Den 17. maj har Klimabevægelsen indkaldt til demonstration mod klimaforandringerne. Klimaforandringerne er på flere måder forbundet med den sultkatastrofe, der i den forgange måned har fyldt medierne. Det forhold, at klimaforandringerne er en af de direkte årsager til fejlslagen høst og akut mangel på mad, er kun den mest oplagte sammenhæng.

af SAP's Forretningsudvalg

I flere lande har de stærkt stigende fødevarepriser nu udløst protester og optøjer.

  • I Burkina Faso afholdt fagforeningerne en to-dages generalstrejke med kravet om ‘væsentlige og effektive’ reduktioner i prisen på ris, korn og andre basale fødevarer
  • I Bangladesh gik 20.000 tekstilarbejdere i strejke for højere løn og lavere priser. Her kom det til slagsmål med politiet
  • Og i Haiti stoppede sultne indbyggere lastvogne med mad og begyndte at dele det ud, hvilket tvang premierministeren til at gå af

 

Der var lignende tilfælde i over 20 lande i verden.

Sultens årsager er mangfoldige. Der er tale om konsekvenserne af flere års dårlig høst og om mange års forbryderisk låne- og bistandspolitik, der har ødelagt det lokale, selvforsynende landbrug. Et andet element er, at den generelle oliekrise betyder højere produktionsomkostninger i landbruget.

Hertil føjer sig den trussel, der ligger i målsætningerne om på sigt at omlægge mere betydelige dele af fødevareproduktionen til biobrændsel produktion – lidt poetisk at lave mad til olie.

Konsekvenserne taler deres eget tydelige sprog: Fra marts 2007 til marts i år er prisen på kornprodukter steget med 88%, prisen på olier og fedt er steget med 106%, og prisen på mejeriprodukter med 48%. For den enorme del af jordens befolkning, hvis budget går næsten ubeskåret til indkøbet af basale fødevarer, er denne udvikling fatal.

Klimaspørgsmålet er i uhyggelig grad til stede i de sociale kampe, dette udløser. Ikke blot fordi de menneskeskabte klimaforandringer er en årsag til fejlslagen høst, og fordi landbrugsland omlægges til produktion af biobrændsel, men i lige så høj grad fordi fødevarekrisen bliver brugt til endnu engang at undslippe bevidst, målrettet handling på klimaområdet.

Den danske regering har allerede luftet tanken om, at sultkrisen kan afhjælpes, hvis vi bare opgiver vores modstand mod genmodificerede fødevarer!

Det er dybt tvivlsomt, om dette skulle have nogen kortsigtet effekt, og det er helt umuligt at svare på, hvad de langsigtede effekter kan blive. Og endnu mere bekymrende, end hvad de ansvarlige regeringer – herunder den danske – har sagt, er alt det, de ikke har sagt.

Der er for eksempel ingen, der har foreslået et stop for produktionen af biobrændsel og en tilsvarende reduktion af olieforbruget. Der er ingen, der har foreslået at eftergive disse landes gæld og støtte udviklingen af et selvstændigt og bæredygtigt landbrug.

Og der er absolut ingen, der har foreslået at ændre på den nyliberale politik, der er den allervigtigste årsag til dette sammenbrud i den tredje verdens fødevareforsyning.

Dette perspektiv er til gengæld til stede for Klimabevægelsen. Parolerne til lørdagens demonstration er:

  • Massiv omlægning til vedvarende energi
  • Bedre kollektiv trafik
  • Energi-neutralt byggeri
  • Omlægning til mere bæredygtig og økologisk produktion i landbruget

 

Alle disse paroler forbinder sig direkte til et brud med den nyliberale politik, for de kræver en politisk handling der ligger uden for profittens felt.

Klimabevægelsen er stadig en ung og relativt svag bevægelse. Men det er en bevægelse i vækst, som har muligheden for at udfordre den afmagtens konsensus, de såkaldt ”regeringsduelige” partier har valgt at indtage til den klimatiske krise, som kapitalismen i øjeblikket er ved at bringe verden ud i.

Ikke mindst hvis det lykkes at opbygge en bred, aktivistisk klimabevægelse, som ud over selvstændige aktioner også kan tage initiativ til og få succes med at alliere sig med andre sociale bevægelser i kampen for alternativer.

Derfor: Mød op til demonstrationen på Kgs. Nytorv i København, lørdag den 17. maj kl.13!

14. maj 2008, SAP’s forretningsudvalg

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation.

Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning.

SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.

Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com