content-picture.php

Det, som kunne være blevet en historisk forandring for Uruguays kvinder, blev forhindret af præsident Tabaré Vázquez.

af Christina Celeste Nielsen

Den 13. november stoppede han med sit veto en ny lov, der ville tillade abort. Senatet havde to dage inden, med sytten for og tretten imod, stemt for at afkriminalisere abort i graviditetens første tre måneder.
Samtlige senatorer fra den regerende venstrekoalition Frente Amplio (FA) stemte for den nye “Lov om seksuel sundhed og reproduktion”, mens oppositionspartierne stemte imod. I deputeretkammeret var loven ugen før blevet godkendt med en stemmes flertal – 49 mod 48.

"Et nyt menneske"
Vázquez, som også tilhører FA, havde allerede tidligere forklaret, at han af “moralske årsager” ville stoppe lovens abortparagraf ved at bruge sin vetoret. Vázquez mener, at befrugtningen er lig et nyt menneske, som er omfattet af internationale menneskerettighedskonventioner. I stedet for fri abort skriver han, at: “I overensstemmelse med vores folks selvopfattelse, er det mere passende at søge en løsning baseret på den solidaritet, der kan støtte moderen og hendes lille barn (…) og på denne måde redde dem begge.”

Selv om hans veto således var ventet, har parlamentsmedlemmer, som støtter retten til abort, iheller ikke dem fra FA, søgt at udnytte de grundlovsmæssige muligheder, for at forhindre hans veto. Det ville have indebåret en direkte konfrontation inden for koalitionen – vel at mærke mindre end et år før det næste parlamentsvalg. Ingen turde tage dette skridt.

Abortdiskussionen har vakt stærke følelser for og imod. Montevideos ærkebiskop Nicolás Cotuno truede med at bandlyse (eller “exkommunikere” for at bruge hans egne ord) alle de parlamentsmedlemmer, som stemte for loven. Landets katolske biskopkonference bekræftede også dette nogle dage før afstemningen i Senatet. Den lange og intensive debat i Deputeretkammeret måtte midlertidigt afbrydes på grund af en falsk bombetrussel. Demonstranter for og imod fri abort råbte på samme tid slagord uden for parlamentsbygningen.
En meningsmåling, offentliggjort den 10. november, viste, at 57 procent af befolkningen støtter lovforslaget, og at 63 procent er modstandere af præsidentens veto. Mange af dem, som er imod fri abort, er altså også imod, at en mand skal kunne stoppe en demokratisk flertalsbeslutning, vedtaget i parlamentet. Venstrefløjen har da også altid kæmpet imod præsidentens vetoret.
Kræfter i FA og de sociale bevægelser presser nu på for at spørgsmålet bliver sendt til folkeafstemning i forbindelse med parlamentsvalget i 2009. Men indtil videre har Vázquez meldt ud, at der ingen mulighed bliver for at omstøde hans veto, mens han er præsident.

Fængsel for abort
Den gældende abortlov er fra 1938 – 70 år gammel – og giver kun ret til abort efter voldtægt eller ved livsfare for moderen. Andre aborter straffes med fængsel. Alene i det sidste år er tre læger blevet dømt for at have udført aborter. Trods risikoen for fængselsstraf vurderer kvindeaktivister, at der udføres mere end 30.000 illegale aborter hvert år. Det er den mest almindelige årsag, til at kvinder dør under graviditeten.

Latinamerika har de hårdeste anti-abortlovgivninger I verden. Kun Cuba, Guyana og byen Mexico City (derimod ikke resten af Mexico) har fri abort. Men trods det midlertidige tilbageslag i Uruguay, giver parlamentets flertalsbeslutning et positivt signal til kvindegrupper i Nicaragua, Columbia og resten af kontinentets lande om, at en forandring er på vej.
Fremtiden for Frente Amplio er til gengæld meget usikker. Med Tabaret Vázquez’ veto mod den fri abort har han taget endnu et stort skridt væk fra den feministiske og demokratiske basis, som koalitionens opbakning traditionelt bygger på.
 

Christina Celeste Nielsen opholder sig for tiden i Uruguay. Artiklen bygger blandt andet på en artikel fra www.internationalen.se af Rolf Bergquist.

Faktaboks:
Frente Amplio er en bred venstrefløjskoalition, som i 2005 for første gang vandt parlamentsvalget. Tabaré Vázquez blev præsident som “venstrefløjens leder”. I dag præsenterer han sig selv som “præsident for alle uruguayerne”. Inden for Frente Amplio har mange partier og smågrupper samlet sig i forskellige fløje. Fjerde Internationales tilhængere arbejder i Corriente de Izquierda sammen med andre fra koalitionens venstrefløj.
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com