content-picture.php

Via Campesina opfordrer hele verdens bondeorganisationer, og deres allierede til at organisere aktioner i juni måned

af Via Campesina

Udviklingen af det kapitalistiske system, der har nået hidtil usete dimensioner i de seneste to årtier, resulterer i kriser af lige så hidtil usete dimensioner. De finansielle, fødevare-, energi-og miljømæssige kriser er faser af den strukturelle krise i kapitalismen, som ikke har nogen begrænsninger i sin søgen efter mere overskud. Og som i andre strukturelle kriser, påvirker det verdens befolkninger og ikke eliterne.

På alle kontinenterne har vi set, at selv under krisen har kapitalismen ikke reduceret sit momentum: De udenlandske selskabers øgede opkøb og beslaglæggelse af jord, vækst i mineindustrien, den stadigt større udbredelse af GMO-teknologien i landdistrikterne og markedsføringen af agrobrændstoffer og pesticider i stor skala. Kort sagt: At sige, at kapitalismen er i krise, betyder ikke, at systemet er på tilbagetog. Tværtimod er det netop i dette øjeblik, at den går fremad med større intensitet, fordi selskaberne udnytter krisen til at udvide deres dominans over områder, som endnu ikke er erobret.

Rio +20 konferencen er et tydeligt eksempel. I stedet for at samle alle verdens regeringer for at finde reelle løsninger for miljøkrisen, vil begivenheden tjene til at konsolidere de falske løsninger og tilegnelse af områder fra bønderne og de traditionelle folkeslag. På FN-konferencen vil kun de store selskabers interesser have en chance.

Til at modstå og udfordre disse interesser er det vigtigt, at verdens folk fortsætter med at styrke deres organisationer og kampe, hæver stemmen og viser, at kun folkenes suverænitet kan sikre ægte løsninger.

Derfor opfordrer vi, som Via Campesina, vores medlemsorganisationer og allierede til at organisere og udføre aktioner over hele verden i løbet af hele juni måned, med særlig vægt på den 5. juni – Verdens Miljødag (1) – for at vise vores enhed og styrke til på forhånd – fra alle dele af verden – at sende et rungende budskab til de regeringer, der vil være på Rio 20 fra 20. til 22. juni i Rio de Janeiro, Brasilien.

Enhver kamp, enhver form for modstand, ethvert område, vi genindtager, vil være udtryk for denne globale bevægelse vendt mod det kapitalistiske systems overmagt over naturen

Parallelt med den officielle konference, vil verdens folk mødes på Folkenes Topmøde i en proces af kollektiv opbygning og permanent mobilisering. Ugen fra den 18. til den 22. juni vil være en periode med global mobilisering, da vores opgave ikke kun er i Rio de Janeiro. Vi bør gennemføre kampagnen for aktioner i hvert land, især den 20. juni, når den officielle konference åbnes. I denne periode skal kampe på alle kontinenter give genlyd i Rio de Janeiro og i hele verden.

Vi inviterer alle landmænd og bondeorganisationer, og deres allierede til at organisere mobiliseringer og aktioner i hele verden: demonstrationer i byer og på landet, pressekonferencer, tiltag for jord-og landbrugsreformer, mediekampagner, radioprogrammer, mobiliseringer mod selskaber, der nedbryder miljøet, diskussioner på skoler og universiteter, filmforevisninger og andre tiltag, der kan opbygges kollektivt i hvert land.

I en tid, hvor kapitalismen ønsker at globalisere sit system endnu mere, for at dominere vores områder og udnytte vores arbejdskraft, må vi internationalisere vores kamp. Lad os blive organiseret, få forberedt vores aktioner, mobiliseret vore basis og vore allierede for denne store kampagne i kampen mod kapitalismen. Styrken af denne kampagne vil komme af vores evne til at organisere og få national og international synlighed.

Vi opfordrer dig til at kommunikere om dine aktiviteter på lvcweb@viacampesina.org

Nej til den grønne kapitalismes falske løsninger!

Bæredygtigt familielandbrug NU!

Globaliser kampen, globaliserer håbet!

(1) Verdens miljødag, som bliver markeret hvert år den 5. juni, blev indstiftet på en FN-miljøkonference i Stockholm i 1972

Via Campesina er en international bevægelse af bønder, små og mellemstore producenter, jordløse, kvinder i landdistrikterne, oprindelige folk, landboungdom og landarbejdere.
 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com