Terry Eagletons bog kredser om de undrende spørgsmål og fordomme, som venstrefløjen typisk konfronteres med. Men den er desværre for meget polemik og for lidt brugbar nytænkning og analyse.

af Mads Wilmann

Forfatteren havner alene i forsvar; han nøjes med at give sig i kast med at gendrive de fordomme og kritikpunkter, der er opstået at marxismens politiske praksis og børnesygdomme gennem tiden. Analysen af kapitalismen, dens udvikling og dens iboende modsætninger udebliver, og det gør løsningerne og dermed aktualiteten i grunden også.

På arbejdernes internationale kampdag 1. maj 2013 udkom den danske oversættelse (v. Mogens Petersen) af Why Marx was right (2011). Ganske glimrende timing for en bog, hvis opdrag er at forsvare Marx. Originaltitlen har den danske oversætter tilsyneladende fundet en kende for tilbageskuende, hvorfor den er blevet omdøbt til en mere almengyldig og tidsubestemt én af slagsen. Ironisk nok, for selvom Eagleton fortolker Marx udmærket, forholder hans bog sig faktisk ikke til samfundet anno 2013 og kapitalismens skikkelse i dag.

Bogen er bygget op om 10 kapitler, der hver især indledes med et typisk kritikpunkt af Marx, som der efterfølgende argumenteres imod. Eagleton’s 10 udvalgte kritikpunkter er: (fortolket gengivelse):
Kapitel 1: Marxismen er død
Kapitel 2: Socialisme ender galt
Kapital 3: Marxisme er determinisme
Kapitel 4: Socialisme er utopisk.
Kapitel 5: Marxismen reducerer alt til økonomi
Kapitel 6: Marxismens materialisme reducerer menneskets ånd
Kapitel 7: Marxismen uaktuel. Dens beskrivelse af klasser er forældet i anno 2013. Samfundet har ændret karakter.
Kapitel 8: Marx forbeholder sig ret til politisk vold (revolution)
Kapitel 9: Socialismen i praksis medfører en almægtig stat uden frihed for individet.
Kapitel 10: Bevægelserne, der har betydet noget de seneste årtier, er ikke udsprunget af marxismen. Marxismen leder ikke til brugbare kampforme i det moderne samfund.

Unuanceret forsøg på at nuancere
Terry Eagleton forsøger at nuancere diskussionen om disse udsagn og med rette, men det ender alene i et forsvar imod kritikpunkterne, og diskussionerne ender med at fremstå temmeligt unuancerede og får karakter af en diskussion af hvem, der har de dårligste bud.

Argumenterne virker en kende støvede og dogmatiske og uden en nutidig vinkel og uden at pege fremad. Fx er Eagletons hovedargumentet for politisk vold (hvis påtvunget arbejderklassen) at reformer også kan være voldelige.

Eagleton stirrer sig blind på at bekæmpe de kritikpunkter, han opstiller med argumenttyperne: betingelserne var forkerte og kapitalismen har i øvrigt også problemer.

Der mangler derfor også nogle betragtninger om kapitalismens udvikling, og hvorfor brugen af marxistisk metode fortsat er begrundet, – det til trods for, at der faktisk er et kritikpunkt, der har det spørgsmål som genstand.

Betragtningerne om det samfund, man gerne vil afskaffe kapitalismen for at opnå, udebliver ligeledes helt. Eagleton beskæftiger sig i grunden ikke særlig meget med post-kapitalistiske fase i historieudviklingen. For eksempel skriver Eagleton, at der kun er brug for marxister indtil den dag, revolutionen er gennemført. En temmelig mærkelig betragtning; det er da for alvor dér, at det må forventes, at det er vigtigt med de gode kræfter, så en totalitær samfundsudvikling kan undgås.

Historielæsning og værn mod fordomme
Selvom bogen mangler en analytisk del og en retning fremad, kan bogen med dens mange historiske eksempler fungere udmærket som historielæsning for folk med den interesse og som et værn, der kan anvendes til at gendrive nogle af fordommene mod socialisme. Den medvirker da også i et eller andet omfang til at forklare, hvorfor diverse revolutioner og forsøg på socialisme gik galt.

Det er for så vidt fint, men spørgsmålet er så, hvor effektivt det er, når man ikke samtidig præsenterer et bud på, hvorfor og hvordan Marx så kan anvendes. Skyts leverer bogen ikke meget af.

Bogen tjener bestemt til at gendrive nogle af de borgerlige fordomme og synspunkter, som man ofte møder i diskussioner. Og den er en ok appetizer til Marx og de marxistiske begreber – nok især for dem, der allerede er lidt overbeviste. Men videre bringer den os heller ikke i vores udfordringer som venstrefløj.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com