Regeringen ser passivt til, mens voksende arbejdsløshed skaber økonomisk katastrofe for tusindvis af familier.

af Åge Skovrind

”Det der står tilbage er, at regeringen ser passivt til, mens hundredvis fyres hver uge. Lars Løkke kender måske virkeligheden på Strandvejen, men han kender åbenbart ikke virkeligheden i de familier, der står og ikke kan betale regningerne og huslejen,” sagde Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen, efter Lars Løkke Rasmussens tiltrædelsestale.

Standardsvaret fra statsministeren har hidtil været at hvis det bliver nødvendigt, er regeringen klar til at gribe ind med de nødvendige initiativer. Virkeligheden er imidlertid, at hver eneste dag bliver stadig flere og flere lønmodtagere ofre for den kapitalistiske krise. Hver eneste dag bringer nye tal og nye prognoser som kun peger i den forkerte retning.

Ganske vist slår krisen ikke igennem i Danmark i samme omfang i Danmark, som den gør i mange andre lande. Den seneste opgørelse fra EU’s statistiske kontor (april 2009) viste fortsat stigning, med den højeste arbejdsløshed i Spanien på 14,8 procent. Særlig hårdt ramt er også Irland og de baltiske lande, efter at de i en årrække har totalliberaliseret deres økonomier og bundet deres valuta til euroen. Tyskland har nu omkring 3,5 millioner arbejdsløse. Frankrig, Storbritannien omkring 2 millioner.

1.000 nye arbejdsløse hver uge
Men også i Danmark vokser køen af arbejdsløse.
I dag er der nu registreret omkring 70.000 ledige, og de seneste måneder er antallet vokset med cirka 5.000 om måneden. Det svarer altså i runde tal til at 1.000 flere ryger ud fra arbejdsmarkedet hver uge.
Der er ikke længere nogen tvivl om at ledigheden vil passere de 100.000 i år. Senest har Nationalbankdirektør Niels Bernstein spået, at arbejdsløsheden når op på 190.000 i begyndelsen af 2011.

Det var Bernstein, som gjorde sig bemærket sidste år med udtalelsen om at dansk økonomi har brug for flere arbejdsløse. Han tænkte næppe på sig selv.

For den lønmodtager, der mister sit job, er der tale om en social katastrofe.

Derfor er det en skandale, at regeringen sidder på hænderne og venter på at skattelettelserne til de rigestes øgede privatforbrug (36,5 milliarder kroner mindre til statskassen i årene fra 2010 til 2015) måske begynder at sætte gang i økonomi og dermed beskæftigelse. Bolig-renoveringspakken på beskedne 1,5 milliarder vil næppe få stor effekt, bortset fra at den slet ikke er målrettet energibesparende foranstaltninger, og at den blev lanceret på en talentløs måde, så allerede aftalte håndværkerprojekter på stribe blev annulleret for at vente på støttekronerne

Dagpenge kompenserer ikke
Dagpenge kompenserer kun i meget ringe grad lønnedgangen. Dertil kommer, at mange ikke er forsikrede, fordi de troede på sangen om den krisefri kapitalisme. Kontanthjælp må man også gå forgæves efter, så længe der stadig er noget på kistebunden i form af en bil, en opsparing eller friværdi i en bolig. Ikke det bedste grundlag for at ’ komme ovenpå’ igen efter at have sagt farvel til sit job.

For stadig flere boligejere er friværdien forsvundet på grund af boligprisernes fortsatte fald. En prisudvikling, som nye boligkøbere kan glæde sig over, men som er en katastrofe for dem, som bliver tvunget til at sælge, fordi man mister jobbet eller for eksempel ryger ud i en skilsmisse – to begivenheder, der sagtens kan hænge sammen.

Antallet af tvangsauktioner har været stigende igennem hele 2008. I marts var der dog – overraskende – et fald til 245 tvangsauktioner mod 320 måneden før.

Så ingen tvivl om at krisen bider alvorligt – også i Danmark.

Ungdomsarbejdsløshed
Men den bider særligt alvorligt i bestemte grupper, og i bestemte områder.

Chancen for at få job for de unge, der forlader skolen eller erhvervsuddannelser har ikke været ringere i mange år. På bare et halvt år er antallet af arbejdsløse unge under 25 mere end fordoblet.

De unge under 25 år er dobbelt så hårdt ramt af den økonomiske nedtur, som arbejdsstyrken generelt er. På bare et år er antallet af arbejdsløse unge steget med næsten 60 procent, mens ledigheden samlet set er steget med 30 procent, skriver Ugebrevet A4 den 4. april.

Med 8.000 ledige under 25 år er niveauet for ungdomsarbejdsløsheden relativt lavt. Men det ændrer ikke på, at krisen ifølge fagforbundet 3F er med til at skubbe en stor flok unge ud over kanten.

»Vi er allerede ved at tabe en generation. Der er flere og flere unge, der ikke får en uddannelse, og når en krise rammer, så er det dem, der ryger først ud. Det betyder, at vi står med en flok tabere, der er mærket for livet,« siger Anita Vium, cheføkonom i 3F, og henviser til, at det er ekstremt svært for de unge at komme ind på arbejdsmarkedet efter ledighed.

For de unge på erhvervsskolerne er udsigterne nedslående, også i forhold til at få en praktikplads.
Næsten 5.000 unge jagtede i februar forgæves en praktikplads. I februar blev der indgået 1.766 uddannelsesaftaler. Det er et fald på 30 procent i forhold til samme periode sidste år.

Især i Jylland
Samtidig er der store regionale forskelle på, hvor hårdt krisen slår rammer.
Et udpluk af overskrifter fra de seneste måneder:
Januar: Vald. Birns Jernstøberi fyrer 250 medarbejdere.
Februar: Danish Crown fyrer 860 medarbejdere.
Februar: Siemens Wind Power fyrer400 medarbejdere.
Marts: Danfoss-Sauer fyrer 330 medarbejdere.
April: Grundfos fyrer 391 medarbejdere.

Siden juni 2008 har der været stigende arbejdsløshed i alle kommuner, men især Jylland har været hårdt ramt. De mindste stigninger i arbejdsløsheden findes omvendt i hovedstadsområdet. Det viser en undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udsendte i marts måned.
I Vejen, Hedensted, Herning o g Rebild var der tale om mere end en fordobling fra januar sidste år til januar i år. I Holstebro og Struer steg arbejdsløsheden steg med 73 procent.

Og stigningen fortsætter. Ikke mindst i de jyske byer, mener Lars Andersen fra AE-Rådet. Det skyldes, at det især er brancher som industri og bygge-anlæg, som er de steder.

AE-Rådets analyse viser også, at det især er de ufaglærte 3F’ere og folk tilknyttet akasserne inden for bygge- og anlæg samt industrien, der har mærket nedgangen.

Handling nu
Alle tal og prognoser peger derfor på at der er brug for politisk handling nu.
Bevægelser og oppositionen i Folketinget må samle sig om en række umiddelbare krav. Der er brug for en social krisepakke som:

  • Hæver dagpengegrænsen
  • Giver garanti mod at blive tvunget til at flytte fra sin bolig (via en statslig boligfond)
  • Forbedrer skolepraktikken, krav om praktikpladser i offentlige licitationer
  • Sætter beskæftigelsesprojekter i gang, som skaber bedre velfærd, transport og energiudnyttelse
  • Griber ind overfor finanssektoren og skaber kontrol med bankernes lånevirksomhed.

 

Stigning i arbejdsløsheden (sæsonkorrigeret) siden juni 2008
I de sorte kommuner er arbejdsløsheden steget med over 76 procent.
I de mørkegrå 54-76 procent.
I de lysegrå 38-54 procent.
I de hvide 9-38 procent.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com