content-picture.php

Tusinder af mennesker i mere end 70 byer, der i går demonstrerede mod regeringens udsultning af de kommunale budgetter, er et rigtig flot mellemresultat i det kommunale oprør! Nu er det afgørende, at kampen ikke stopper der, men at vi tvært imod bruger de mange lokale kræfter og samarbejder til en fortsat kamp. Både en kamp for at få fjernet omprioriterings-bidraget helt, også i de kommende år, og en kamp for at stoppe alle aktuelle trusler om velfærdsnedskæringer i de forestående kommunale budget-forhandlinger.

af SAPs Forretningsudvalg

Forhandlingerne mellem KL og regeringen om den såkaldte kommuneaftale om kommunernes økonomi er først lige begyndt og plejer først at blive afsluttet i begyndelsen af juni. Derfor er der brug for at fastholde presset – først og fremmest på regeringen, selvfølgelig, men også på KL’s forhandlere for at holde dem fast på, at der simpelthen ikke kan indgås en aftale uden at omprioriteringsbidraget er taget af bordet.

Velfærdsalliancens indkaldelse til et koordinerende landsmøde i Århus den 19.5. om aftenen er et godt og vigtigt afsæt for at fastholde presset ved at aftale nye aktiviteter i de kommende uger. Alle muligheder må overvejes – lokalt og nationalt: happenings; åbne lokale møder, der samler alle grupper og borgere til diskussion om nedskæringernes konsekvenser og muligheder for modstand; fælles underskriftindsamlinger blandt politikere og andre for kravet om ’ingen kommuneaftale før omkostningsbidraget er taget af bordet’; spontane eller koordinerede arbejdsnedlæggelser, der kan lægge maksimalt pres på KL’s forhandlere i den afsluttende fase.

Nej til nedskæringsbudgetter
Tæt sammenvævet med dette starter hen over sommeren kommunalbestyrelsernes arbejde med 20l7-budgetterne. Her prøver EL-repræsentanter landet over selvfølgelig at skabe en front, der afviser alle velfærdsnedskæringer. At holde så mange som muligt af de andre lokalpolitikere fast på, at man skal nægte at lægge ryg til at lave nedskæringsbudgetter for at overholde regeringens rammer med omprioriteringsbidrag såvel som ufinansierede udgifter til flygtninge, ældreboom, skolereform osv.

Her bliver det helt afgørende at fortsætte opbygningen af ”velfærdsalliancen” udenfor. At samle de fagforeninger, brugerorganisationer og aktivister, der allerede har været med op til 12. maj – og at få endnu flere med. Det er kun den omfattende folkelige mobilisering, der kan få de (andre!) lokale politikere til at stå fast. Det er kun den omfattende folkelige mobilisering, der overhovedet kan gøre det realistisk at sende regningen tilbage til regeringen. Og det er kun den omfattende folkelige mobilisering, den ”lokale velfærdsalliance”, der kan sætte hælene i og stå fast, hvis lokalpolitikernes flertal alligevel går i gang med at svinge regeringens nedskæringskniv.

Kommunalt oprør på landsplan
Styrken i dette års modstand mod yderligere nedskæringer i de gennem mange år hårdt trængte kommuner har allerede vist sig. Dels i den splittelse, der er i de ellers så ”økonomisk ansvarlige” (læs: nedskæringsivrige) partier. Dels i det tilbagetog, der allerede ligger i regeringens løfte om at tilbageføre dette års omprioriteringsbidrag til kommunerne ”på en eller anden måde”.

Denne styrke skyldes først og fremmest, at det for en gang skyld er lykkedes at samle til kommunalt oprør på landsplan: At det ikke kun er isoleret til kamp mod lokale nedskæringer i den enkelte kommune – men handler om et samlet og erkendt oprør mod regeringens anti-velfærds politik. Et landsdækkende kommunalt oprør, der forhåbentlig også rækker videre frem – til finanslovsforhandlinger og demonstrationer ved Folketingets åbning f.eks.

De faglige organisationer, der tog initiativ til ”Velfærdsalliancen” har hovedæren for, at denne landspolitiske enhed er kommet på benene. Men den nye og større – og ikke mindst: mere landsdækkende – Enhedsliste har også gjort en rigtig god indsats for at gøre 12. maj til en succes. Enhedslistens årsmøde her i pinsen – såvel som SUF’s stormøde i næste weekend – ligger perfekt til at holde gejsten oppe og diskutere de næste skridt i kampen!

SAPs forretningsudvalg, den 13.maj 2015

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com