Forslag om halvering af kontanthjælp til folk under 30 år kom i denne omgang ikke fra den borgerlige blok, men fra uventet kant, fra formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post. Hun fik hurtigt opbakning fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fra socialdemokraterne.

af Svend Vestergaard Jensen

Også SF begyndte at vakle. I hvert fald er partiet ikke afvisende overfor forslaget ifølge politisk ordfører Jesper Petersen. Enhedslisten er helt modstander af forslaget, og ønsker at forhøje de sociale ydelser.

Imidlertid har socialrådgivernes forkvinde trukket i land. Efter heftig debat – ikke mindst blandt andre ledelsesrepræsentanter i fagforeningen, fik Bettina Post på andre tanker. Hendes forslag var, at hvis ydelsen til unge under 30 år sættes ned til SU-niveau – 5.662 kr. før skat er det i orden. Forslaget skal ses i forbindelse med en reform af kontanthjælpen.

Det bekymrende er ikke, at Bettina Post foreslog det og senere fortrød, men at regeringspartierne straks syntes om ideen. Lave ydelser til bestemte sociale lag og grupper som motivation til at søge arbejde eller uddannelse gav ikke resultater under VKO-regeringen. Dengang var det møntet på især etniske mindretal. ”Det økonomiske incitament” er argumentet for det nye forslag.

Det skal også ses i en situation, hvor det nye Folketingsflertal har afskaffet fattigdomsydelserne. Derfor virker forslaget modsætningsfuldt.

Kontanthjælpen
Forslaget rettes især mod de cirka 6000 unge kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen 25-29-årige. Unge under 25 år får i dag en lavere ydelse. Forudsætningen for at få kontanthjælp er, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man søger hjælpen alene på grund af arbejdsløshed. Og de ledige modtagere skal tage imod et rimeligt tilbud om aktivering for at beholde retten til kontanthjælp. Man skal betale skat af kontanthjælpen. Og der kan ikke holdes ferie, hvis der modtages kontanthjælp. Satsen for kontanthjælp for personer over 25 år er 10.044 kr. om måneden. Hvis modtageren har forsørgerpligt er beløbet på 13,345 kr.

Reservearmeen
Sådanne lave ydelser som halvering af kontanthjælpen vil fungere som pres på lønninger og sociale forhold i øvrigt.

Arbejderbevægelse og arbejderpartiers opgaver burde i stedet være at tilkæmpe og forsvare ikke bare de beskæftigede lønarbejdere, men også dem der af forskellige årsager ikke har et arbejde. Ligesom udenlandsk arbejdskraft må sælges til priser bestemt af de overenskomster, fagforeninger i Danmark har lavet.

De der aktuelt er uden for arbejdsmarkedet, denne industrielle reservearme, for nu at bruge et begreb fra Karl Marx` analyser, virker som en lønregulator, der holder de beskæftigedes lønkrav og andre krav i tømme.

Jo flere der er udenfor lønarbejdet, men parate til at komme ind, jo mindre lønkrav og andre krav. Denne reservearmes tilstand påvirkes også af lag på lag, der er udenfor arbejdsmarkedet. Derfor kan et arbejderparti, der vil være det ikke kun af navn, men også af gavn, ikke foretrække de arbejdende frem for dem, der er udenfor arbejdssituationen – jævnfør diskussionen i SF op til deres landsmøde. Begges interesser må varetages. Ligesom arbejderklassen, arbejderbevægelsen må alliere sig med andre klasser og lag for at vinde disse for en politik i deres interesser.

Opgaven overfor unge kontanthjælpsmodtagere er at skabe jobs, praktikpladser, flere uddannelsespladser. Ikke at halvere deres kontanthjælp, ikke at bidrage til et yderligere pres på dem der er i arbejde. Derudover må unge, der har brug for det, have hjælp, vejledning og rådgivning ud fra de problemer, de måtte have af forskellig art.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com