Lige så frygtelig de zionistiske grusomheder mod palæstinensere er, lige så lidt må vi glemme den kendsgerning, at de afspejler begivenheder, der har fundet sted i årtier, og som stadig fortsætter. De udgør det seneste kapitel i den lange række af masseudryddelser, der har kendetegnet kapitalismen fra første færd.

af Don Fitz

Et tilbagevendende tema i denne forbindelse har været jordtyveri eller beslaglæggelse af jord, der har været ejet af de mennesker, der har levet på stedet i århundreder eller årtusinder. Med dette in mente har ’Green Party of St. Louis’ besluttet sig for at bringe den stærke forbindelse mellem den forbryderiske besættelse af Palæstina og LandBack-bevægelsen frem i lyset på sin hjemmeside, i taler og i flyers.

 

LandBack blev præsenteret for offentligheden af Arnell Tailfeathers fra ’Blackfoot Confederacy’. Bevægelsen opfordrede oprindelige amerikanere i USA og Canada til at kræve de steder tilbage, hvor de fra tidernes morgen havde jaget eller dyrket jorden. Ideen bredte sig hurtigt til Mexico, Australien, New Zealand og helt til Fiji.

 

LandBack kan sagtens indbefatte de 104 millioner adivasier (note 1), der hører hjemme i Indien, oprindelige kulturer overalt i Latinamerika, og folkeslag på tværs af Afrika, der er fordrevet fra deres hjemsteder, til fordel for kolonisatorer eller multinationale selskabers rovdrift på jorden med agroindustrielt landbrug, kul- og olieudvinding, eller fracking (2), i jagten på ’grønne’ energimineraler.

 

Lig nu er der ingen steder, hvor LandBack er så meget på sin plads som i Palæstina, hvor israelske bosættere (med militæret i ryggen) har fortrængt dem fra deres marker og myrdet dem i generationer.

 

Som der står i LandBack-manifestet: ’Vores kamp er forbundet med alle undertrykte folks kamp. Det er en fremtid, hvor kompensation til afro-amerikanere og LandBack til oprindelige amerikanere går hånd i hånd. Det er os, der er landet’.

 

Hvis vi går langt videre end det rent økonomiske, opfatter LandBack også jordområder som forbundet med kultur. At få jord tilbage er af afgørende betydning for alle koloniserede folk som led i kampen for deres fortsatte eksistens. LandBack er med i forreste række af kampen for afkolonisering, afskaffelse af hvidt overherredømme, og at jorden kommer i de rette hænder igen for at redde deres land.

 

Palæstinensernes vedvarende stræben efter at genvinde deres land kan blive gnisten til at mobilisere LandBack på tværs af hele kloden.

 

Hvis liv betyder noget?

Kolonisatorer kan ikke lade være med at umenneskeliggøre deres ofre, hvad enten det drejer sig om at gøre afrikanere til slaver, eller stjæle oprindelige folks landområder. Racisters nedsættende og krænkende betegnelser for de koloniserede gennemsyrede den kapitalistiske undertvingelse af dem. De blev betragtet som ’laverestående’, ’mennneskelignende dyr’ osv.

 

Et af de ord, der kendetegner umenneskeliggørelsen i vore dage, er ’terrorist’, der forbeholdes dem, der kræver deres menneskerettigheder opretholdt. Medierne bruger aldrig ordet om den israelske hær, selv om den i de seneste 75 år har foretaget utallige angreb på civile palæstinensere. Det kan kun give mening, hvis man går ud fra, at ’Palestinian Lives Do Not Matter’.

 

Efter at den israelske premierminister Benjamin Netanyahus talsmand indrømmede, at israelske styrker havde et hospital som mål, med 500 dødsofre som følge, for at angribe en formodet Hamas-base, lovede USA’s præsident Joe Biden højtideligt sin ubetingede støtte til Israel. Han står skulder ved skulder med Netanyahu, lige meget hvor mange palæstinensere, Israel slår ihjel. Biden siger, at han tager humanitære hensyn, men han agerer som ’Palestinian Lives Do Not Matter’.

 

Folkemord og jordtyveri

Folkemord indebærer både den fysiske udryddelse af befolkningen, udslettelsen af deres kultur, deres måde at leve på, deres tilknytning til deres land, og alt det, som de holder helligt. I ’indianerskoler’ i USA og Canada, blev børn tvunget til at få klippet deres hår og lære engelsk, og det var bare en af de måder, hvorpå vestlige kolonisatorer hånede og nedgjorde deres kultur som noget, der ikke var værd at bevare.

 

Balfour-deklarationen, der bragte delingen af Palæstina på banen, var baseret på den antagelse, at så måtte Israel fordrive dem, der ellers boede der, hvis ikke det kunne være anderledes. Det var opskriften på et langsomt, men sikkert folkemord på palæstinenserne.

 

Biden er mindst lige så skyldig i at begå folkemord på palæstinensere, som Netanyahu eller Donald Trump er det. De er alle tre fælles om at udslette palæstinensere og folk overalt i verden, hvis de står i vejen for, at de kan sætte sig på steder, hvor de lever og bor.

 

En stemme på Biden er lige så meget en stemme på folkemord, som en stemme på Natanyahu er det. At stemme på Green Party er en stemme på ’Free, Free Palestine’.

 

Palæstina er hele verden

Israel uddanner politi i andre lande i forskellige måder at mishandle deres befolkninger på, mens de store medier i USA sysler med at få forme den offentlige mening ved at dæmonisere offeret, så offeret bliver forbryderen i stedet for den, der er det. Angrebet på Gaza er både en massakre, der rent faktisk finder sted her og nu, og en generalprøve på at slå alle dem ihjel, der truer Vestens overherredømme, eller som lever oven på fossile brændstoffer eller mineraler til alternativ energi.

 

Kampe for menneskers liv, frihed og jord, er verdensomspændende. Palæstina, Venezuela og Cuba er bare tre ud af snesevis af lande, som USA prøver at dreje halsen om på med sanktioner og invasioner. Ved præsidentvalget i 2024 vil republikanere og demokrater konkurrere om, hvem der kan være mest ondskabsfuld.

 

Green Party of St. Louis vil medvirke til alle menneskers frigørelse, idet partiet herved erklærer:

 

For det første, det nuværende folkemord på Palæstina er ikke et ’stå alene ’-anliggende. Det zionistiske myrderi indgår i mere end 500 års forsøg fra den koloniale kapitalismes side på at tilintetgøre enhver, der står i vejen for økonomisk vækst, til fordel for de multinationale selskaber.

 

For det andet, der er ikke noget med ’skyld på begge sider’. Løsningen på krisen må begynde med Israels tilbagetrækning fra de besatte områder, vedkendelse af sin forbryderiske historie, og kompensationer til dens ofre.

 

NOTER:

(1)  ’Adivasier’ er en fællesbetegnelse for forskellige stammefolk, der bor i skov- og bjergområder på tværs af Indien.

 

(2)  ’Fracking’, hydraulisk frakturering, er en teknik, der anvendes inden for olie- og gasindustrien til at øge udbyttet ved boringer i skiferlag. Ved at pumpe vand, sand og tilsætningsstoffer under højt tryk ned i boringen skabes revner og sprækker i skiferen, som giver øget passage for olie eller gas. Sandet aflejres i sprækkerne og holder disse åbne, når trykket aftager. De kemikalier, der iblandes pumpevandet, kan komme i kontakt med grundvandet/drikkevandsreservoirer, hvilket har ført til folkelige protester mod fracking.

 

Don Fitz har undervist i miljøpsykologi på forskellige universiteter og skriver for Green Social Thought, som teksten her er fra, samt adskillige andre, bl.a. ’Monthly Review’ og ’Links International for New Socialist Reviwal’.

 

Oversat af Niels Overgaard Hansen

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com