Valgets store overraskelse i Spanien var den helt nye venstrebevægelse PODEMOS, som blev det fjerdestørste parti på landsplan. I Madrid og andre byer overhalede man Forenet Venstre og blev tredjestørst. Teresa Rodríguez er en af de fem kandidater fra PODEMOS, som blev valgt. Hun blev interviewet af netavisen Andaluces.es kort efter valget.

af Francisco Artacho, Teresa Rodriguez

Teresa Rodríguez blev født i Cadiz for 32 år siden. Hun blev skolet som aktivist i kampen mod USA’s militærbaser i Andalusien. Hun flyttede til Sevilla for at studere arabisk og kæmpede aktivt mod højrefløjen på universitetet. Hun har også arbejdet med at organisere papirløse indvandrere i landbruget, sammen med andre arbejdsløse akademikere. Da hun efter afsluttet uddannelse begyndte at arbejde som sproglærer i folkeskolen, blev hun aktiv i fagforeningen USTEA, hvor hun er tillidsrepræsentant. Hun er ledende i den nye venstrebevægelse Podemos (som betyder ”Vi kan” på spansk), som stormede frem i EU-valget. Teresa var nummer 2 på Podemos’ liste og bliver en af de fem repræsentanter i parlamentet. Hun er medlem af Fjerde Internationales organisation i Spanien, Izquierda Anticapitalista (Antikapitalistisk Venstre). Før dette var hun medlem i Izquierda Unida (IU – Forenet Venstre, hvor kommunistpartiet er dominerende), som hun forlod i skuffelse. Men hun udelukker ikke et fremtidigt samarbejde mellem Podemos og IU i en bredere venstrefront.

Hvordan forklarer du jeres gennembrud i den spanske politiske landskab?
Det har sikkert noget at gøre med behovet for et alternativ til de traditionelle partier. Vi vil i praksis føre en konsekvent politik, hvor vi afviser at administrere nedskæringer. Jeg tror, at det har noget med det at gøre. Det er muligt, at vi er blevet opfattet som nogen, der kan imødekomme de behov, der er i dag. Vi indgyder håb, og vi opbygger en organisation nedefra, helt uafhængigt af systemets partier. Jeg tror, at det har været til vores fordel.

Der er kommunalvalg i 2015. Vil det være muligt med en koalition sammen med Izquierda Unida?
Det er noget, vi må beslutte i lokalgrupperne. Det er dem, som skal afgøre, hvilken slags samarbejde, der skal være. Vi står for et radikalt samfundsdemokrati og forsøger at gennemføre det, også i vores egen organisation.
Fra starten sagde vi, at vi ikke ville være en politisk bevægelse, hvor kandidatlisten bliver bestemt centralt fra partikontoret. Vi vil skabe muligheder for deltagerdemokrati, hvor alle medlemmer deltager på lige vilkår, og hvor alle borgere kan få indflydelse på de forslag, der bliver fremsat. Lokalgrupperne beslutter orgnaisationens program, hvem vi indgår samarbejde med, og hvilke kandidater der står på listerne.

Vi må være konsekvente med, at vores alliance-partnere ikke accepterer nedskæringer, eller at offentlige midler ikke bliver brugt til at redde bankerne. Når det er sagt, så mener jeg, at det naturligvis er vigtigt at danne en bred front mod nedskæringer sammen med andre politiske kræfter, blandt andet Izquierda Unida.

Hvad kommer Podemos til at arbejde med i Europa-parlamentet?
Vi er allerede i gang med at udarbejde et forslag mod korruption som heder Villarejo-direktivet. Andre forslag, som vi arbejder med, er at begrænse lønningerne til parlamentarikerne og at begrænse antallet af mandatperioder. Vi har besluttet, at vi selv ikke vil tage imod de 8000 euro, som Europa-parlamentet betaler til hvert medlem. Den slags fjerner de valgte fra deres vælgere med helt anderledes levevilkår. I mit tilfælde vil jeg fortsat få det, der svarer til en lærerløn, 1700 euro.

Vi er også begyndt at etablere et samarbejde med andre europæiske kræfter, som stiller krav om at droppe afbetalinger på statsgælden. Desuden vil vi slå på, at der må skabes en EU-institution, som er helt anderledes end den, vi har i dag. I dag er det umuligt for borgerne at få kontrol med de institutioner, hvor beslutningerne bliver taget. EU-Kommissionen består af teknokrater inde på deres kontorer. Kommissionen træffer i dag beslutninger, som påvirker vores hverdag, men den er helt kontrolleret af kapitalen. Vi vil stille forslag, som demokratiserer Centralbanken, som i dag ledes af obskure bureaukrater uden for folkelig kontrol.

Tror du virkelig, at man kan ændre noget fra et Europa-parlament uden egentlig magt?
Det er rigtigt, at det er ikke i Europa-parlamentet, at ting og sager bliver ændret. Men det giver os for det første en mulighed for at synliggøre en anden praksis og at fremlægge forslag sammen med politiske kræfter fra andre lande. Eftersom straffen for ulydighed mod Trojkaen [EU-Kommissionen, Valutafonden og den Europæiske Centralbank, som i fællesskab har dikteret en stram sparepolitik over for EU-lande, der har fået lån til at rette op på store underskud på de offentlige budgetter, red] er hård, må vi organisere os på europæisk niveau og skabe en fælles front. For det andet er det også et godt sted til at afsløre en politisk kaste, som står uden for borgernes kontrol, og som helt udnytter straffriheden i de europæiske institutioner.

Podemos bruger tit begrebet ”politisk kaste”, men nu får I selv alle de fordele, som er knyttet til et EUI-parlamentsmedlem. Er I ikke bange for at blive en del af denne kaste?
Vi prøver at vaccinere os mod det. Blandt andet ved, at vores parlamentarikere maksimalt får det, der svarer til tre gange minimumslønnen. Vi har begrænset vores egen mandatperiode, eftersom vi mener, at mere end to mandatperioder gør den offentlige repræsentation til et levebrød. Lokalgrupperne har oven i købet mulighed for når som helst at tilbagekalde deres repræsentanter i Europa-parlamentet. Det er nogle forholdsregler, som vi skrev under på i Podemos, inden vi stillede op som kandidater.

Og hvad skal I gøre med resten af pengene, som I får i løn?
Det må vi afgøre i fællesskab, det er ikke mine penge, det er Podemos’ penge. Jeg kan forestille mig mange måder at bruge dem på, blandt andet at støtte bevægelser, som kæmper mod nedskæringer, mod at folk bliver sat på gaden, mod nedskæringer inden for sundhed og uddannelse. Det ville være en god måde at geninvestere det, som Europa-parlamentet giver til sine parlamentarikere.

Kan du se dig selv flyve på 1. klasse?
Nej, vi har skrevet under på, at vi ikke flyver på 1. klasse. Det er symbolsk, men det hjælper os til, at vi ikke bliver fremmedgjorte over for dem, vi repræsenterer. Jeg skal leve som mine vælgere, have samme løn som dem, jeg repræsenterer. Ingen repræsentant for Podemos bør flytte fra sit boligområde, skifte transportmiddel eller ændre sine levevilkår, bare fordi de er blevet parlamentarikere. Livsbetingelserne bestemmer bevidstheden.

Vores fremgang skyldes, at vi fik et gennembrud i medierne med et konfrontatorisk budskab mod det herskende system, mod den politiske trojka og mod de initiativer, som er blevet gennemført, efter at krisen startede. Det giver os et stort ansvar.

Interviewet blev bragt i netavisen Andaluces Oversat af Karina Skov. Redigering: Marco Jamil Espvall/Internationalen.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com