Der er al mulig grund til at være tilfreds med de beslutninger, der blev truffet på Enhedslistens årsmøde i bededagsferien. Enhedslistens årsmøde har givet den nyvalgte hovedbestyrelse gode kort på hånden. Og der mangler ikke anledninger til at spille dem!

af SAP's landsledelse

Det var positivt, at den store ”religionskrig” i partiet blev afsluttet med vedtagelsen af hovedbestyrelsens forslag. Det fastholdt åbenheden for religiøse medlemmer af Enhedslisten og fastslog samtidig de vigtigste målsætninger om at bekæmpe også alle former for religiøs begrundet undertrykkelse, at kræve religionsfrihed for alle, at kræve fuldstændig adskillelse af stat og kirke osv.

Det var i den forbindelse også positivt, at hovedlinjen i dette fandt støtte fra et stort flertal af de delegerede, og at stort set alle kunne leve med beslutningen.

Endnu mere opløftende – set i et fremadrettet perspektiv – var vedtagelsen af de to dokumenter: ”Enhedslisten gør en forskel” og ”Skab forandring – Skab bevægelse”.

Ud over at fastslå et klassekampsgrundlag og sammenhængen mellem de aktuelle kampfelter og kampen for socialisme, peger dokumenterne nemlig på følgende:

•       En kurs, der sigter på, at Enhedslisten bliver i stand til i højere grad at appellere til og organisere almindelige arbejdere. Dette er bl.a. udtrykt i målsætningen om, at Enhedslistens medlemsmasse i højere grad skal ”afspejle arbejderbefolkningens sociale, kønsmæssige og etniske sammensætning”, og at Enhedslisten i højere grad skal tage ”udgangspunkt i de konkrete problemer, som arbejderklassen og andre undertrykte grupper står over for”. Enhedslisten er stadig dem, der kæmper for ungdomshus og går stærkest imod diskrimination af minoriteter, men Enhedslisten er ikke et ”minoritetsparti”, der ensidigt fokuserer på dette.

•       En opprioritering af arbejdet i bevægelserne, både fagbevægelsen, studenterbevægelsen, klimabevægelsen og andre politiske bevægelser – samt ikke mindst en klar målsætning om organisering af Enhedslistens arbejde i disse.

•       Mere koordinering og ledelse af partiets arbejde, ikke bare det parlamentariske, som der altid har været stor fokus på, men netop arbejdet i lokalafdelingerne og ikke mindst bevægelserne.

Vedtagelsen af dokumentet ”Gør fagforeningerne til kamporganisationer”, om arbejdet i fagforeningerne, samt et forslag om, at HB til næste årsmøde skal udarbejde forslag om en egentlig faglig ”dobbeltorganisering”, er yderligere beslutninger, der bidrog til at pege i den helt rigtige retning.

På årsmødet var der ikke en klar opposition, samlet omkring ét eller flere alternative forslag. En pulje af ændringsforslag forsøgte at nedtone orienteringen mod arbejderklassen, men blev stemt ned. Til gengæld var der ikke ændringsforslag til forslagene om mere organisering af vores bevægelsesarbejde og om at styrke hovedbestyrelsens ledelsesfunktion i forhold til afdelinger og bevægelsesarbejde. Det kan man kun beklage.

Vi ved, at mange medlemmer af Enhedslisten ikke er enige. I den situation havde det været bedre for partiet, at modsynspunktet var blevet formuleret som et alternativt forslag. Det ville have bidraget til en større klarhed om hvad konsekvenserne af vedtagelserne er, større fælles forståelse og større engagement omkring udførelsen. Et klart afstemningsresultat havde også givet vedtagelsen større vægt.

Om de udmærkede vedtagelser vil betyde store skridt fremad for partiopbygningen i det kommende år, vil i høj grad afhænge af, at den nyvalgte hovedbestyrelse faktisk gør det til sin hovedopgave at konkretisere de gode målsætninger og – i samarbejde med afdelingerne – omsætte dem til praksis.

Den massive organisering af Enhedslistens indsats i den igangværende overenskomstkamp, der foregik på selve årsmødet, var et godt startskud til dette.

I de kommende uger og måneder er der alle anledninger til at arbejde med at opbygge Enhedslistens organiserede intervention i fagbevægelsen, især, men selvfølgelig også i strejkestøttearbejdet.

Også efter konfliktens afslutning vil det i mange fagforeninger være højaktuelt og mulighedsfuldt med en organiseret indsats – bl.a. for at organisere en opposition mod de fagforeningsledere, der har været passive
eller endda er faldet strejkebevægelsen i ryggen.

Der er heller ikke længe til der igen skal forhandles budgetter i de hårdt pressede kommuner. Det, der for alvor kan sætte et kommunalt oprør mod regeringen på dagsordenen, er en stærk venstrefløj i fagbevægelsen – i
samarbejde med brugerorganiseringerne samt venstrefløjen i byrådene.

Hvis Enhedslisten lokalt formår at organisere sine mange aktive, kan vi mange steder blive drivende i at sikre dette samarbejde.

Enhedslistens årsmøde har givet den nyvalgte hovedbestyrelse gode kort på hånden. Og der mangler ikke anledninger til at spille dem!

SAP´s landsledelse, 26.4.2008

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation.

Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning.

SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.

Læs mere på www.sap-fi.dk

Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com