Siden fødevarekrisen i 2007-2008 er der opstået et nyt globalt kapløb om landbrugsjord særligt i Sydamerika, Afrika og Sydøstasien. Kina, Sydkorea og Japan investerer massivt i at opbygge fødevareproduktion og infrastruktur i Sydøstasien.

af Socialistisk Information

Workshop ved Anders Riel Müller fredag den 19. april kl. 9:30 – 12:00
En af de markante forskelle fra tidligere kapløb om jord i disse verdensdele er, at en række asiatiske lande og især Kina og Sydkorea (og til dels Japan) har mobiliseret deres massive kapitalreserver og været vældig aktive med at opkøbe og lease jord i Sydøstasien til at øge produktionen i regionen og opnå større kontrol med såvel produktion som logistik. Mange af disse investeringer er tæt forbundet med landenes ‘udviklingsbistand’ til Sydøstasien.

 

Hvorvidt der er tale om en ny form for imperialisme er et åbent spørgsmål, som vi i workshoppen kan diskutere; men faktum er, at såvel Kina, Sydkorea og Japan investerer massivt i at opbygge fødevareproduktion og infrastruktur i Sydøstasien. Disse investeringer er med til at understøtte autoritære regimer, politisk som økonomisk, i eksempelvis Cambodja, Thailand, Filippinerne, Myanmar etc. På det lokale plan har de store investeringer konsekvenser for lokale befolkninger, som mister vigtige landbrugsarealer, og for økosystemer de er afhængige af i deres dagligdag. Samtidig opstår der nye, nogle gange voldelige, magtkampe mellem forskellige grupperinger i lokalbefolkningen, som bidrager yderligere til ustabilitet og usikkerhed.

 

Med udgangspunkt i Anders Riel Müllers forskning og arbejde i Cambodja omkring sydkoreanske landbrugsinvesteringer får vi et indblik i de magtkampe og magtforskydninger, som disse ‘investeringer’ kan have på lokalt og nationalt plan. Samtidig giver Anders et bud på, hvordan de nye kapløb om landbrugsjord kan forstås i en større historisk og geopolitisk sammenhæng.

 

Anders Riel Müller er forsker på Københavns Professionshøjskole og tilknyttet Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet. Derudover er Anders aktiv i NOAH’s Madsuverænitetsgruppe.

Læs mere om påskeseminaret, priser, program og tilmelding.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com