content-picture.php

Den islamistiske fundamentalisme kan kun bekæmpes, hvis der gøres op med aggressiv imperialisme, fossil industri og social armod i Mellemøsten og i Vestens udsatte boligområder. I flere udsatte boligområder ser vi, at religiøs fanatisme finder grobund, og at unge organiserer sig i kriminelle bander, hvor de finder det fællesskab, som de ikke mødte i det omgivende samfund.

af Socialistisk Information

I bogen De Udsatte skitserer Svend Vestergaard Jensen nogle fokusområder og krav til en anden udvikling og tilværelse for mange etniske mindretalsunge.

 

Han forklarer, hvordan en ikke-inkluderende praksis – eksklusion fra majoritetssamfundet, får mange etniske mindretals unge til at søge andre fællesskaber og identiteter.

 

Løsningen er ikke ”tough on crime», som politikere konkurrerer med hinanden om at skærpe, men derimod forebyggende arbejde på flere planer, såvel fra professionelle som fra civilsamfundet samt og ikke mindst på det politiske plan. En anden politik er nødvendig for at ændre den aktuelle udvikling.

 

Svend Vestergaard Jensen: De Udsatte. Oktober 2018, 60 sider, 20 kr. Forlaget Solidaritet.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com