content-picture.php

3F’s kommunalarbejdere vil ikke bare have en ny regering. Det skal være en regering, som gør op med ti års udsultning og privatisering af kommunerne.

af Åge Skovrind

Med nytåret 2011 træder nye kommunale sparebudgetter i kraft over hele landet. Fyringsrunder, udlicitering til private firmaer og dårligere kommunal service står på dagsordenen.

Det er noget, man mærker som kommunalarbejder. Derfor besluttede 3F’s Landsbrancheklub for Kommunale Specialarbejdere at kaste sig ud i en politisk kampagne, da de holdt landsmøde i november sidste år.

”Landsmødet blev holdt 3F-kongressens ånd, hvor man gav startskuddet for at vælte regeringen, pga. de konsekvenser, regeringens politik har for 3F’s medlemmer,” siger Peter Jonassen, som er nyvalgt formand for brancheklubbens repræsentantskab. Til daglig er han tillidsmand og arbejder i Helsingør kommune.

”Man kunne høre fra alle, som tog ordet, at det ikke var de lokale problemer, som optog folk, men at det gennemgående problem var regeringens politik med krav om øget udlicitering og selskabsdannelser af forsyningsselskaber, at kommunerne ikke længere selv må stå for driften af forskellige serviceopgaver. Desuden er der den stigende arbejdsløshed, som begynder at berøre vores medlemmer.”

Også arbejdsløsheden er begyndt at blive virkelighed for 3F’ere i landets kommuner, når sparebudgetterne føres ud i livet:

”Vi står med en ny situation, hvor man skal fyre specialarbejdere i kommunerne. Som jeg kan huske i de sidste 25 år, så har man kunnet klare sig med naturlig afgang, nu er det fyresedler,” siger Peter Jonassen.

Brancheklubben har produceret en plakat og en folder, som i kort form under overskriften ”Giv os friheden og tilliden tilbage” kritiserer regeringens politik og opstiller en række krav til en ny regering.

En ny politik skal, skriver 3F’erne:
– sikre udvikling af den offentlige sektor.
– genindføre det kommunale selvstyre.
– genskabe tilliden til det offentlige personale.
– rulle privatiseringer, udliciteringer og reformerne på dagpengeområdet tilbage.
– forbedre vilkårene for de arbejdsløse og andre udsatte grupper i samfundet.

Hvordan går I ind i den politiske kamp for en ny regering?

”Vi opfordrer til, at man rejser debatten på arbejdspladserne. Folderen er vist trykt i 6.000 eksemplarer og er sendt ud på arbejdspladserne gennem vores tillidsfolk. Vi opfordrer til, at man går ind i kampen sammen med andre forbund. Blandt andet er man nogle steder gået ind i ”skævt”-kampagnen .

Kan du fremhæve nogle eksempler på, at kampagnen er kommet godt i gang?

”Der sker lidt alle steder. Jeg er selv i Helsingør kommune, og her har vi støttet kandidaterne fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Vi tilbyder kandidaterne at få deres materialer ud gennem 3F’s netværk, og vi er ved at lægge en slagplan for at komme ud til befolkningen.

Hvordan forventer du, at en S-SF-regering vil føre en anden politik i forhold til kommunerne?

”Vi skal have fjernet begrænsningerne på, at kommunale enheder kan udvikle sig, altså de begrænsninger, der ligger i kommunalfuldmagten. Og at man ophæver kravet om udlicitering. Hvis der skal være et udbud, så skal kommunen have ret til selv at afgive bud på opgaven,” siger Peter Jonassen.

Han fortæller, at brancheklubben også har indledt et godt samarbejde med de tre arbejderpartier på folketingsplan, hvor man ”prøver at inspirere dem til at ændre lovgivningen”.

”Blandt andet skal aktiveringspolitikken ændres. Nu sender kommunerne aktiverede ind på opgaver, som skulle have været varetaget af fast personale, og dermed sker der en forringelse af arbejdsvilkårene for det faste personale. Samtidig skal de aktiverede have ordentlige arbejdsvilkår, med perspektiv om fast job. Vi ser også gerne, at man kan optjene dagpengeret i aktiveringsjob, som man kunne tidligere.”

Ofte er det jo kommuner med socialdemokratisk borgmester, som gennemfører forringelser. Burde de ikke sige fra i stedet for at administrere regeringens politik?

”Som det er nu, med regeringens overgreb på kommunerne, er de politikere, der styrer kommunen, nødt til at udføre tingene. Men man kunne ønske sig, at der var flere protester fra dem, der har valgt at tage ansvaret, i forhold til de områder, hvor det gør virkelig ondt.”

Hvad er næste skridt i kampagnen?
”Vi har landsmøde den 1-2. april. Det kan blive et godt tidspunkt for et startskud til at gå aktivt ind i valgkampen, sideløbende med fornyelsen af overenskomsterne på det offentlige område,” slutter Peter Jonassen.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com