Idèen ligger lige til højrebenet – afskaf påsken med alle dens helligdage.Så kan produktionsdanmark levere og skabe mere profit for de mangemilliarder i skattelettelser til kapitalisterne. De offentligt ansatte kan levere tre dages arbejde helt gratis, lærerne kan undervise mere for desamme penge, så børnene og de unge kan komme hurtigere igennem, øge arbejdsudbuddet og stille sig op i arbejdsløshedskøen.

af SAP's Forretningsudvalg

Corydon – den kujon – har endnu ikke forsøgt sig med den løsning. Den ville ellers som fod i hose passe til hans ”socialdemokratiske” (som han selv ynder at kalde dem) visioner. Han ville også være oppe imod en uhellig alliance bestående af folkekirken med alle biskopperne og menighedsrådene,
fagbevægelsen og ikke mindst Enhedslisten med sin magtfulde hovedbestyrelse, 12 (måske snart 21) folketingsmedlemmer og sine mange grupperinger og netværk.

Lige så mange dårlige grunde, der kan findes til at afskaffe påskehelligdagene, lige så mange gode grunde er der til at holde fast i, at til påske, der har vi fem sammenhængende dage, som vi kan bruge efter eget valg. De mange hårdtarbejdende lønmodtagere kan holde en velfortjent ferie, nyde naturen, dyrke deres hobbies, møde familie og venner til en god frokost eller – hvis man er til det, gå i kirke. De arbejdsløse kan holde fri med god samvittighed, og børnene kan dyrke deres fritidsinteresser og lære 30 gange mere, end 3 dages ekstra skoleundervisning ville kunne give dem.

Det er også i påsken, at socialister mødes i fire dage på en efterskole i Nordsjællands til SAP’s påskeseminar – nogenlundte jævnt fordelt mellem unge og ikke-unge, kvinder og mænd, medlemmer af SAP og ikke-medlemmer. Meningen er at gøre alt det, som er beskrevet ovenfor, men i tilgift at diskutere politik, socialistisk politik, revolutionær politik.

Socialistiske løsninger synes umiddelbart at ligge langt væk, med den politik som magthaverne i Danmark og resten af verden fører. Men samtidig er socialismen mere aktuel end nogensinde. Tænk blot på klimakrisen: Isen smelter, naturkatastrofer lurer lige om hjørnet, og magthaverne har intet troværdigt bud på en løsning. Eller tænk på den gældsfælde, som rammer store dele af Europa, med medfølgende sociale katastrofer.

Disse ting bliver der mulighed for at forholde sig til på påskeseminaret.

Fra Grækenland kommer en aktivist fra venstrefløjsorganisationen ”Kokkino” og fortæller om kampen mod ”Trojkaens” såkaldte kriseløsning med nedskæringer og arbejdsløshed.

Hvilke løsninger skal vi pege på? Er det den berømte Keynes, økonomen som viste vejen ud af tidligere kriser, og som blev mainstream i årene efter Anden Verdenskrig, hvor velfærd og velstand voksede i Vesteuropa? Eller peger vi som socialister på andre løsninger? Det bliver der en workshop om.

Krisens ofre er mange, de arbejdsløse, de unge, kvinder. Men det er også her, modstanden skal komme fra. En workshop tager pulsen på kampen for ordentlige uddannelser på ordentlige vilkår, og ikke bare regeringens mantra om hurtigt igennem systemet og frem til arbejdsløshed og løntrykkeri.
En anden workshop diskuterer et lige så aktuelt emne: folkeskolen – om skolen er børneparat, og en tredje har overskriften ”Kvinderne og krisen”.

Kommunalvalget til efteråret bliver en lejlighed til at rejse spørgsmålet om at få en klimapolitik, der tager udgangspunkt i konkrete lokale forhold og lokale kampe. Det bliver der også mulighed for at diskutere i en workshop.

En skærpet diskussion i samfundet generelt er med til at skærpe diskussionen internt i Enhedslisten. Presset på Enhedslisten styrkes med partiets øgede parlamentariske styrke. Det virker også indadtil, når f.eks. SAP kritiseres for at have et politisk netværk og for manglende åbenhed. Hvordan skal vi håndtere det på en seriøs måde? Skal SAP skifte navn? Det bliver også en diskussion på seminaret.

Og så bliver der mulighed for at få mere at vide om 4. Internationale, som SAP er en del af, og som har 75 års jubilæum i år. Det bliver en gennemgang af de 75 års historie og organisationens skiftende roller.

Er man ikke i forvejen ”historienørd”, så bliver man det af at praktisere venstrefløjspolitik. En forståelse af venstrefløjens politiske praksis i dag hænger uløseligt sammen med en viden om arbejderbevægelsens historie. Og der er mange, der glæder sig til at grave tilbage til historien om industrialismens barndom, Det er et scoop, at vi har fået Allan Mylius Thomsen til at holde oplæg og fortælle om arbejderne i det gamle København.

Dette var blot et lille udvalg af, hvad der sker på seminaret, og dermed vores forslag til, hvordan en socialist kan bruge nogle af fridagene i påsken.

Tilmeld dig til seminaret på sap@sap-fi.dk. Læs mere om programmet på www.sap-fi.dk

SAP’s forretningsudvalg, 16.marts 2013

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com