Gennem et lille års tid arbejdede Charlotte Johannsen under dække i det højreradikale miljø i Århus - omkring den nynazistiske White Pride-gruppe og dens periferi.

af Svend Vestergaard Jensen

Anledning til dette politiske feltarbejde var, da en af forfatterens venner blev endnu et voldsofre for White Pride og co`s hærgen gennem det århusianske natteliv. Efter overfaldet besluttede hun sig for at infiltrere det miljø, hvorfra volden kom – med det formål at stoppe den.

Charlotte Johannsen ville finde ud af, hvorfor man kan finde på ikke bare at være racist, men tillige være voldelig mod den politiske venstrefløj og mod etniske mindretal. Aktiviteter, der er deres primære udadvendte politiske handlinger. Hun kunne samtidig advare hendes venner mod voldelige angreb, når de blev planlagt fra et af deres tilhørssteder, som i reglen er et værtshus i Jægergårdsgade.

Hendes nysgerrighed fik hende til at studere og interessere sig for menneskene bag den politiske vold. Hvilke mennesker tiltrækkes af det højreradikale miljø? Hvordan kan grupper som White Pride stoppes? Hvorfor kan de organiserede racister leve ubesværet i Århus og omegn?

Det er – som Charlotte Johannsen skriver – nemt for dem at gå på bar. Det er nemt at tage på Stadion, og volden fortsætter i byen med et utal af overfald på folk, der ikke falder i nynazisternes smag.

Dette kom der en bog ud af på Informations Forlag: Forklædt som nazist – en Århus historie.

På stadion
White Pride (WP) har udgangspunkt i hooliganisme, fodboldfankultur med AGF som deres klub. Men som WP siger: "Vi er ikke som de andre fodboldfangrupper. De ser kun fodbold og slås. Vi har også stærke politiske og ideologiske holdninger, Vi vil have et racerent Danmark. Og deler man ikke den holdning, har man intet at gøre i WP. Så er det ud!"

Men som forfatteren iagttager en tæt bekendt i miljøet: "Der er måske 50 med i WP idag, hvoraf de ti er der for fodbold og politik. Resten er der kun for volden…. Det er på grund af stofferne."

Det er på stadionner – ude som hjemmekampe – at rekruttering og "hærdning" finder sted. Som "føreren" udtrykte det på Dansk Fronts debatforum i 2002: "Samtidig er slagsmål en udmærket måde at hærde ungdommen på. Alt for mange danske mænd ligner og opfører sig rent ud sagt som en flok bøssekarle. Pga. deres opvækst blandt kællinger og venstresnoede mandlige pædagoger har de mistet enhver lyst til kamp. Fodboldarenaerne er glimrende steder at rekruttere folk til kampen mod det multietniske samfund. Det har jeg selv haft stor succes med. "Hooligans" er folk, der tør kæmpe for det, de elsker. Det er netop det, vi mangler på den nationale fløj."

Det er på stadionner – og selvfølgelig på Århus Stadion – at radikaliseringen foregår. Især blandt helt unge drenge, der herved trækkes ind i højreekstremismen. Søndag efter søndag overlades tribunerne til racisternes dominans.

Rekrutteringsmønstre
Det højreekstreme miljø i Århus har deres eget forgrenede netværk. De kender hinanden. De er inddelt i sociale undergrupperinger, der overlapper hinanden. Organiseringer som Barndommen, Nysir, Vederfølner og White Pride har deres overlapninger til hinanden. Endvidere indgår Den Danske Forening i netværket.

"Barndommen", som er de yngste, rekrutteres videre over i Vederfølner og får derigennem meget at gøre med de ældre rent politisk. De kommer til at tegne fremtidens miljø, med mindre de kommer på andre tanker.

Flere de helt unge teenagere er – som Charlotte Johannsen skriver – dybest set bare drenge med for meget energi, der sagtens kan nå at komme ud af miljøet og skifte volden ud med andre ting, drenge på deres alder normalt laver. Der er, som hun siger, ingen grund til, at de skal være fremtidens højreekstremister!

I Vederfølner sidder flere af de ledende WPere. Som det fremgår i bogen, er foreningen den største organisering på den yderste højrefløj i Danmark lige nu og har haft stabil fremgang siden starten i 2007. Vederfølners ledelse vil gerne fremstille foreningen som en seriøs ikke-voldelig, politisk forening med bred appel til nationalister og islamkritikere.

Ingen i Vederfølner problematiserer dobbeltrollerne, før folk hænges ud i medierne. Foreningen fralægger sig derefter ansvaret ved at smide dem ud. Det styres med hård hånd af WPs inderste kerne.

Som et ledende medlem af Vederfølner sagde et møde ifølge forfatteren af bogen, "skal vi aktivt forsøge at tegne en mere skarp profil udadtil, forholde os til flere emner og presserende politiske spørgsmål."

Yderligere er der en forening, Nysir, som er en fodboldfraktion af meget dedikerede AGF-fans. Officielt er det en apolitisk forening, men der har været en stor trafik af unge fodboldfans fra Nysir til White Pride og Vederfølner.
Den Danske Forening hænger også sammen med netværket. På Vederfølners generalforsamling kunne en repræsentant herfra fortælle, hvor vigtig det er at håndtere pressen rigtigt, når man laver den slags arbejde, som Vederfølner gør. Netop Vederfølner har tætte forbindelser og overlapninger med Den Danske Forening, som eksempelvis deltager i Vederfølners generalforsamlinger.

Internationale kontakter
Der er ingen tvivl om, at WP og omkreds har en del internationale kontakter. I bogen fremhæves forbindelse til England og Serbien. Førstnævnte er kontakten til British National Party. Angående sidstnævnte omtales arrangering af endnu en sommertur til Serbien for at besøge et højreradikalt søsterparti, der er klar til at bekæmpe den stigende indflydelse, som muslimerne har fået i Kosova, som de hævder.

Netværket er meget optaget af konflikten på Balkan. Konfliktens indhold redegjorde en repræsentant fra Den Danske Forening for ved et foredrag i Vederfølner. De har brug for ældre til at definere det ekstreme højre mere teoretisk og ideologisk.

Vederfølner lader ikke til at udvikle ret meget politik selv. De er afhængige af input fra eksempelvis Den Danske Forening. Foreningen blev dannet i 1987 af præsten Søren Krarup, som nu sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti, ligesom både Søren Espersen og Pia Kjærsgaard, der også har været medlemmer, inden de i tilstræbelsen på at blive "stuerene" forlod det fine selskab.

Holdningen omkring Balkan er fælles: Muslimerne vil på grund af deres religion overtage hele verden, og det er udelukkende op til de raske, danske mænd at forsvare nationen. Politikerne har solgt deres sjæl til fjenden, og dem kan man generelt ikke stole på.

Igen til foredragsholderen om Balkan fra Den Danske Forening: "Det her er et skoleeksempel på, hvad der sker, hvis vi giver muslimerne for meget magt. Vi bliver nødt til hele tiden at være på vagt, fordi det ligger i deres kultur at ville erobre."

Fløj mod fløj?
Hvis man har fulgt udviklingen i Århus, herunder gennem den lokale presse, fra midten af 1990’erne og frem til i dag, er der ingen tvivl om, hvorfra den politisk betingede vold kommer fra. Den kommer entydigt fra den ekstreme højrefløj i det østjyske med Århus som fokus. Alligevel bliver politiet i Århus og andre ved med at tale om "fløj mod fløj", grupper mod grupper – forstået som højre mod venstrefløj og omvendt. Som om begge fløje er lige gode om det.

Som Charlotte Johannsen skriver i sit efterskrift: "Jeg har i mit år i det århusianske miljø ikke en eneste gang set en racist, der er blevet overfaldet af en indvandrer eller en venstreorienteret. Jeg har tværtimod mødt planlagte overfald mod byens venstreorienterede på stribe og et ulige magtforhold, der på ingen måde kan betegnes som "fløjkrig". I Århus kan du ikke vide dig sikker, hvis du går alene hjem fra byen en lørdag nat og er alternativ af udseende. Hvis du derimod er racist, kan du frit færdes på alle byens barer og diskoteker."

Ved at skrive bogen, som hermed varmt anbefales, bidrager Charlotte Johannsen til, hvordan racismen og volden kan stoppes i og omkring den jyske hovedstad. Dog uden at opstille et program for dette. Bogen er anbefalelsesværdig både for antiracister, som med bekymring gennem årene har fulgt udviklingen, og for folk, som med nye oplysninger kan få øjnene op for problemstillingen og blive motiveret til en indsats for at komme racisme, fremmedhad og volden til livs.

Charlotte Johannsen:
FORKLÆDT SOM NAZIST – en Århushistorie
Fortalt til Marchen Neel Gjertsen og Sebastian Gjerding
260 sider, kr. 299,-
Informations Forlag

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com