content-picture.php

SAP’s Forretningsudvalg har i anledning af den spanske stats aktuelle overgreb i Catalonien valgt at bringe nedenstående udtalelse fra Fjerde Internationales Eksekutiv-bureau (forretningsudvalg) som ugens kommentar.

af SAPs Forretningsudvalg

Erklæring fra Fjerde Internationale om de aktuelle begivenheder i Catalonien

Den 20. september 2017 arresterede det spanske nationale politi og Guardia Civil 14 højt rangerende embedsmænd i den catalanske regering – Generalitat – og gennemførte 40 ransagninger af offentlige bygninger og private hjem. Derefter konfiskerede en politiaktion propagandamateriale fra CUP (Candidatura Unidad Popular – det største parti på den pro-selvstændige venstrefløj) og omringede CUP’s hovedkvarter i en hel dag. Det skete uden godkendelse fra domstolene og uden andet formål, end provokationen. I lyset af de retslige trusler mod mere end 700 catalanske borgmestre, som støtter afviklingen af folkeafstemningen d. 1. oktober, og mod medlemmerne af det catalanske parlaments præsidie, repræsenterer onsdagens handlinger en kvalitativ optrapning af undertrykkelsen af folkeafstemnningen om selvstyre fra den spanske stats institutioner.

 

Optrapning af undertrykkelsen og indgreb mod Generalitat
Oven i dette betyder det spanske finansministeriums beslutning om at overtage den administrative kontrol med de offentlige finanser, som Generalitat har haft har haft kontrollen over i årevis, en de facto annulering af Cataloniens autonomi. Det sker under påskud af, at garantere implementeringen af nedskæringspolitikker, men i praksis har Madrid-regeringen arbejdet på en snigende kvælning af selvbestemmelsen. Og som om det ikke var nok, så betyder ministeriet Montoros indgreb, at der stilles spørgsmålstegn ved en række budgetposter (begyndende med det nyligt vedtagne minimumsindkomstbeløb, der skulle afhjælpe ekstrem fattigdom og social eksklusion) og at der er opstået usikkerhed blandt offentligt ansatte omkring deres næste løncheck.

 

Et sammenstød mellem myndigheder i Catalonien
Siden den 6. og 7. september – hvor folkeafstemningsloven og den såkaldte “afkoblings-akt” blev vedtaget i det catalanske parlament – har der været en situation med dobbelt legitimitet, hvor der er to retssystemer og de ikke anerkender hinanden. Den første af disse love har som formål at afholde folkeafstemningen, og den anden udgør en slags “midlertidig forfatning” mellem et hypotetisk ‘Ja’ og indkaldelsen af en Konstituerende Forsamling. Begge love er blevet underkendt af den Spanske Forfatningsdomstol, men de er fortsat i kraft set fra regeringen i Generalitats og et flertal af den katalanske befolknings side, da de mener ikke, at Forfatningsdomstolen har retten til at annullere lovene. Denne situation indeholder kimen til en politisk revolution i dele af den spanske stat og en krise uden fortilfælde for monarkiet og den post-frankistiske forfatning af 1978. De kommende timer og dage bliver afgørende for udfaldet.

 

Støtte til folkeafstemningen om selvstyre og mobiliseringerne mod undertrykkelse og for borgerrettigheder
Situationen er tilspidset, og begivenhederne d. 20. september markerer en optrapning af aktions-reaktionsmønstret, som peger ud over den eksisterende politiske ramme. For øjeblikket er undertrykkelsesapparatet stadig ikke splittet (Mossos d’Esquadra, det catalanske politi, har ikke turdet undlade at følge de spanske domstoles ordrer, men samtidig forsøger de at holde en lav profil, så længe det forhindrer dem i at blive anklaget for ulydighed), men det er svært at spå om hvad der vil ske, hvis der er åben og overvældende undertrykkelse mod en befolkning, der er mobiliseret på fredelig vis.

 

I øjeblikket fastholder den catalanske regering sin udskrivelse af folkeafstemningen den 1. oktober på trods af, at Guardia Civil i de seneste uger har konfiskeret valgmateriale, stemmesedler og folketællinger i trykkerier og på aviser over hele Catalonien.

 

Den stigende undertrykkelse fra Den Spanske S tat, der indledtes med den såkaldte “gag-lov” (der indfører voldsomme indskrænkninger i de demokratiske rettigheder for at kunne konfrontere de folkelige bevægelser ‘Indignados og ‘Marea’) har ført til en de facto undtagelsestilstand, hvor basale demokratiske rettigheder bliver trådt under fode. Dette sætter ikke blot de catalanske institutioners fremtid på spil; det truer med det mest alvorlige politiske tilbageskridt siden kupforsøget den 23. februar 1981.

 

Den catalanske befolknings, herunder markante dele af den organiserede arbejderbevægelses, reaktion har været en enorm mobilisering i Barcelona og resten af Catalonien. Denne mobilisering har modtaget massiv støtte og solidaritet i kampen mod undertrykkelse og retten til at vælge fra forsamlinger i de større byer i hele den spanske stat. Der foregår diskussioner om indkaldelse af en generalstrejke mod undertrykkelsen, og d. 20. september besluttede havnearbejderne i Barcelona at sabotere de krydstogtsskibe, der har lagt til i byens havn for at huse omkring 5.000 personer fra det statslige politi og Guardia Civil, som Indenrigsministeriet har sendt til Catalonien for at undertrykke folkeafstemningen.

 

De kommende dage bliver en styrkeprøve mellem de folkelige og pro-selvstændige kræfter i Katalonien – med støtte fra de demokratiske dele af den spanske befolkning – og stilstanden og de autoritære tendenser i den Spanske stat, som den har arvet fra det frankistiske diktatur.
Hvad mere er, så lader det for første gang til, at betingelserne er til stede for at de to store massebevægelser, der blev skabt af krisen i den globale kapitalisme og i den spanske stat, kan mødes. Indignados-bevægelsen, der eksploderede den 15. maj 2011, og den catalanske pro-uafhængighedsproces, der opstod et år tidligere, og som indtil nu været fjerne og mistænksomme overfor hinanden.

 

Dette møde indeholder et enormt potentiale for brud, som de antikapitalistiske og revolutionære kræfter i Catalonien og den spanske stat må søge at udnytte. Trykket fra begivenhederne skubber objektivt mod samling: Stillet over for undertrykkelsen bliver arbejderne og de folkelige kræfter bevidste om, hvad der er på spil, og på den anden side søger de nationalistiske strømninger solidaritet fra de progressive og demokratiske kræfter i den spanske stat som helhed.

 

Presserende behov for international solidaritet
I denne kontekst spiller international mobilisering en nøglerolle i konflikten. En sejr i Catalonien vil være en sejr for alle folkelige, revolutionære og demokratiske kræfter i Europa og i verden. Et nederlag vil derimod føre til alvorlige tilbageslag for demokrati og klassekamp i Catalonien, i den spanske stat og i den Europæiske Union.

 

Fjerde Internationale opfordrer sine nationale organisationer til at organisere solidaritet i alle lande og til at indkalde til demonstrationer for retten til selvbestemmelse og mod undertrykkelse foran de spanske ambassader og konsulater, som svar på hvert nyt angreb fra Den Spanske Stat.

Længe leve Cataloniens ret til selvbestemmelse!
Fuld støtte til afstemningen om selvstyre den 1. oktober!
Ned med undertrykkelsen, indskrænkningen af frihed og den reaktionære politik!

Fjerde Internationales Eksekutivbureau, den 21. september 2017

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com