En ny slags gensplejsede landbrugsdyr er nu frembragt på University of Guelph i Ontario, Canada. Der er tale om et gensplejset svin, på mange måder lig med et konventionelt slagtesvin.

af Jørgen Holst

Det specielle er, at det tilsyneladende er »lykkedes« at indsætte et gen fra arvemassen i bakterien E.-coli (udbredt tarmbakterie) kombineret med et (promotor) musegen, og derved har grisenes spytkirtler fået tilført E.-coli’s evne til at udvikle enzymet fytase.

Denne »kunstige« gris, som har fået navnet »Inviropig« udmærker sig ved bedre at kunne omsætte den fosfor, som naturligt er i foderet. Det kan betyde en stor besparelse i den industrielle produktion af slagtegrise. Normalt tilsættes ekstra foderfosfat til foderet eller alternativt det fytase-enzym, som de nye GMO-grise selv kan producere. Ifølge forskeren Cecil W. Forsberg fra University of Guelph vil grisenes optagelse af naturligt fosfor blive forbedret med 65 procent.

Men der er dermed ikke taget stilling til eventuelle miljø- eller sundhedsmæssige problemer.
På den ene side er fosfor en ressource, som menneskeheden, pga. overudnyttelse og overgødning snart har opbrugt: Hvis der ikke sker ændringer vil verdens fødevareproduktion om 50-60 stå overfor alvorlig fosformangel.

På den anden side betyder de enorme mængder af slagtesvin et voldsomt fosforspild, netop fordi grisene ikke kan optage den naturlige fosfor fra foderet. Det er dette udslip af næringsstof i form af fosfor, der skaber ekstrem algevækst og efterfølgende iltsvind og fiskedød i vores farvande.

Endelig er der en udbredt bekymring for mulige sundhedsproblemer i forbindelse med gensplejsede fødevarer. Forsøg med rotter har peget på mulige problemer med forplantningsevnen. Det bekymrer ikke forskerne bag de det nye GMO-svin. De hævder, at der ikke er problemer med svinenes sundhed eller kødets egnethed som menneskeføde.

Kilde: Økologisk landsforenings blad: Økologi&erhverv, november 2011

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com