content-picture.php

Vi vil skære fem mia. kr. på udgifterne til efterløn og folkepension. Vi vil forkorte perioden, hvor arbejdsløse kan få dagpenge, og scorer dermed 3 mia. kr. til statskassen. Og så skal færre kunne komme på fleksjob og få førtidspension, så vi kan spare 1 mia kr. Derfor skal vi have en ny regering efter næste valg. - Nej, vel. Den holder ikke rigtig. Men de tre besparelsesforslag er centrale elementer i den økonomiske politik, som De Radikale vil gå til valg på, og som partiet - som deltagere eller støtteparti i en ny regering - vil forsøge at få Socialdemokraterne og SF til at acceptere.

af SAP's Forretningsudvalg

Men hvorfor skulle man skifte regering, hvis udsigten er fortsatte angreb på arbejdsløse, syge, efterlønnere og pensionister. Derfor er det godt, at Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal har udtalt, at kernen i en ny regering er deres to partier.

Men det er ikke nok. De Radikale skal overhovedet ikke med i en regering – og så vidt muligt skal en ny regering være uafhængig af partiet. Fra nu af handler den politiske kamp ikke bare om at vælte VK-regeringen.

Den handler i lige så høj grad om at forhindre, at De Radikale får indflydelse på en ny regerings økonomiske og sociale politik. En S-SF-regering må ikke indordne sig under De Radikale, og allerhelst skal den ikke være afhængig af dette asociale og liberalistiske parti.

Hvad kan venstrefløjen gøre for at holde De Radikale ude af indflydelse? Vi må gå mindst to ben.

For det første må vi opbygge et pres nedefra og udefra på S og SF, så de ikke bøjer sig for De Radikale omkring den økonomiske og sociale politik. Socialdemokrater og SF’ere, som ønsker reel forandring af en ny regering, må give deres partiledere klar besked. Det samme må fagbevægelsen og andre bevægelser, hvis krav og ønsker forudsætter, at vi slipper af med VK-regeringen.

Lykkes det Enhedslistens organisation og medlemmer at sprede den diskussion og skabe det pres, har vi også givet et rigtigt godt eksempel på, hvorfor Enhedslisten er nødvendig, og hvorfor man skal melde sig ind i Enhedslisten.

For det andet må vi sikre flest muligt mandater til Enhedslisten, så vi får en situation, hvor S-SF ikke behøver De Radikales stemmer.

Dermed har vi også et af de vigtigste argumenter for, hvorfor man skal stemme på Enhedslisten: En stemme på Enhedslisten er med til at holde De Radikale fra magten og dermed til at forsvare arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, folkepension, fleksjob og førtidspension.

SAP’s forretningsudvalg, 4. september 2009

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation. Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning. SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.
Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com