Fra regeringspartierne til SF lyder det, at en motorvej fra København til Frederikssund er løsningen på trafikproblemerne på denne strækning. Strækningen er med i det seneste trafikforlig. Oven i købet en ny motorvej gennem smukke grønne landskaber.

af Svend Vestergaard Jensen

Som alle andre gennemførte og planlagte motorveje skal den vedtagne Frederikssundsmotorvej gå langs eksisterende hovedvej og jernbane. En motorvej fremelsker mere biltrafik, og denne trafik er ensbetydende med øget energiforbrug baseret på fossile brændstoffer. Det står i skærende kontrast til klimaproblematikken.
Første etape mellem Motorring 3 og Motorring 4 er vedtaget og sat i gang. Anlægsloven for resten af strækningen skal ifølge aftalen vedtages i år.

»Det er kun de første kilometer, der er vedtaget, men Lars Løkke vil have den helt igennem, så det er det, vi er oppe imod. Vi giver ikke op,« siger Ivan Lund Pedersen fra NOAH-trafik, en af de 13 organisationer, der kæmper mod motorvejsprojektet.

Modstand
Motorvejsløsningen er en på alle måder uhensigtsmæssig løsning. Den er dyr, den betyder mere biltrafik, den giver øget CO2-udslip, den undergraver den kollektive trafik og den vil ødelægge et fantastisk bynært og rekreativt grønt område, mener de 13 organisationer:

"En motorvej gennem åbent land er en gammeldags traditionel motorvejs-løsning, mens det der er brug for, er moderne fremtidsorienterede trafik-løsninger. Disse løsninger drejer sig om mere smidig biltrafik, opprioritering og effektivisering af kollektiv trafik samt bedre samspil mellem trafikformerne".

Behovet for kraftig nedbringelse af CO2-udslippet synes ikke at bekymre forligspartierne. Ikke mindst gennem udbygning af den kollektive trafik. Dagens bilbaserede trafik står i Danmark for ca. tredjedel af CO2-udslippet. Alene i 2007 steg udslippet fra biltrafikken med 4,5 procent. Det er stik imod regeringens målsætning og internationale forpligtelser. End ikke i en tid som klimaværter får trafikforligspartnerne til at bekymre sig.

Naturen ødelægges
Vejdirektoratet har som sædvanlig foreslået en motorvej. Her tænkes ingen store tanker om, hvordan udviklingen kan være anderledes. Da ingen eksisterende landevej kan forvandles til motorvej, og ingen byer på strækningen Ballerup-Frederikssund er interesseret i at få gennemskåret deres by af en støjende og forurenende motorvej, har Vejdirektoratet foreslået motorvej i det åbne landskab. En motorvej vil modsat skinnebårne løsninger sprede byudviklingen yderligere. Og igen skabe mere transport i personbiler og lastbiler. En motorvej er yderligere en kraftig forringelse af naturgrundlaget, eksempelvis grundvandsmagasiner, moser og rekreative områder. På strækningen til Frederikssund er der et potentielt storkereservat.

De 13 organisationer har udgivet en fælles pjece. Her beskriver de, hvordan trafikudfordringen i Frederikssundsfingeren kan løses med både gammelkendte og nye metoder, sådant at den også kan være til inspiration mange andre steder i landet. Transport behøver ikke nødvendigvis at være i konflikt med naturgrundlaget. Undgår man motorvejsløsningen kan store værdifulde naturarealer bevares, inklusiv kulturarv og grundvandsmagasiner By- og erhvervsudvikling skal koncentreres om stationerne, sådan at der lægges op til mere brug af kollektiv trafik.

Trafik-demonstratorium
Netop fordi Frederikssundfingeren, som den eneste "finger" fra København, der ikke har motorvej, kan den blive et trafik-demonstratorium – et sted, hvor fremsynede løsninger udføres i praksis, og hvor mennesker fra nær og fjern kan se løsningerne demonstreret. Et visionsbaseret trafiksamarbejde kan demonstrere avancerede løsninger fra ind- og udland til inspiration for fremtidig bæredygtig infrastruktur og byudvikling.

Løsningerne på den kollektive trafikområde kunne eksempelvis være:
– Hyppig S-togsdrift (5 min. drift mellem Frederikssund og Vanløse).
– Forbindende letbane langs Ring 3 (Ishøj – Lyngby/Taarbæk).
– Letbane fra Herlev over Nørrebro til Nørreport som alternativ til busser.
– Pendlerbusser, der forbinder S-tog med arbejdspladser (f.eks. Ballerup St. med Lautrupparken) og større landsbyer med stationer.
– Forsøgsbaner med en ny type fleksibelt køretøj ved Ballerup teknikum med forbindelse til S-tog (f.eks. Malmparken station.
– Intelligent trafikstyring til sikring af mere smidig, sikker og miljøvenlig bilkørsel.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com