Plejehjem eller pengemaskine? Sådan lyder overskriften på et Facebook-opslag fra medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal, Christoffer Emil Jexen. Sagen omhandler det lokale friplejehjem, Fribo Holte, der ejes af Altiden.

af Rasmus Keis Neerbek

Foto: Lisette Jespersen, medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal

 

Christoffer skriver videre:

Hvis de ældre på friplejehjemmet Fribo Holte sammen vil nyde et stykke musik i fællesrummet, ja så koster det 100 kr. Hvis de ældre skal være med til stolegymnastik opkræves brugerbetaling, og det samme gælder, når de ældre i grupper får læst højt – eller hvis de vil være med, når den lokale børnehave kommer på besøg på plejehjemmet. Det er jo helt forrykt.

 

Han er desværre i mellemtiden blevet sygemeldt, så jeg (RKN) har i stedet lavet dette interview med hans suppleant i kommunalbestyrelsen, Lisette Jespersen (LJ).

 

RKN: Kan du kort ridse op, hvad sagen handler om?

 

LJ: Helt basalt, så snyder og bedrager plejehjemmet de gamle. De opkræver betaling for ydelser, som burde være en del af den almindelige service.

 

RKN: Hvad kunne det være?

 

LJ: Et eksempel er, at man har annonceret, der skal være en koncert. Beboere har så betalt ekstra for dette, men koncerten bestod i, at der blev sat en cd på anlægget i fællesrummet. Ganske almindelige fysiske aktiviteter, som man har for at holde de ældre i form, er blevet genstand for ekstrabetaling. Ligeledes har folk betalt ekstra for drikkevarer, men aldrig fået andet end den gængse servering. Jeg har besøgt andre plejehjem, og der er intet ekstraordinært ved nogen af disse ydelser sammenlignet med almindelige kommunale tilbud.

 

RKN: Hvordan blev I opmærksomme på sagen?

 

LJ: Det starter først i Ældresagens medlemsblad, hvor en pårørende rejser sagen. Moderen er beboer på plejehjemmet, og der er utilfredshed med forholdene. Generelt er det et meget dyrt plejehjem, huslejen ligger på omkring 11.000 kroner for en toværelses, og dertil købes så en servicepakke samt diverse tillægsydelser. Det er specielt disse tillægsydelser, hvor der snydes på vægten. Den pårørende henvendte sig også til kommunen med klagen, hvor man har fulgt op med et ekstra tilsynsbesøg.

 

RKN: Hvilke skridt har I taget som Enhedslisten?

 

LJ: Først og fremmest har vi stillet en række spørgsmål til forvaltningen angående forholdene, og så har vi nærstuderet de tilsynsrapporter, som foreligger. Jeg er ikke helt tryg ved de svar, som kommer. På den ene side har forvaltningen afkrævet svar fra Fribo Holte om forholdene, men på den anden side er det også lidt vattet, hvad kommunen skriver. Når man nærlæser tilsynsrapporten, så har der været flere fejl med hensyn til proceduren omkring udlevering af medicin. Her konkluderer Tilsynet bare, at der er ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”. Det synes jeg er en negligering af problemets karakter.

 

I det hele taget virker det til, at Fribo Holte gør, hvad de kan, for at holde informationer om deres aktiviteter tilbage. Regionschefen for Altiden – det selskab, der ejer friplejehjemmet – skriver jf. forvaltningens svar, at Rudersdal Kommune ikke har hjemmel til at bede om en redegørelse over deres aktiviteter. Dette medfører, at kommunen skal inddrage jurister og henvise til serviceloven for at få svar på spørgsmål. Jeg opfatter helt klart, at plejehjemmet opfatter sig som et privat firma, der sælger ydelser til ”kunder”, og det skal kommunen ikke blande sig i.

 

RKN: Så hvad er status lige nu?

 

LJ: Fribo Holte er blevet pålagt at tydeliggøre, hvad der dækkes af den almindelige servicepakke, og hvilke aktiviteter, som er ekstraordinære og kræver tilkøb. Der skrives fx om mulighed for vinsmagning eller ture ud af huset, der kræver entré, hvilket man jo godt kan forsvare skal dækkes af noget egenbetaling, men mig bekendt har der aldrig været afholdt arrangementer, som ikke burde være en del af den almindelige servicepakke, beboerne har betalt for én gang. De skal i det hele taget rette op på gennemskueligheden af deres priser, hvor deres hjemmeside ikke har været god nok. Men svaret til forvaltningen viser, at Fribo ikke har tænkt sig at tilbagebetale de hidtil opkrævede beløb.

 

RKN: Hvad er historikken omkring etableringen af friplejehjemmet? Vi ser jo, at der etableres denne type plejehjem i flere andre kommuner.

 

LJ: Jeg mener, det var omkring 2017, at kommunen valgte at give lov til etableringen. I Enhedslisten var vi imod fra starten og stemte imod i kommunalbestyrelsen. Præcis de ting, vi dengang advarede imod, er det, vi ser nu.

 

Vi har behov for plejehjemspladser til de ældre, men med et friplejehjem er man ikke garanteret, at der overhovedet er plads til kommunens egne borgere. Samtidig er det utroligt dyrt. Beliggenheden er meget skøn i Fribo Holtes tilfælde, men prisen gør jo, at det ikke er noget folk med almindelige folkepensioner har råd til. Men selv om beboerne har økonomiske midler, så skal plejehjemmet jo ikke malke dem som en anden pengemaskine.

 

Jeg synes på ingen måde det er rimeligt, at folk, som måske har betalt skat i 40-50 år, ikke kan få et lokalt plejehjemstilbud, som er til at betale.

 

RKN: Hvad skal der ske i fremtiden?

 

LJ: Vi fastholder naturligvis fokus på denne sag. Vi skal holde øje med, at friplejehjemmet overholder de rammer og regler, som de siger, de vil gøre. Og det gælder også at nærlæse de kommunale tilsynsrapporter, så vi ikke kun støtter os til forvaltningens udlægning. Det gælder specielt spørgsmålet om procedurer omkring udlevering af medicin.

 

Jeg kunne dog godt tænke mig at få nogle flere vinkler på, når et plejehjem går så meget op i at tjene penge. Det kunne måske være en ide at få fagbevægelsen på banen til at lave noget løntjek eller være opmærksom på arbejdsforholdene. Hvordan ser det ud med antallet af uddannede blandt personalet? Jeg aner ikke, om der er noget at komme efter, men mistanken ligger der jo, og det vil være oplagt at følge op på.

 

Og så skal vi forsøge at gøre fælles front med S og SF lokalt. Rudersdal er jo en meget borgerlig kommune, SF var ikke i byrådet, da friplejehjemmet blev etableret, og Socialdemokraterne stemte for, men vi må på dette område kunne arbejde sammen og presse de borgerlige. Sagen har trods alt medført en del lokal forargelse.

 

RKN: Og hvad skal vi gøre nationalt? Jeg har jo set, at Christoffer har holdt møde med Runa Friis Hansen, der lige nu sidder som sundheds- og ældreordfører i Folketinget.

 

LJ: Vi bør bekæmpe friplejehjemmene. De agerer som private virksomheder. De er svære at kontrollere. Der kan jo godt opstå problematiske forhold på kommunale plejehjem, men jeg er overbevist om, at man fra kommunal side ville have reageret langt hurtigere og mere indgribende, end tilfældet har været her.

 

Jeg tror også, det kun er toppen af isbjerget, vi ser her. Sagen kommer frem, fordi en enkelt åbenmundet pårørende tør råbe op om uacceptable forhold. Så det vil være oplagt, at man rundt i Enhedslistens afdelinger kigger lidt skeptisk på friplejehjemmene. Hvilke ydelser tager de ekstra betaling for? Loven siger klart og tydeligt, at der skal være en sundhedsmæssig vurdering af de ældres behov for bad. Men i dette tilfælde var det tydeligt, at beboerne kun fik det ene ugentlige bad, de havde krav på, medmindre de selv betalte for nummer to. Det siger sig selv, at på et plejehjem med ældre, hvor nogle har liggesår og andre bruger ble, så vil der være flere, som sundhedsmæssigt burde få bad nummer to. I denne type sager er der virkelig brug for Enhedslisten som vagthund.

 

RKN: Tak for snakken og god kamp fremover. Er der en sidste ting, du tænker ville være fint at få med?

 

LJ: Jeg er generelt bekymret på de ældres vegne. Kommunen skal igen spare, og lur mig, om ikke en del rammer ældreområdet. Man grinede lidt af Enhedslisten for år tilbage, da kravet om to ugentlige bade blev rejst under valgkampen, men nu ser vi netop konsekvensen af, at dette ikke blev realiseret. Virkeligheden er ringere, end mange tror.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com