content-picture.php

Alt i alt må man glæde sig over de budskaber, der blev sendt fra Enhedslistens årsmøde forrige weekend: Det er et vigtigt budskab, at Enhedslisten inviterer S-SF til at skrotte de borgerlige og føre rød politik sammen med os – og at vi ikke vil lade et eller andet ultimativt krav til finansloven blokere for dette. Det budskab kan nemlig bidrage til at skabe en forventning om – og dermed et pres for – at denne mulighed bliver brugt. Med klassisk venstrefløjssprogbrug kan man sige, at Enhedslisten hermed spiller op til en enhedsfront med socialdemokrater og SF’ere, der kræver, at den nye regering bryder med de borgerlige partier og fører arbejderpolitik.

af SAP's Landsledelse

Årsmødets højlydte og enstemmige protester mod det nye S-SF-”Fair løsning”-udspil, samt præciseringen af forudsætningerne for et finanslovsforlig med Enhedslisten, er et ligeså vigtigt supplement til dette.
Hvis og når der skal mobiliseres for en ny regering, skal det nemlig være på et politisk program, der løser almindelige menneskers problemer. Når de to mest udbredte problemer er stress og truslen om fyringer, og S-SF så foreslår bl.a. forlængelse af arbejdstiden for den enkelte som løsning – så illustrerer det i næsten tragisk grad et problem: Selv i opposition accepterer S-SF de borgerlige økonomers præmis om, at det er lønarbejderne, der skal betale for krise.
Så er det godt, at vi har Enhedslisten til at formulere, at pengene i stedet skal hentes i skat fra de rige, fra multinasserne, fra Nordsøolien, fra krigsbevillingerne osv. Og det er godt, at det står klart, at hvis S-SF vil føre borgerlig politik, der lader lønarbejderne betale regningen for krisen, så er Enhedslisten ikke støtteparti, men oppositionen til venstre.

I tirsdags kom Løkke og Pia så med deres ”genopretningspakke”, der bl.a. rummer kommunal nulvækst, nedskæringer og brugerbetaling i uddannelsessystemet, loft over børnepenge, lavere dimittentsats og en halvering af dagpengeperioden.
I sidste uge mødte 3500 kommunale tillidsfolk fra 11 forskellige faglige organisationer op til protestmøde i Fredericia mod de kommunale nedskæringer. Der er lagt op til yderligere aktiviteter i forbindelse med regeringens forhandlinger med kommuner og regioner, blandt andet den 2. juni. En række fagforeninger, med FTF og LO i spidsen, liner op til en stor modkampagne – med en protestdemonstration foran Christiansborg den 8. juni kl.16.30 som højdepunkt. På få dage har 40.000 mennesker tilsluttet sig Facebookgruppen ”Nej til genopretningspakken”. På nogle arbejdspladser er man begyndt at diskutere arbejdsnedlæggelser i protest mod nedskæringer.
Samtidig giver en opinionsundersøgelse flertal til S-SF-EL – uden de radikale!
Der er med andre ord alle forudsætninger for at samle en stærk bevægelse, der kan feje pakken af bordet – i bedste fald nu, hvis den borgerlige regering kan presses til at gå af, eller i hvert fald i løbet af det kommende halvandet år, hvor valget skal udskrives.

Det store problem er dog, at S og SF indtil nu taler med katastrofalt meget uld i munden, når de bliver bedt om at love, at de vil tilbagerulle f.eks. forkortelsen af dagpengeperioden, når de får regeringsmagten. Måske fordi de selv foreslår det samme (til gengæld for en højere sats) i deres såkaldte ”Fair løsning”. Og af samme grund er der heller ikke i LO’s og FTF’s demonstrationsgrundlag ét eneste ord om, at en ny regering skal tage pakkens nedskæringer og dagpengestramninger af bordet, hvis de skulle blive vedtaget!
Det er derfor op til andre, ikke mindst Enhedslisten, at bringe denne dagsorden på banen. Folketingsgruppen har allerede været på banen med en helt rigtig opfordring til at samle oppositionen mod dagpengeforringelserne. Godt! Men et klart svar fra S-SF på opfordringen har vi hidtil ikke fået.

En ny S-SF-regering kan ”ikke trækkes til venstre udelukkende ved hjælp af Enhedslistens mandater i folketinget. Politik er for vigtigt til kun at overlade til politikerne. En ny politik kræver, at de folkelige bevægelser sætter dagsordenen, formulerer krav til regeringens politik og mobiliserer for at sætte magt bag kravene. Vi vil sammen med S og SF’s medlemmer og vælgere fagbevægelsen og i andre bevægelser arbejde for, at man diskuterer og stiller kravene til en kommende regering.”
Lige netop sådan står der i den udtalelse, Enhedslisten vedtog på sit årsmøde i forrige weekend.
Og lige netop dét, skal vi ud og gøre i praksis nu:

Overalt, hvor vi har mulighed for det, må vi rejse kravet om, at den borgerlige regering skal gå af, og at den nye regering skal genoprette de skader, VKO måtte nå at gennemføre inden. Det er for eksempel så hamrende oplagt, at en ny regering – faktisk uanset valgdatoen – kan nå at tilbageføre dagpengeperioden, før de nye regler får katastrofale følger for folk, der må gå fra hus og hjem. Så hamrende oplagt, at de fleste socialdemokrater og SF’ere – sikkert alle dem, der ikke lige er kommet for tæt på en taburet – også vil være med til at bære banneret med dette krav på Slotspladsen.
Det er en opgave for alle Enhedslistens aktivister, her og nu, og forhåbentlig bl.a. via de faglige netværk, at rejse diskussionen om kravene i bevægelsen. Der burde være massiv opbakning, også i lokale fagforeninger, til at kræve en ”Ny regering, der tilbageruller dagpengeforringelserne og nedskæringerne”. Og mon ikke der også er rigtigt mange, som vil være med til at kræve, at pengene hentes fra f.eks. de riges skattelettelser, fremskudt pensionsskat, millionær-, multinasser-, spekulations- og nordsøoliebeskatning – i stedet for fra længere arbejdstid og kortere studietid?
Det kunne konkret betyde at få kravene til S og SF med
– På møder i klubber, elevråd osv.
– På bannere til demonstrationer sammen med kolleger m.fl.
– I åbne breve til S og SF fra arbejdspladsen, klubben eller forældremødet
– På lokale løbesedler til skolen, arbejdspladsen og andre steder
– Eller simpelthen i snakken med dem man er sammen med i hverdagen

Bevægelsen mod Løkkes og Pias pakke kan også blive et startskud til en bevægelse, der sætter en rød dagsorden for den nye regering. Som årsmødeudtalelsen slutter:
”Kampen for en ny regering og en anden politik skal rejses nu!”
Mød op og mobiliser til demonstrationerne!

SAP’s Landsledelse 29. maj 2010

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com