SUF afholdt den 28. - 30. november en europæisk uddannelses-konference i samarbejde med Enhedslisten.

af Nicolas Pedersen

Det var en bragende succes, hvor omkring 90 deltagere fra 8 europæiske lande mødtes og diskuterede uddannelse og ungdommens levevilkår.

Målet for konferencen var at snakke politik på tværs af den unge europæiske venstrefløj, dele kamperfaringer og knytte tættere bånd med søsterorganisationer. Konferencen er led i et mål om at samle den antikapitalistiske venstrefløj og være bedre til at lave politiske aktiviteter på tværs af europa.

Der deltog lidt under 90 mennesker, hvoraf 29 var udenlandske kammerater. De deltagende søsterorganisationer var: Syriza (Grækenland), Syriza lokale afdeling i Danmark, Ensemble (platform i Front de Gauche) (Frankrig), Vasemmistonuoret (Finland), Ernai (Baskerlandet), Ung Vänster (Sverige), Rød Ungdom (Norge), Links-Jugend Solid (Tyskland) og Socialistisk Parti (Sverige). SUF formåede således at samle store dele af Europas unge venstrefløjs-organisationer, hvilket ikke er noget, der sker hver dag.

Desværre lykkedes det ikke at tiltrække særligt mange af Enhedslistens unge medlemmer eller folk, som er centrale i elev- og studenterbevægelsen.

Programmet indeholdt landepræsentationer, gæstetalere, tre workshop-runder, to fælles foredrag og to sektorworkshops, hvor folk var delt ind efter, hvilken uddannelsesinstitution de går på. Oplæggene blev holdt af både danske og udenlandske kammerater.

Mange forskellige diskussioner og erfaringer blev taget op, herunder ungdommens levevilkår i Europa, uddannelsessystemets rolle under kapitalismen, selvorganisering af kvinder i bevægelser, parti og bevægelser, ungdomsarbejdsløshed, disciplinering i uddannelsessystemet, dual apprenticeship, græske universitetskampe og mange flere.

Generelt er ungdommen presset rundt omkring i Europa, og det er svært at bryde igennem den liberale krisepolitik, som enten bliver kørt igennem af socialdemokratiske regeringer eller højrefløjsregeringer. Nogle steder, som i Danmark, har brede antikapitalistiske partier fået stor succes. Men mange steder mangler der stærke bevægelser, som kan presse magthaverne til forandringer.

Vores kammerater ser også mange fordele ved at opbygge de internationale relationer, men der mangler en koordinering af aktiviteter. Der er en manglende prioritering af det internationale arbejde centralt fra i mange organisationer.

Der blev afholdt et kort møde om det ikke-fungerende netværk ENDYL (European Network of Democratic Young Left), og det blev diskuteret at lave en fælles udtalelse til det kommende møde i European Left Party Youth, så man når længere med koordineringen.

SUF har i en længere periode prioriteret at opbygge relationer på tværs af Europa og har presset på for at få europæiske netværk op at køre. Konferencen skal ses i forlængelse af dette arbejde. Derudover vedtog SUF en udtalelse om bevægelsesstrategi på sidste landsmøde, og konferencens indhold lagde sig også op ad tankerne derfra, om at lave masseseminarer, bygge netværk og i det hele taget diskutere internt, hvordan vi opbygger stærke sociale bevægelser.

Den europæiske ungdom skaber tættere bånd – dette var et lille og vigtigt skridt. Næste gang, vi mødes, er der lande fra hele Europa og med 10 gange så mange deltagere!

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com