content-picture.php

Den 20. november blev der landet en aftale om finansloven for 2016. Som forventet var det en aftale mellem Venstre-regeringen og dens parlamentariske grundlag, de tre borgerlige partier Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Hvis nogen havde troet, at Dansk Folkeparti kunne være et socialt værn mod Venstre-regeringens mest asociale forslag, så tog de grueligt fejl. For finansloven er med DF’s medvirken blevet en gavebod til rige virksomhedsarvinger med store biler og dyre huse. Forklaring følger.

af SAPs Forretningsudvalg

Den mest asociale finanslov i mange år

På mange måder er der tale om den mest asociale finanslov i mange år. Den foreliggende finanslov får den tidligere VK-regerings finanslove til at ligne ønskescenarier, når man ser på udviklingen i det offentlige forbrug (velfærden) og økonomisk omfordeling. For regeringen meldte i september ud, at alle initiativer i finansloven skulle finansieres krone for krone; altså ved besparelser. Claus Hjorts kasseeftersyn viste at kassen var tom, og den økonomiske vækst ville ikke blive så høj i de kommende år, som forventet. Samtidig indførte regeringen et skatte- og afgiftsstop, så der ikke kunne kræves mere ind hos de rige. Derfor skulle der spares 6,7 milliarder kroner på de eksisterende udgifter, som regeringen kunne fordele til nye initiativer. Regeringen foreslog bl.a., følgende forringelser:

–          Udviklingsbistanden skulle skæres med 2,3 milliarder kroner

–          Forskningen med 1,4 milliarder kroner

–          Uddannelserne og kulturen med godt 900 millioner kroner

–          Folkepensionisternes boligstøtte med over 100 millioner kroner

–          Nedskæringer på klima- og miljøindsatsen 200 millioner kroner

Pengene skulle bruges på

–          En erhvervsreform, som skulle give skattelettelser til arvinger af familieejede virksomheder, samt afskaffelse af NOx-afgiften og aflysning af reklameafgiften.

–          Hertil var der afsat et løft af sundhedssystemet, som blandt andet skulle udmøntes som en garanti for udredning og behandling på hver 30 dage. Ellers kunne man få udredning/behandling på private sygehuse.

Læs: Regeringens finanslovsforslag

Troede man, at DF skulle være et værn mod de asociale elementer i denne aftale, tager man grueligt fejl. Tværtimod endte finanslovsforhandlingerne med et endnu mere asocialt resultat. Ud over de asociale elementer, der lå i regeringen forslag, blev der blandt andet indført

–          En kontanthjælpsreform, der forringer kontanthjælpen for familier med børn markant. Særligt hårdt rammes enlige med flere børn.

–          Sænkning af registreringsafgiften fra 180 til 150 procent, hvilket er til gavn for de dyreste biler

–          En fastfrysning af grundskyldsloftet for boligejere (ikke lejere eller andelshavere), hvor boligejere med de dyreste huse får den største skattelettelse.

Der blev lavet små lapper på regeringens spareplaner. DF fik gjort forringelsen af boligydelsen en lille smule mindre ved at tilgodese en lille gruppe af de mest udsatte pensionister, men tilbage står, at den gennemsnitlige forringelse over de kommende år er 1,9 milliarder kroner. Konservative fik gjort nedskæringerne på ulandsbistanden en smule mindre, men nedskæringen er stadig på svimlende 2,1 milliarder kroner. Endelig blev erhvervsuddannelserne friholdt for grønthøsteren – i 2016. Derudover er nedskæringerne stort set uændrede.

Tilbage står de massive forringelser af uddannelserne og forskningen, af udviklingsbistanden og af kulturen. Samtidig fordeles endnu flere gaver til de personer med størst indkomst og formue. Alene ved skatterabatten til arvinger, som arver forældrenes virksomhed, bruges der 750 millioner kroner om året.

Læs: Aftale om finansloven for 2016

DF bag massive forringelser for pensionisterne

Et af de store salgsnumre fra DF for at acceptere denne massive spareøvelse var, at man fik tilgodeset partiets målgruppe: De ældre. Imidlertid er det et skønmaleri uden hold i virkeligheden. Den ”værdighedsmilliard”, som partiet fik forhandlet igennem, står ikke mål med de fremtidige forringelser, partiet har blåstemplet. For det første stemte DF i sommer for at tage 500 millioner kroner fra kommunerne i 2016 (jf. økonomiaftalen for kommunerne). Ved samme lejlighed stemte DF for at lægge ”ældremilliarden”, som var målrettet service til de ældre i kommunerne, over i bloktilskuddet. I finansloven har DF så accepteret at forringe boligydelsen for pensionisterne, hvilket fra 2016 vil koste folkepensionisterne 120 millioner kroner stigende til 1,9 milliarder kroner over tid. I samme finanslovsaftale har DF lovet at stemme for regeringens omprioriteringsbidrag, der hvert år tager 1 procent af kommunernes drift. Det lyder overkommeligt, men allerede i 2019 vil dette have fjerne 7 milliarder kroner fra kommunernes driftsbudget. Altså en slagtning af kommunerne, som ikke kan undgå at ramme også hjemmehjælpen til de ældre. Når man sammenligner ”værdighedsmilliarden” med disse massive forringelser, så står DF klædt af som det indvandrerfjendske parti , som hverken kan eller vil slås for sociale rettigheder – heller ikke til deres kernevælgere.

Enhedslistens rolle og opgaver

Enhedslisten har fra starten taget afstand fra den kurs, som Løkke-regeringen har lagt. Partiet har været talerør for de mange, der er utilfredse med nedskæringerne og som vil kæmpe imod dem. Samtidig har partiets medlemmer været med til at koordinere og organisere protester mod politikken.

Sidst, men ikke mindst, har Enhedslisten vist, at der er en anden vej end nødvendighedens politik. Med sit finanslovsforslag fra september måned har Enhedslisten anvist de første skridt i en finanslov, der kunne flytte dansk økonomi i en solidarisk retning: Ved at skabe arbejdspladser finansieret af skat på de allerrigeste i landet; ved at kickstarte den grønne omstilling, få gang i landdistrikterne og ved at opbygge den skrantende velfærd.

Læs: Enhedslistens finanslovsudspil

Enhedslisten står her helt i modsætning til Socialdemokraterne, hvor ledelsen har bakket op om nedskæringen i kommuner og regioner, erklæret sig villig til at genindføre fattigdomsydelser for flygtninge, samt underskrevet en dagpengeaftale, der forringer vilkårene for dagpengemodtagerne markant. Denne kurs har indtil videre ikke givet Socialdemokraterne nævneværdig fremgang i meningsmålingerne, hvor det indtil videre tyder på, at en tilbagegang i blå blok er gået til Enhedslisten og Alternativet.

Det er afgørende for Enhedslisten at fastholde og styrke sin position som et parti, der kan og vil styrke modstanden mod regeringens og højrefløjens asociale politik. Enhedslisten skal udstille hykleriet hos DF og Socialdemokraterne, når de stemmer for nedskæringer i kommunerne, efter at have lovet mere velfærd. Dette skal intensiveres, når Socialdemokraterne melder sig klar til at gennemføre endnu mere af Løkkes nedskæringspolitik i kommunerne til foråret.

Enhedslisten må samtidig styrke sit arbejde i de bevægelser, der yder regeringen modstand. Vi må deltage aktivt i, hjælpe og styrke disse bevægelsers organisering og politiske udvikling – også for at sikre, at DF’s sande ansigt bliver kendt, og at Socialdemokraterne ikke skal lykkes med at lukke ned for protesterne, som det er sket med dagpengeaftalen.

 

SAPs forretningsudvalg, 5. december 2015

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com