Det seneste nyhedsbrev fra Demos indeholder gode historier om "det antimuslimske univers i krig". Men desværre får vi af uforklarlige årsager også serveret fejlagtige og udokumenterede angreb på trotskismen

af Svend Vestergaard Jensen

Nyhedsbrevet gennemgår en række problemstillinger i forhold til den aktuelle udvikling i Mellemøsten, hvor Danmark er aktiv deltager i den amerikansk ledede koalition. Resultatet er blevet en kraftig styrkelse af islamistiske kræfter – ikke mindst Islamisk Stat, der blev dannet i begyndelsen af 2014.  Situationen har skabt en negativ holdning til islam som sådan og en nærmest fanatisk antimuslimsk tone, hvis højder ofte når hysteri. Den antimuslimske counter-jihad danner et netværk i de enkelte lande, der fører nationalistiske, religiøse og værdipolitisk kampagner, der nedgør og stigmatiserer muslimer over en bred kam. Disse netværk går ofte på tværs af landegrænserne.

Som en del af dette "univers" fokuserer Nyhedsbrevet på Lars Hedegaard. Nyhedsbrevets forfattere går tilbage i Hedegaards politiske løbebane for at finde en forklaring på hans senere standpunkter. Hedegaard er også aktuel, fordi han vil opstille som løsgænger til det Folketingsvalg, der kommer inden september dette år. Hans programpunkter gennemgås i Nyhedsbrevet.

Lars Hedegaard var i en periode medlem af Revolutionære Socialisters Forbund (RSF – senere SAP), den danske sektion af Fjerde Internationale. Som gymnasielærer på Det Fri Gymnasium i København var han også med til at påvirke sine elever til at gå med i RSF. Samtidig skrev han sammen med et par andre tre fortrinlige bøger i serien Fundamental Historie på Gads Forlag. De udkom i 1975, hvor Hedegaard sammen med sin kone, Barbara Jensen – også med "hos trotskisterne" – flyttede til USA.

Samarbejde med højrefløjen?
Det er i denne sammenhæng, Nyhedsbrevet skriver:

"Det er ikke utænkeligt, at Hedegaard har haft kontakt med trotskister, som historisk har taget ekstremt højreorienterede ideer til sig og samarbejdet med den yderste højrefløj i USA".

Det er, som om man næsten kan høre et ekko fra Moskva-processerne i Sovjetunionen i 1930’erne, hvor det mest udbredte slogan handlede om "trotskistisk-fascistiske agenter og spioner". Hvad er baggrunden for, at Demos udbreder påstanden om trotskisternes samarbejde med højrefløjen og den yderste højrefløj? Og hvad med at dokumentere det?

Demos fortsætter med at citere Jyllands Posten for samme synspunkter (JP 26.10.2014). Er dette virkelig kilden til ovenstående angreb på trotskisterne? Jyllands-Posten? Og Demos? Det er nyt.

Nej, trotskister samarbejdede og samarbejder ikke med, hverken højrefløjen eller den yderste højrefløj. At tidligere medlemmer af erklærede trotskistiske organisationer har meldt sig ud og senere indtaget politiske synspunkter, der stod og står i modsætning til det, de mente tidligere, er vel ikke en ny sag.

Undtagelsen
Det hedengangne Venstresocialisterne kan vel ikke tages til indtægt for Karen Jespersen og Ralf Pittelkows senere karriere og synspunkter, som de nu udtrykker i deres "Den Korte Avis"? Eller hedengangne DKU – kommunistisk ungdom – for koldkrigshistorikeren Bent Jensen, der engang var organiseret der? Og så videre.

Trotskismen var og er en revolutionær, marxistisk strømning opkaldt efter den russiske revolutionær, Lev Trotskij. ”Trotskismen” blev et begreb, som Stalin brugte mod tusinder og atter tusinder af revolutionære socialister, der satte sig imod bureaukratiseringen af den nye sovjetstat, og som ønskede en revolutionær kontinuitet i den internationale arbejderbevægelse og venstrefløj.

Lars Hedegaard har sammen med andre, især akademikere, dannet Giordano Bruno Selskabet, hvor også en anden ex-trotskist, Torben Hansen, er med. Men det får ikke trotskisterne til at fremstå som samarbejdende med ekstremt højreorienterede. Faktisk er de to ex-medlemmer af Fjerde Internationales danske sektion de eneste, der er sprunget over på højrefløjen siden 1930’erne. De er en undtagelse fra reglen.

Godt stof
I Nyhedsbrevet gennemgås Lars Hedegaards danske netværk og deres internationale forbindelser. Der er fokus på baggrunden for bruddet mellem DF og Hedegaard. Det er interessant læsning. Andre artikler handler om valget i Sverige, Ukraine og den højreradikale repræsentation efter Europa-parlamentsvalget i juni 2014 med konkrete tal fra de lande, hvor der var opstillede sådanne lister. En rigtig god gennemgang af de højreradikale i Europa, og de store forskelle og modsætninger, der er mellem disse.

Demos Nyhedsbrevet er godt stof til at blive klogere af. Det anbefales herfra – trods ovenstående indvendinger. Nyhedsbrevet kan købes gennem Demos.dk. Eller i butikken på Sankt Hans Torv, Elmegade 27, kld., 2200 København N.
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com