content-picture.php

Det britiske transportarbejderforbund RMT er drivkraften i valgalliancen No2EU – Yes to democracy, som stiller op i alle valgkredse i Storbritanien til valget til EU-Parlamentet.

af Åge Skovrind

Dermed får venstreorienterede EU-modstandere og -kritikere et godt alternativ, når de skal i stemmeboksen den 4. juni for at vælge de 72 britiske mandater. Ellers har EU-modstanden i Storbritannien været domineret af højrefløjen, i det konservative parti, i United Kingdom Independent Party eller hos fascisterne i British National Party.

Alliancens kandidater
Den nye alliance støttes af flere andre fagforeninger, den indiske arbejdersammenslutning, det britiske kommunistparti (CPB) og Socialist Party, som tidligere var en fraktion inden for Labour (Militant-tendensen). Tidligere Labour-MP (1983-92), David Nelliest, er blandt kandidaterne, ligesom Bob Crow, formand for RMT (Rail, Maritime and Transport Workers’ Union). Der er også mange kandidater fra UNISON, fagforbundet for offentligt ansatte med 1,3 millioner medlemmer.

– Mit fagforbund har fulgt udviklingen i EU gennem mange år og har diskuteret påvirkningen fra EU’s traktater og forskellige direktiver hvert år på vores kongresser. Mange RMT-medlemmer er blevet ramt af følgerne af diktaterne fra Bruxelles, som EU-direktiv 91/440, som førte til privatisering af vores jernbaner, siger Bob Crow.

RMT er Storbritanniens hurtigst voksende fagforbund med over 80.000 medlemmer fra alle dele af transportsektoren, fra jernbaner og undergrundbane, til søfart, offshore, bus- og langturstrafik. RMT er et af de mest radikale og militante forbund i TUC, det britiske LO.

– EU tvinger os til at indføre markedsløsninger i den offentlige sektor, og har for nylig krævet yderigere privatisering af det offentlige postvæsen. Denne nyliberale politik er indskrevet i Lissabon-traktaten, den omdøbte EU-grundlov, som allerede er blevet afvist af det franske, hollandske og irske folk. Traktaten tvinger regeringerne til at afhænde offentlig service til private virksomheder, hvilklet betyder at overdrage kontrollen af jernbaner, skoler, posten, energiforsyning og social service til grådige markedsdirektører, siger Bob Crow.

Kritik
Fjerde Internationales britiske sympatisører i Socialist Resistance har besluttet at bakke op om kampagnen. De ser den som en stor mulighed for at rejse diskussioner og skabe mobilisering omkring faglige og politiske krav. I et politisk perspektiv er det en enestående situation, at et landsdækkende fagforbund udfordrer Labour i et valg, og det kan dermed også blive et bidrag til den mere langsigtede opgave med at samle et venstrefløjs-alternativ til det reformistiske Labour.

Umiddelbart har No2EU-kampagnen dog ikke sigte mod en politisk organisering efter valget.

Socialist Resistance peger imidlertid også på problemer i No2EU. Dels er kampagnen organiseret meget centralistisk og med ringe mulighed for, at aktivister kan blive inddraget og få indflydelse.

Den anden væsentlige uenighed er holdningen til at blive indtage en plads i EU-parlamentet. Her har No2EU på forhånd sagt, at hvis man vinder et mandat, så vil man undlade at indtage pladsen, fordi man simpelthen ikke anerkender Parlamentets legitimitet. Det står i modsætning til praksis og holdning hos venstrefløjen i andre EU-lande og for eksempel også de to danske EU-modstander/kritiker-bevægelser.

Kampagnens krav
No2EU-kampagnen rejser følgende hovedkrav:

  • Nej til Lissabon-traktaten
  • Nej til EU-direktiver, som privatiserer vores offentlige service
  • Forsvar og udvikling af industri, landbrug og fiskeri i Storbritannien
  • Afvis antifaglig lovgivning fra EF-Domstolen og EU-regler osm fremmer social dumping.
  • Nej til racisme og fascisme, ja til international arbejdersolidaritet
  • Nej til EU-militarisering
  • Før den demokratiske magt tilbage til EU’s medlemslande
  • Erstat ulige handelsaftaler med fair trade, som kommer udviklingslande til gode
  • Fjern EU-regler, som forhindrer medlemslande i at føre en selvstændig økonomisk politik
  • Storbritannien skal forblive uden for euro-zonen.

Læs mere:
No2EU’s hjememside.

Socialist Resistance om kampagnen
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com