content-picture.php

I ANDEN RUNDE OPFORDRER PSOL TIL AT STEMME PÅ HADDAD OG MANUELA

af Socialistisk Information

Valgets første runde endte med at opretholde det samme scenarie af ustabilitet og polarisering, der blev fremprovokeret af kuppet i 2016. Den uddybede en økonomisk og social krise, som allerede havde vist sig. Den uddybede også krisen i den politisk repræsentation i en sådan en grad, at den skabte grundlaget for at en kandidat fra det ekstreme højre har kunnet nå til anden runde med betydelig opbakning fra de herskende klasser. Valget slog oligarker ud , der traditionelt har domineret det politiske system. det har givet det ekstreme højre mulighed for at kapitalisere på den sociale vrede imod “systemet”.

 

Den anden runde er en fortsættelse af kampen mod fascisme og mod kuppet. Den centrale opgave i dette øjeblik er derfor at vinde over Bolsonaro. Hans nederlag vil åbne muligheden for at blokere den dagsorden, som Temer har sat, garantere national suverænitet og opbygge et fundament til at fortsætte forsvaret for demokratiske fremskridt imod autoritarianisme. Med dette formål vil PSOL fra nu af støtte Haddads og Manuelas kandidatur, men samtidig vil vi tydeliggøre de politiske forskelle og bevare vores uafhængighed. Vi opfordrer alle vores støtter til at gå på gaderne og sige højt og tydeligt: “Ikke ham!”.

 

PSOL og den alliance vi startede til valgets første runde omkring Boulos og Sônia med sociale bevægelser og det brasilianske kommunistparti (PCB), intellektuelle og kunstnere vil fortsætte med at forsvare det brasilianske folks værdighed imod ulighed og priviligier. Dette kandidatur markerer en ny begyndelse for det brasilianske venstre, og PSOL er stolte af at have budt denne konstruktion velkommen og bakket den op. Derfor vil vi fortsætte med at forsvare de sager, som ingen andre kandidater har haft modet til at støtte.

 

Vi vil være aktive i kampagnen for at overvinde Bolsonaro og i stedet vælge Haddad og Manuela, forsvare den nationale selvstændighed og flertallets rettigheder. Vi vil gå i gaderne og i stemmeboksene for at kræve en tilbagetrækning af Temer regeringens indgreb imod pensions- og arbejsmarkedsreformer. Vi vil kæmpe for afslutningen af det folkedrab der sker på den sorte del af befolkningen, for et stop af volden mod LGBT-samfundet, og for en demilitarisering af politiet. Vi vil arbejde for legalisering af narkotika, for en officiel anerkendelse af den oprindelige befolknings såvel som af Quilombolas (Afrobrasilianer der undslap slaveriet) ret til eget land og imod fortsat skovning. Vi vil forsvare kvinders rettigheder og kæmpe for alle deres krav – for ligeløn, imod sexisme og for legalisering af abort. Vi vil derfor heller ikke opgive kampen for en uafhængig energiforsyning med et forsvar af vores oliereserver, af Petrobras og Eletrobras i perspektivet af at få omdannet energiforsyningen og transportsystemet.

 

PSOL forstår, at kampen for at overvinde Bolsonaro i anden runde er en kamp for at forsvare og udvide rettigheder, ikke for at forhandle dem væk. Vi vil fortsætte med at konfrontere de priviligerede og kæmpe for, at folket kommer i centrum. Kun sådan vil det være muligt at garantere en ny tid med håb, retfærdighed, lighed og suverænitet i Brasilien.

 

Vi opfordrer vores støtter til at opbygge brede komiteer under sloganet: #EleNão (Ikke ham). Et eksempel er de kvinder, der den 29. september gik i gaderne, som inspirerer os til at skabe nye massedemonstrationer for at overvinde det yderste højre. Vi vil være aktive i kampagnen for at føre Haddad og Manuela til sejr og for, at folkets vilje skal blive hørt. Hvor der er en anden runde af valgene til delstatsregeringerne, opfordrer vi vores støtter til at slutte op om dem, der offentligt fordømmer Bolsonaros projekt. I hver delstat må de aktive definere måder at bidrage aktivt til folkelige mobiliseringer og overvinde bagstæberiskhed, prioritere opbygningen af brede fora som giver plads til alle de, der forsvarer demokrati, imens de fastholder de principper og den sammenhæng, der definerer PSOL.

 

Vi vil fortsætte kampen sammen i gaderne uden frygt for at forandre Brasilien. Ikke ham!

 

PSOLs nationale ledelse, São Paulo, 8. oktober 2018

 

Oversat af Torben Agersnap

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com