content-picture.php

I disse dage falder kapitalisterne over hinanden for at redde deres eget skin og det system, de profiterer fra. At finanskrisen har og vil få alvorlige konsekvenser, er alle enige om. Men om det bliver i form at øget udbytning af arbejderklassen eller klaps til kapitalisterne, er endnu ikke afgjort. Følg med på www.socialistiskinformation.dk for analyser og baggrund om krisen i den 'spekulative' og 'reelle' økonomi.

af Nina Trige Andersen

Med nyheder, analyser og teori stiller Socialistisk Information i de kommende uger og måneder skarpt på kapitalismens krampetrækninger, og undersøger dels årsagerne til det økonomiske kaos og dels de perspektiver, systemkrisen åbner for venstrefløjen.

Den svenske marxistiske økonom Benny Åsman stiller i to artikler disse spørgsmål: Har finansmarkedet skabt en krise, den ikke kan redde sig fra? Er spillet ovre for gulddrengene på Wall Street og i London City? Kan nyliberalismen tilbyde et troværdigt alternativ for fremtiden? Er løsningen en tilbagevenden til den ”gode gamle industrikapitalisme”?

Og den amerikanske sociolog Charlie Post minder om, at Marx for over 150 år siden påpegede, at kapitalismen har indre mekanismer – løntrykkeri, reorganisering af arbejdet, massive bankerotter, som tillader den at komme sig over kriser, som f.eks. den aktuelle finanskrise. ”Der vil ikke komme en ”endelig” økonomisk krise, som gør det af med kapitalismen. Den skal omstyrtes,” konkluderer han i analysen ‘Deres krise, vores konsekvenser’.

I artiklen Til kamp for en spekulationsfri finanssektor! rapporterer Åge Skovrind fra et åbent møde i Enhedslistens Studenternetværk, hvor Enhedslistens økonomiske ordfører Frank Aaen gav sine bud på årsager til og konsekvenser af finanskrisen, samt hvordan venstrefløjen bør forholde sig til situationen.

Anders Hadberg skriver om finanskrisens konsekvenser for den danske arbejderklasse, og hvordan myndighederne har reageret på krisen i artiklen Finanskrisen i Danmark, der også giver et historisk rids over reguleringen – eller manglen på samme – af finanssektoren.

I artiklen Giftig kapitalisme forsøger økonom og medlem af den venstrefløjstænketanken Fondation Copernic, Michel Husson at udpege nogle nøglepunkter til at fortolke krisen og at vise, hvad der er på spil på socialt niveau, mens François Chesnais fra ATTAC-Frankrigs videnskabelige komitte giver sine svar på sammenhængen mellem finans-, klima- og fødevarekrisen i et interview til det franske tidsskrift Rouge.

Denne intro til serien ‘Finanskrise – en åbning for kapitalismekritik’ – vil løbende blive opdateret med links til udenlandske artikler samt til SI’s egenproduktioner og oversættelser.

Hvis I læsere har forslag til tekster SI burde kigge nærmere på, eller folk, der kunne være relevante at interviewe, hører vi gerne fra jer. Send en mail til si@sap-fi.dk.

Se Enhedslistens reaktioner på finanskrisen her:

Grådighedens pris

Krisehjælpepakke

‘Ham der Marx…’ – debatindlæg af Johanne Schmidt-Nielsen og Peter Nielsen på Modkraft

Links til udenlandske artikler om finanskrisen:

Tidsskriftet International Socialist Reviews november-december udgave har flere analyser, features og teoretiske artikler, der sætter finanskrisen i perspektiv

Den økonomiske krise, som vokser i styrke, er i fuld gang med at forandre amerikansk politik. Nye muligheder opstår for venstrefløjens aktivister, hvis vi forstår at besvare krisen kreativt, skriver Rick Wolff i artiklen Capitalism Crashes, Politics Changes i Monthly Review

Den amerikanske økonomis antidemokratiske natur bliver afsløret under den nuværende krise, skriver den venstreliberale filosof Noam Chomsky i Irish Times

Den amerikanske redningsplan for Wall Street-kapitalisterne er dømt til at mislykkes, skriver Ismael Hossein-zadeh i artiklen The Wall Street Coup and the Bailout Scam’ i Monthly Review

Finanskrisen stiller spørgsmålstegn ved det kapitalistiske systems stabilitet og overlevelsesdygtighed – men en krise er ikke det samme som et kollaps af den herskende orden, skriver den marxistiske økonom Andrew Kliman i artiklen A Crisis for the Centre of the System i International Socialism

Den amerikanske regering har kamptropperne CCMRF, populært kaldet ‘seasmurfs’, i konstant beredskab så de kan sættes ind mod social uro, f.eks. i form af oprør mod Wall Street og konsekvenserne af finanskrisen, skriver Democracy Now i artiklen ‘Invasion of the Seasmurfs’
 

Links til marxistisk økonomikritik:

Marx’ indsigter i kapitalismens kriser, især hvad angår spekulation og finanskriser, var sofistikerede og stadig aktuelle, skriver den marxistiske økonom Anitra Nelson i artiklen Fictitious Capital and Real Compacts i Radical Notes

Det kapitalistiske system er grundlæggende ustabilt og selvdestruktivt i dag såvel som for 150 år siden, da Marx skrev sin kritik af den politiske økonomi – ‘Marx’ theory of economic crisis’ i International Socialist Review

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com