content-picture.php

Efter kommunalvalget er der væsentlig færre kommunalbestyrelses- og regionsråds-medlemmer. Men i forhold til valget i 2007 går det fremad.

af Ebbe Rand Jørgensen

Kommunevalget betød en klar tilbagegang for Enhedslisten. Det gælder, hvis man ser på valgresultatet ved sidste kommunalvalg i 2005. Den gang blev Enhedslisten repræsenteret i 14 kommuner og med i alt 24 medlemmer af byråd og kommunalbestyrelser. I regionsrådene fik Enhedslisten i 2005 valgt i alt 6 medlemmer i 4 af de 5 nye regioner.

Efter valget den 17.november er Enhedslisten kun repræsenteret i 9 kommuner og en enkelt region. Der er blevet valgt/genvalgt 14 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 regionsrådsmedlemmer.
Men disse måske umiddelbart lidt nedslående kendsgerninger har næppe givet anledning til alvorlig krisestemning, hverken centralt i partiet eller i afdelingerne. En lidt nærmere analyse af tallene antyder faktisk, at der er grund til en vis optimisme.

Succes i København

Det første, der springer i øjnene, er det fine valgresultat i Københavns Kommune. Enhedslisten går ved kommunevalget frem fra 9,5 procent af stemmerne til 10,9 procent. Der er fortsat 6 medlemmer af Borgerrepræsentationen og en borgmesterpost.

Enhedslisten har fortsat en vis politisk vægt i landets suverænt største kommune. Enhedslisten har samtidig den største koncentration af både aktivitet og medlemmer i København. At partiet så har en udfordring i at blive reelt landsdækkende er en anden sag.

Hvad der ligger bag det gode resultat i København er svært at sige. Men det er nærliggende at pege på forløbet omkring budgettet og protesterne mod forringelserne på daginstitutionsområdet som en medvirkende årsag.

Man kunne også pege på at der har været ført en aktiv og aktivistisk valgkamp. Meget tyder på, at de bydele, hvor der har været mest valgkampaktivitet, også er der, hvor der har været den største vælgermæssige fremgang.

Konsolidering

Omvendt kan man ikke sige, at en aktiv valgkamp sikrer et godt valgresultat. Rundt i landet har der været gang i aktiviteterne, uden at det har givet bonus i form af stemmer. Et enkelt eksempel: Høje Taastrup Kommune. Her opstillede Enhedslisten for første gang i 2005. De besluttede sig i sidste øjeblik og efter en kort valgkamp fik de 1,8 procent af stemmerne. I 2009 var det bedre planlagt og nye aktivister kom til, alligevel med det skuffende resultat at kun 1,2 procent satte deres kryds ved Ø.

Det landspolitiske spiller en stor rolle.
Men det lokale spiller især ind, hvor der er tale om en langvarig politisk tilstedeværelse, bl.a. i form af repræsentation i byrådet gennem længere tid. Tilbagegangen mellem de to kommunevalg synes at være mindre de steder, hvor Enhedslisten i forvejen er repræsenteret. Et kontinuert politisk arbejde giver bonus, når man først har fået oparbejdet en styrke og sidder i byrådet, mens det er op ad bakke for de afdelinger, der ikke er nået så langt.

Landspolitisk fremgang

For et parti som Enhedslisten spiller det landspolitiske en meget stor rolle. Set i det lys betyder dette kommunevalg reelt en fremgang. Folketingsvalget i 2007 var et ret dårligt valg for Enhedslisten. Dette kommunalvalg viser, at vi støt og roligt er på vej opad.

Der kan være lokale årsager til de forskellige resultater ved valget i de enkelte kommuner. Men ser vi f.eks. på valget til regionsrådene, så spiller det lokale og personlige en mindre rolle. Her har der været fremgang i forhold til folketingsvalget. Ved folketingsvalget i 2007 fik Enhedslisten 2,2 procent. Ved valgene til regionsrådene i 2009 var det samlede resultat 2,6 procent.

Mest markant var fremgangen i Københavns Kommune fra 7,6 procent ved folketingsvalget i 2007 til 10,7 procent ved regionsvalget i 2009.

Læs mere om valgresultater på http://kommunalvalg.enhedslisten.dk/ og http://www.kmdvalg.dk/kv/2009/adk.htm
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com