content-picture.php

I Poznan forhandler regeringschefer fra hele verden i disse dage om en klimaaftale. Lørdag den 6. december er i anledning af Poznan-mødet gjort til international klimaaktionsdag for en international klimaaftale med mål, der følger videnskaben i stedet for rådne kompromiser, og med en retfærdig byrdefordeling, hvor de rige lande ikke længere kan købe aflad gennem kvoter og kreditter. Også i Danmark er der demonstrationer og aktioner i flere byer.

af SAP's Forretningsudvalg

Forskere advarer om, at koncentrationerne af CO2, metan osv. allerede er langt over, hvad klimaet kan bære, hvis det ikke skal løbe løbsk. Alligevel diskuterer politikerne i Poznan mål, der tillader en væsentlig stigning i koncentrationerne – dvs. som sigter direkte mod en global, accelererende katastrofe.

Efter planen skal den nye klimaaftale indgås på topmødet i København om præcis et år. Men i  værtslandet er det i de syv år med Fogh gået den gale vej for klimaet.

Fogh varmer nu op til rollen som vært, men hans grønne facade er lige så tynd nu som før. Alene i de få uger efter Foghs klimatale på Venstres landsmøde har regeringen:

  • gjort klart, at indtægterne fra de kommende CO2-kvoter skal bruges til skattenedsættelser i stedet for at blive øremærket klimaindsatsen.
  • besluttet, at der skal åbnes for flere storcentre, der fremmer bilismen.
  • accepteret, at det statsejede danske energiselskab DONG investerer massivt i udbygning af kulkraft.
  • luftet en trafikplan, der er katastrofalt uambitiøs i forhold til klimaet.

Den profitdrevne vækst skal fortsætte i det uendelige – men nu suppleret med en påstand om, at den sagtens kan forenes med en indsats for klimaet. Som Dansk Industri skriver i sin kampagne "Bright Green": "Budskabet er, at økonomisk vækst og hensyntagen til miljøet sagtens kan gå hånd i hånd."

Der er dermed udsigt til fortsat hykleri og fortsat klimaødelæggende kapitalistisk vækstpolitik. Det eneste, der kan gennemtvinge en anden kurs, er massive protester og krav om, at klimahensyn sættes først.

Lørdag den 6. december er i anledning af Poznan-mødet gjort til international klimaaktionsdag for en international klimaaftale med mål, der følger videnskaben i stedet for rådne kompromiser, og med en retfærdig
byrdefordeling, hvor de rige lande ikke længere kan købe aflad gennem kvoter og kreditter. Også i Danmark er der demonstrationer og aktioner i flere byer.

Aktionsdagen må være startskuddet til, at der kommer langt mere kul på – nej, vind i sejlene på! – opbygningen af en dansk klimabevægelse op til, under og efter klimatopmødet i København.

Her kan og bør Enhedslisten og SUF spille en vigtig rolle. Både ved at tage initiativ til eller gå med i klimagrupper i alle byer og bydele – og ved at vi går ud og rejser klimaspørgsmål på vores arbejdsplads eller
uddannelsessted og i alle slags bevægelser og foreninger. Det kan blandt andet gøres ved at stille krav om offentliggørelse af firmaets CO2-regnskab og om medbestemmelse over dens miljø- og klimapolitik.

Ikke mindst fagbevægelsen må på banen, og her er sammenfaldet af klimakrise og finanskrise en oplagt anledning til at samles om krav til investeringsplaner, der sikrer både en stærk klimaindsats og nye, grønne
arbejdspladser.

Enhedslisten og SUF har også det politiske afsæt for at stille sociale, demokratiske og økologiske løsninger over for den profitjagt og den borgerlige politik, som hele tiden saboterer de grønne målsætninger. I stedet for at lade det "frie" marked råde er der brug for en demokratisk prioritering af pengene, arbejdskraften og det økologiske råderum:

  • På markedsvilkår kan de rige blot bruge løs og betale sig fra de højere energi- og råstofpriser. I stedet må der indføres tårnhøje klimaafgifter, men med sociale bundfradrag, og indtægterne skal gå til energisparetiltag, bl.a. tilskud til isolering af boliger, lavenergiprodukter og andre tiltag til reduktion af den enkeltes energiforbrug.
  • Privatiseringen af DONG, f.eks., fjerner muligheden for demokratisk styring og indsigt. I stedet må samfundet overtage energisektoren, den kollektive transport og finanssektoren for at sikre de nødvendige langsigtede investeringer og en offentlig og demokratisk styret energiinfrastruktur.

Enhedslisten og SUF har, kort sagt, en vigtig rolle at spille i klimabevægelsen. Derfor er det godt, at begge organisationer også har besluttet at prioritere dette politikområde højt.

– Vi ses lørdag!

Demonstration i København: Christianshavns Torv kl.12.30, Rådhuspladsen kl.14.30
Læs om andre byer og gadeaktiviteter på  www.klimabevaegelsen.dk.

SAP’s forretningudvalg, 5. december 2008

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation. Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig
samfundsomvæltning. SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.
Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk Vær med i
arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com