content-picture.php

Formanden for det græske parlament, Zoé Konstantopoulou bekendtgjorde på en pressekonference den 17. marts nedsættelsen af en kommission, som skal revidere den græske gæld.

af Komiteen for Sletning af Den Tredje Verdens Gæld

Kommissionens faglige arbejde skal koordineres af Eric Toussaint, talsmand for Komiteen for Sletning af den Tredje Verdens Gæld, og medlem af den ecuadorianske gælds-revisionskommission, som sad i 2007-08. ”Formålet er at udpege den gæld, som er stiftet af den græske regering, og som har en tvivlsom, ulovlig eller illegitim karakter. ”Det græske folk har ”ret til at få annulleret alle de gældsforpligtelser, som viser sig at være illegale, ” erklærede den græske parlamentsformand.

Til stede på pressemødet var også Sofia Sakorafa, medlem af EU-Parlamentet for Syriza siden 2014. Hun har indvilget i at være bindeled mellem den nye kommission og EU-Parlamentet. Sofia Sakorafa gik ud af PASOK i 2010, da George Papandreou gennemtvang det memorandum, som var aftalt med trojkaen [EU, den Europæiske Centralbank og Valutafonden, o.a.]. Allerede i december 2010 var hun som medlem af det græske parlament positiv over for nedsættelsen af en gældskommission. I 2011 var hun med til at lancere en civil revision af den græske gæld (ELE). Ved valget i 2012 var hun det parlamentsmedlem, som fik det højeste stemmetal blandt alle partier, og i 2014 blev hun valgt til EU-Parlamentet.

Medier i såvel Grækenland som Frankrig og Spanien har refereret fyldigt fra pressekonferencen. Den belgiske nyhedsradio bragte et interview med Eric Toussaint direkte fra Syntagmapladsen i Athen umiddelbart efter pressekonferencen.

I alt vil omkring 30 græske og internationale eksperter deltage i kommissionens arbejde, og en første rapport forventes at komme til juni. ”det vil sige enten når aftalerne fra 20. februar udløber, eller når en ny forhandlingsrunde starter, ”skriver Adea Guillot, korrespondent for den franske avis le Monde og belgiske le Soir.

Ikke alle navne på kommissionens medlemmer vil blive offentliggjort før det første møde i starten af april. Fra april til juni er kun kort tid, men det vil kun være begyndelsen. Eric Tousaint siger i et interview til den belgiske finansavis L´Echo: ”Vi vil lave en første rapport i juni, som mest handler om den gæld, Trojkaen – som nu er blevet omdøbt til ”institutionerne”, gør krav på, men hele revisionen vil sandsynligvis vare indtil december 2015. Kommissionens formål er gennem en grundig analyse at vise det græske folk karakteren af de lån, der er givet til Grækenland. Dette spørgsmål er påtrængende, fordi der foregår en stigmatisering af det græske folk …”

Zoé Konstantopoulou bliver allerede beskyldt af flere græske politiske partier (Ny Demokrati, PASOK og Potami) for at puste til ilden. Men denne kvinde med en enorm arbejdskapacitet giver ikke op: ”Et helt folk er blevet tvunget i knæ, og vi kan ikke acceptere at blive udsat for den slags propaganda (…) Vi har pligt til at handle, eller også bliver denne gæld en byrde for fremtidige generationer.”

Under alle omstændigheder er Kommissionen til Revision af Gælden ikke en erstatning for den græske regering, som skal afgøre, hvilke dele af gælden der skal betales, og hvilke dele der skal slettes. Som Adea Guillot bemærkede: Når resultatet af revisionen foreligger, og hvis den konkluderer, at en del af gælden er illegitim, så er der intet, der tvinger kreditorerne til at acceptere en ren og skær afskrivning af deres lån.”

Men ”den græske regering kan tage en ensidig beslutning om ikke at betale,” bemærker Eric Toussaint. ”Vores kommission prøver at give solide og rationelle argumenter, som kan støtte den græske regering, hvis den skulle tage dette skridt,” tilføjer han.

20. marts 2015

Oversat fra Komiteen for Sletning af Den Tredje Verdens Gæld af Karina Skov

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com