World Social Forum. Senest arrangerede man sammen med ’Friends of the Earth’ og ’Via Campesina’ debatter på Klimaforum i København. Man kan læse mere om World March of Women og netværkets aktiviteter på:

www.wmw2010.info/ og www.marchemondiale.org

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com