content-picture.php

Enhedslisten har, på det netop overståede årsmøde, strammet ikke blot retorikken over for regeringen, men også mulighederne for at indgå i Finansloven til efteråret. Det blev således besluttet, at Enhedslisten KUN kan stemme for en finanslov, der markerer et samlet brud på helårsbasis med den hidtil førte, borgerlige politik. I vedtagelsen fra 2010 stod der bare, at vi ”kan” stemme for en sådan finanslov – og der blev faktisk henvist til en blød fortolkning af dette i forbindelse med at EL stemte for finanslov 2013.

af SAPs Landsledelse

Årsmødebeslutningen skal formentligt ses som et udtryk for, at det efterhånden kun er et lille mindretal i Enhedslisten, der tror på et scenarium, hvor det giver mening at være en del af efterårets finanslov. Men det betyder ikke, at vi skal opgive arbejdet med at opbygge de udenomsparlamentariske kampe for at presse regeringen – for eksempel på job- og dagpenge-spørgsmålet. Tværtimod!

Slaget skal vindes uden for Christiansborg
Job- og dagpengekampagnen er det første politiske fikspunkt. Enhedslisten har i den forbindelse fået en udstrakt hånd fra HK og de andre forbund, der står bag kampagnen ‘Forlæng dagpengeretten’. Endelig har den organiserede fagbevægelse taget initiativ til at kæmpe for de af deres medlemmer, der står til at falde helt ud af dagpengesystemet.

Dette er selvfølgelig en oplagt mulighed for, at alle afdelinger aktivt kommer ud og samler underskrifter. Men også for at Enhedsliste-medlemmer og -afdelinger lokalt tager initiativ til møder, hvor udgangspunktet er at indsamle underskrifter, men hvor der også kan tænkes i mere udtryksfulde aktiviteter, som kan samle bredt omkring underskriftsindsamlingen. Det kan være i klubben eller fagforeningen – eller lokalt, hvor en række fagforeninger, aktivister og f.eks. arbejdsløse i ”Solidaritet eller frit fald” samles.

Samtidig er det vigtigt, at Enhedslisten arbejder for at udbrede de mere vidtgående krav, som rækker videre end hvad toppen af fagbevægelsen kan samles om – f.eks. det grundlæggende krav om, at dagpengeretten bevares i mindst fire år og kravet om at udfaldstruede dagpengemodtagere ansættes kommunalt inden for velfærd og klimarenovering.

Kampen i kommunerne
Det næste store fikspunkt er kampen om de kommunale budgetter samt kommunal- og regionsvalgkampen op til den 19. november. Dette valg bør bruges til at sætte en landsdækkende politisk dagsorden, som viser, at der er et klart socialistisk alternativ til den nyliberale selvmordskurs, som regeringen fører. Kommunalvalget skal vise, at et brud med nedskæringerne i den offentlige sektor kræver offensive modsvar, som målrettede beskæftigelses-projekter, der skaber velfærds- og klimajobs, og oprettelse af offentlige  produktionsvirksomheder, selvom dette udfordrer kommunalfuldmagten.

I den forbindelse er det centralt at kæmpe mod den økonomiske spændetrøje, som regeringen har iført kommunerne. Vi skal lokalt mobilisere til et kommunalt oprør mod kommuneaftalens begrænsning af service- og anlægsudgifter ved at kæmpe for investeringer i vedvarende energi, flere hænder til velfærden, renovering af offentlige bygninger, skolemad og alle de andre gode forslag, man kan finde på lokalt.

Med dette udgangspunkt kan vi – – også udenomsparlamentarisk – rejse kravet om at bryde med de snævre rammer, som regeringen har fastlagt. Hvis Enhedslisten forstår at sætte denne dagsorden som et samlet parti, kan vi bidrage til at knytte de kommunale kampe sammen.

Vores repræsentanter i Folketinget skal heller ikke fremover ligge på den lade side. De er dem, der har de bedste muligheder for at agitere og argumentere for både bevægelsernes og vores egne krav i den brede offentlighed. Det er også dem, der fortsat skal bombardere regeringen med forslag om at tage nok så små skridt i den rigtige retning (- og stå benhårdt fast på vores modstand mod at tage ansvar for ”et lidt mindre skridt i den forkerte retning”). Men det er ikke folketingsgruppen, der kan skabe den mobilisering, som kan sætte en ny dagsorden, hverken når det handler om jobs, dagpenge eller velfærdsnedskæringer. Det er alle os andre.

Og her kan og skal Enhedslistens afdelinger og netværk med tusinder af aktive medlemmer spille en helt afgørende rolle.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com