content-picture.php

Sagerne om de tre medicinforårsagede dødsfald på Glostrup og Hillerød lukkede psykiatriske afdelinger i begyndelsen af 2013, har skabt fornyet debat om dødsfald og overmedicinering i psykiatrien. Fælles for disse sager er, at de afdøde faktisk blev obduceret og man konstaterede at kombinationen af forskellig psykiatrisk medicin var årsagen til dødsfaldene.

af SAP's forretningsudvalg

Tydeligt inspireret af det forestående regionsrådsvalg, melder politikere fra forskellige partier sig på banen med fordømmelser, undersøgelseskrav og valgløfter. Regeringen henviser til at man på finansloven for 2013 afsatte midler til at undersøge uforklarlige dødsfald i psykiatrien. Alligevel vil politikerne stadig ikke gennemføre det krav som psykiatribrugere i årevis har rejst: Obduktion af alle uforklarlige dødsfald i psykiatrien.

De tre seneste tragiske dødsfald står nemlig slet ikke alene. Psykiatribrugere har i årevis påpeget de voldsomme stigninger der er sket i antallet af uforklarlige dødsfald i psykiatrien gennem de seneste 18 år. Sundhedsstyrelsen har siden 1994 offentliggjort et dødsårsags-register. Heraf fremgår det, at mens der i 1994 kun var 10 personer der blev erklæret døde med årsagen ”psykose” eller ”affektiv sindslidelse”, så har der i de seneste 10 år været gennemsnitligt 217 af denne type dødsfald om året!

Men man kan slet ikke dø af en ”psykose” eller ”affektiv sindslidelse”, hvilket alle læger også er enige om. Disse dødsfald dækker således reelt over personer som er døde mens de var i psykiatrisk behandling, og hvor man ikke umiddelbart kunne konstatere hvad dødsfaldet skyldtes. I en undersøgelse fra 2010 dokumenterede to retsmedicinske forskere, at ud af 516 undersøgte dødsfald i psykiatrien var mindst 40 % forgiftede af medicin.

I dag er det op til politiet at vurdere hvorvidt de uforklarlige dødsfald skal give anledning til en obduktion. Det sker kun yderst sjældent, fordi politiets retningslinjer foreskriver at de kun er forpligtet til at lave en obduktion, hvis de har mistanke om at der er foregået noget decideret kriminelt.

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har i samarbejde med foreningen Død i psykiatrien gennemført en kampagne for kravet om obligatorisk obduktion af alle uforklarlige dødsfald i psykiatrien. Blandt psykiatribrugerne er der nemlig ingen tvivl om at medicinering spiller en rolle i den voldsomme stigning af uforklarlige dødsfald. I 11 byer har de opsat kors og uddelt materialer for at gøre opmærksom på problemet, og i København har de demonstreret bl.a. foran medicinalfirmaet Lundbeck.

Medicinalindsutrien, herunder Lundbeck, tjener nemlig styrtende summer på det stigende medicinforbrug. Samtidig kan de hemmeligholde forskningsresultater om medicinen, som ikke tjener deres interesser. Dette er med til skabe tendensen i retning af medicinering frem for anden behandling og det er med til at åbne for brug af medicin i uforsvarlige mængder og kombinationer.

En psykiatrisk behandling, med langt mindre medicin og overmedicinering, vil kræve langt flere ressourcer. Først og fremmest kræver det langt flere ansatte i psykiatrien. I årevis har udviklingen dog gået den stik modsatte vej og psykiatrien er i dag et af de mest forsømte områder i det danske velfærdssystem overhovedet.

Psykiatribrugere er den eneste samfundsgruppe der lovligt kan udsættes for tvangsmæssige foranstaltninger der faktisk kan give permanente fysiske og psykiske skader eller direkte være årsag til død. Samtidig er det generelt en af de mest udsatte grupper i vores samfund, som derfor sjældent har overskud til at organisere sig, protestere og rejse krav. Politikernes kynisme og arrogance overfor kravet om obduktion af de uforklarlige dødsfald, er decideret skræmmende.

Det er på tide med politisk handling på psykiatriområdet. Først og fremmest skal psykiatribrugernes krav om obduktion af alle uforklarlige dødsfald indenfor psykiatrien gennemføres. Medicinalindustrien skal under skarp demokratisk kontrol, der sikrer at forskning og produktion af medicin kan ske ud fra offentlige fælles prioriteringer til samfundets bedste. Samtidig skal en god del af medicinalindustriens enorme profitter inddrages – og være med til at finansiere en massiv investering i psykiatrien. Der skal først og fremmest investeres i flere ansatte, for at sikre bedre rammer for behandling der ikke (udelukkende) baseres på medicin. Alle psykiatribrugere skal have krav på andre behandlingstilbud som alternativ eller supplement til medicin. Og tvangsmæssig medicinering med psykiatrisk medicin skal afskaffes – ingen skal tvangsmæssigt udsættes for livsfare!

SAP’s forretningsudvalg, 26. maj 2013

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com