content-picture.php

Et spøgelse hjemsøger den herskende klasse og regeringen i Sydafrika: Det er den radikale anti-kapitalistiske bevægelse, som det Nationale Metalarbejderforbund i Sydafrika (NUMSA) har sat i verden på sin ekstraordinære nationale kongres, som blev afholdt i sidste uge.

af Den Demokratiske Venstrefront

Den Demokratiske Venstrefront (DLF) lykønsker NUMSA med dette: Kongressen, der samlede metalarbejderne på trods af de vedvarende forsøg på at splitte NUMSA.

Som den mest velorganiserede del af arbejderklassen har NUMSA taget et afgørende skridt. De har reageret på en utvetydig måde mod den rolle, som ANC og dens regering spiller med at opretholde kapitalismens udbytning i Sydafrika. NUMSA har resolut afvist de koldblodige mord på arbejdere i Marikana (se artikel). Som DLF blev vi inspirerede af den bevægende og konkrete solidaritet, som kom til udtryk af kongressens delegerede, da hver af dem donerede 100 Rand til Marikanas solidaritetsfond, og da de kollektivt omfavnede repræsentanter fra Marikana, der havde henvendt sig til Kongressen. NUMSA opsamler stafetten fra den strejkebølge, der fulgte i mineindustrien, landbruget og andre sektorer. Ved at insistere på behovet for politisk og organisatorisk uafhængighed har de vist deres engagement i den fortsatte kamp for arbejderklassen om at lægge skæbnen i egne hænder.

Sydafrika vil aldrig blive det samme igen. De historiske beslutninger på NUMSAs ekstraordinære kongres gav genlyd gennem længden og bredden af Sydafrikas organiserede og uorganiserede arbejderklasse. Disse beslutninger inspirerer til håb om og tillid til den forestående mulighed for et forandret Sydafrika, hvor mennesker kommer før profit, og hvor demokratiet bliver en dagligdags erfaring.

Denne NUMSA-kongres markerer afslutningen på en æra af politik for national befrielse. NUMSA har anvist nye veje og har dermed åbnet for opkomsten af et ægte massebaseret politisk alternativ, ledet og styret af arbejdere og deres fællesskaber. Kun arbejderklassens egen frigørelse kan beslutsomt ophæve nedarvede strukturer og systemer af neo-apartheid, økologisk ødelæggelse , kapitalisme og det begrænsede liberale demokrati, som for tiden er ved at blive udhulet af ANC-regeringen .

NUMSA Kongressen besluttede i) at undersøge opbygningen af et socialistisk arbejderparti, ii) at mobilisere for både en Forenet Front og en Bevægelse for Socialisme, iii) at genvinde COSATU nedefra, iv) aktivt at forene arbejdere og lokalsamfunds kampe gennem koordinerede massemobiliseringer på socio-økonomiske krav, og v) at konsolidere NUMSA som en arbejder-kontrolleret fagforening, der organiserer på et komplet værdigrundlag, og som giver den bedste service til sine medlemmer. På nuværende tidspunkt kan der ikke være et stærkere fundament til radikalt at transformere Sydafrika.

Delegerede på NUMSA kongres har afvist krav fra det sydafrikanske kommunistparti (SACP) om, at det er fortroppen for arbejderklassen. De har med rette hævdet, at sådanne titler kun kan vindes gennem processen med kamp. Den første og vigtigste pligt for enhver, der hævder at være socialist, er at arbejde for en maksimal enhed i arbejderklassen. SACP ledelsen har sørgeligt fejlet i denne henseende og har taget en bevidst beslutning om at holde med staten, regeringen og det regerende parti mod vores klasse i enhver situation i løbet af de seneste par år.

Vi opfordrer ægte socialister, som stadig måtte befinde sig i SACP, til at forlade partiet og tage det NUMSA-ledede initiativ til sig. Vi appellerer til andre, der søger at præsentere sig selv som arbejderklassens politiske fortrop til at lægge en sådan malplaceret arrogance fra sig og deltage i den Forenede Front for arbejdere og lokalsamfund og arbejde hen imod at opbygge Bevægelsen for Socialisme .

NUMSA-kongressen har i utvetydige vendinger erklæret, at fremtiden må ligge i magten hos den organiserede og klassebevidste arbejderklasse, de arbejdende fattige og de fordrevne, forenet i aktion for at udfordre kapitalismen ved at bygge kampen for det socialistiske alternativ her og nu.

DLF mener, at processen efter kongressen skal bygge på den bottom-up, arbejderdrevne proces, tradition for demokratisk debat, solidaritet og massekamp, som NUMSA følger

Dette vil lægge et stærkt fundament for en demokratisk fornyelse af venstrefløjen, som kommer nedefra. I denne forbindelse er der et behov for at anerkende og integrere kampe mod den mangesidige undertrykkelse, som er forstærket af kapitalismen: raceundertrykkelse og genskabt hvidt overherredømme, kønslig undertrykkelse, undertrykkende styre af stammeområdernes eliter, den sociale undertrykkelse af mennesker med ikke-heteroseksuelle seksuelle orienteringer, kulturel fremmedgørelse. ”ny imperialisme”, økologisk ødelæggelse, og så videre.

Som de sociale bevægelser, uafhængige fagforeninger og venstreorienterede grupper, der udgør den Demokratiske Venstrefront, vil vi engagere os i denne proces, ydmygt, reelt og med beskedenhed. Vi er bevidste om, at vedvarende, forenet, ikke-sekterisk og principfast politisk handling nedefra er den eneste faste klippe, på hvilken vi kan finde gensidige, fælles og kollektive socialistiske alternativer til de komplekse udfordringer, Sydafrika og hele menneskeheden står overfor. Vi vil bidrage til denne proces med et perspektiv for den socialistiske omdannelse af Sydafrika på baggrund af et stærkt basisdemokrati.

Alt dette kræver maksimal enhed i arbejderklassen og blandt dem, der er åbne og villige til at alliere sig med arbejderklassen. Den Demokratiske Venstrefront har en opfordring til massebevægelser, arbejdere, arbejdsløse, kvinder, unge, slumbeboere, jordløse, andre beboere i landdistrikterne, uafhængige fagforeninger, fagforeninger tilknyttet COSATU, NACTU og FEDUSA, den brede venstrefløj, progressive civilsamfund og enkeltpersoner, der er optaget af folkedrevet forandring af Sydafrika. Alle opfordres til at slutte sig til NUMSAs initiativ og gennem demokratisk, politisk debat, vedvarende masseaktioner og solidaritet at deltage i opbygningen af et socialistisk arbejderklasse-alternativ.

  • Slut op om kravet: En løn til at leve af.
  • Mobilisér alle til den 26 februar 2014, dagen for masseaktioner mod loven om løntilskud [se note]
  • Opbyg det socialistiske alternativ NU!
  • Arbejdere, tag magten!

24. december 2013

Note: Employment Tax Incentive (ETI) Act of 2013 trådte i kraft 1. januar 2014 og indebærer løntilskud til arbejdsgivere, som ansætter unge mellem 19 og 29 år.

Democratic Left Front blev dannet som en usekterisk anti-kapitalistisk front i Sydafrika i januar 2011. Den har spillet en fremtrædende rolle i solidaritetskampagner, senest omkring massakren i Marikana.

Oversat fra International Viewpoint af Ebbe Rand Jørgensen

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com