content-picture.php

Der er nu 18 dage tilbage inden valget. Vi har et godt udgangspunkt. Blå blok halter stadig bagud i meningsmålingerne, og nok så vigtigt: Det er svært at se, hvordan der skal kunne dannes et flertal, som både rummer Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Samtidig står Enhedslisten til otte mandater - i de dårligste meningsmålinger!

af SAP's forretningsudvalg

Alligevel har vi store opgaver foran os de næste 19 dage. De kræver, at vi alle lægger flest mulige kræfter i opgaven.

VI SKAL VÆLTE VK-REGERINGEN
En ny regering er forudsætningen for at standse 10 års liberalistisk hærgen. Det gør man bedst ved at stemme på Enhedslisten. Enhedslistens mandater er på én gang sikre mandater for en ny regering og sikre stemmer mod fortsat VK-politik.
Men når vi møder folk, der er i tvivl om rød og blå blok, skal vi ikke være blege for at motivere dem til – i det mindste – at stemme for et parti i rød blok.

VI SKAL BEGRÆNSE BORGERIG INDFLYDELSE PÅ EN NY REGERINGEN
Når de borgerlige partier har opgivet regeringsmagten, vil de byde sig til over for den nye regering og presse den med deres mandater. Alt tyder desværre på, at S og SF hellere end gerne vil samarbejde til højre. Bl.a. fordi de kan bruge forligskompromisserne som undskyldning for at svigte de bedste af deres valgløfter.
Lige nu ser det ikke ud til, at vi kan få et rent rødt flertal, der er uafhængigt af De Radikales asociale og liberalistiske økonomi- og skattepolitik.
Mange er i tvivl om hvilket parti i rød blok, de skal stemme på. En hel del svinger mellem De Radikale og Enhedslisten på grund af S-SF’s stramninger på rets-, indvandrer- og flygtningepolitikken. Vi må forklare dem alle, at en stemme på Enhedslisten på én gang styrker demokratisk rettigheder og solidaritet med indvandrere og flygtninge og samtidig trækker en ny regering til venstre, mens en stemme på De Radikale trækker regeringen til højre.
Mange vælgere, der ikke umiddelbart er 100 % enige med Enhedslisten, vil stemme på os "for at holde en ny regering i ørerne".

VI SKAL STYRKE PRESSET FRA VENSTRE PÅ EN NY REGERING
Det gør vi ved gennem hele valgkampen at præsentere en stribe krav og politiske forslag, som vil gavne arbejderklassen og folk på overførselsindkomst, som vil gavne klima og miljø, og som vil gavne solidariteten.
For et par år siden formulerede Enhedslisten et 100 dages program for en ny regering. Det var en samling af de gode og fornuftige forslag, som S og SF selv havde fremsat eller støttet. Hvis vi i valgkampen og bagefter sætter fokus på den type krav plus andre krav, som der er bred opbakning for i den del af befolkningen, der støtter eller overvejer at støtte rød blok, så kan vi gøre det rigtig dyrt og svært for S og SF at undslå sig fra at gennemføre dem.
Samtidig vil vi konkret kunne vise, hvad Enhedslistens mandater vil blive brugt til i Folketinget: a) modstand mod borgerlig politik, også når det kommer fra S og SF; b) støtte til sociale, solidariske og bæredygtige forslag; c) talerør for folkelige krav til regeringen.

VI SKAL VISE, AT DER ER ET SOCIALISTISK ALTERNATIV
S og SF bevæger sig inden for samme politisk ramme som de borgerlige partier. Når de borgerlige vil lade de rige gå fri og lade lønarbejdere og folk på overførselsindkomst betale for krisen, siger S og SF: Vi skal alle være med til at betale krisen, også lønarbejdere og folk på overførselsindkomst (og da det er de fleste, kom de til at betale mest) Det er derfor, S og SF vil have os til at arbejde længere i en tid med arbejdsløshed!
Enhedslisten siger klart: Det er kapitalejerne, de rige og kapitalismen, der har skabt krisen. Derfor er det bankerne, de store selskaber og de rigeste, der skal betale. Det har Enhedslisten udmøntet i konkrete krav, der tager pengene fra de rigeste, og som bryder med det kapitalistiske systems rammer.
Det er vigtigt, at Enhedslistens antikapitalistiske alternativ bliver en del af valgkampen.
– Fordi der er mange, der godt kan se, at S-SF-politikken på mange måder kører videre i VK-sporet og ikke løser krisen for arbejderklassen og folk på overførselsindkomst.
– Fordi vi nu og efter valget må skabe et synligt alternativ for de af S’ og SF’s medlemmer og vælgere, der bliver skuffede over den nye regerings manglende fornyelse. Hvis ikke de har et rødt alternativ, bliver de passive eller går til højre.
– Fordi også de næste 19 dage skal bidrage til Enhedslistens egentlige mål: At bringe os nærmere et opgør med kapitalismen og at opbygge en parti af socialistiske aktivister, der kan blive et redskab for dette opgør.

SAP’s forretningsudvalg, 28. august 2011

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com