De kalder sig 15. maj-bevægelsen og kalder til demonstration for frihed, arbejde og et menneskeligt samfund. Nej, det er ikke endnu en af de arabiske revolutioners dato-bevægelser. Det arabiske forår har spredt sig til vores eget kontinent.

af Benny Åsman

”Democracia Real Ya” er deres kampråb, Virkeligt Demokrati Nu! Madrid har fået sin Tahrirplads en befrielsesplads på spansk, der heder Puerta del Sol. Der findes tydelige fællestræk mellem Tahrirpladsen i Cairo og Puerta del Sol i Madrid og andre pladser i Spanien, som de unge har besat. Selv teltene midt på torvet minder om de begivenhedsrige dage i Kairo.

I slutningen af denne artikel kan du læse den unge bevægelses Manifest. Det er en ungdommelig, dejlig frisk og noget naiv tekst. Den stiller krav om en ny måde at leve på, der skal gælde nye prioriteter i samfundet. Og det er op til os alle at tage udfordringen op.

De unge mennesker, der skabte 15. maj-bevægelsen, opfordrer til kamp mod den spanske socialistiske regerings kriseprogram, som kun peger i en retning: at lade de arbejdende betale den kapitalistiske krise. I Spanien er der virkelig en krise. Efter det vanvittige byggeboom frem til 2007 er landets økonomi styrtdykket. Nu står tusindvis af bygninger halvfærdige, så hele kvarterer allerede er begyndt at forfalde. Samtidig er der flere arbejdsløse i Spanien end i noget andet land i Europa. Blandt den voksne befolkning er arbejdsløsheden lige nu på 21,19 procent, og statistikken siger, at 44,6 procent af alle i den arbejdsdygtige alder under 25 år er uden arbejde, eller arbejder sort til underbetaling.

På trods af den dybe krise, eller måske på grund af den, har der kun været få protester mod krisens konsekvenser for de spanske arbejdere. En vigtig forklaring herpå er åbenlyst den rolle, som den ”socialistiske” regering under Zapatero har haft, nemlig at bruge hele sin indflydelse i de faglige organisationer til at lægge låg på. Men det har ikke forhindret mere end 100.000 unge mennesker i at demonstrere over hele landet.
 


Democracia Real, Ya
15-majbevægelsens Manifest

Vi er almindelige normale mennesker. Vi er som dig, mennesker der står tidligt op for at studere, arbejde, søge arbejde, mennesker med familie og venner.

Vi arbejder hårdt hver dag for at leve og skabe en bedre fremtid for dem omkring os. En del af os er radikale, andre er mere konservative. Vi er troende og ikke-troende, nogen har et klart politisk ståsted andre er upolitiske.

Alligevel er vi alle engagerede og vrede over over den politiske, økonomiske og sociale situation, vi lever under, over politikernes, virksomhedernes og bankernes korruption… og borgernes forsvarsløshed. Denne forfærdelige hverdag kan forandres, hvis vi slutter os sammen.

Det er på tide at rejser sig, at bygge et bedre samfund i fælllesskab. Derfor står vi stærkt forenet bag:

  • Ethvert udviklet samfunds prioritet skal være lighed, fremskridt, solidaritet, kultur til alle, en økologisk bæredygtig udvikling, selvrealisering og borgernes velfærd.
  • Der findes nogle grundlæggende rettigheder, som bør garanteres af samfundet, som retten til en bolig, retten til et arbejde, adgang til kultur, til uddannelse, til at kunne deltage i det politiske liv, individets frie udvikling, retten til at kunne forbruge det, der er nødvendigt for et sundt og lykkeligt liv.
  • Vores økonomiske og parlamentariske system fungerer i dag ikke efter de de principper, der er nævnt ovenfor, og de udgør nu en hindring for menneskehedens fremskridt.
  • Demokratiet udgår fra folket (demos = folk;kratos=magt), og derfor skal regeringen fkomme fra folket. Men i vores land lytter flertallet af politikerne ikke en gang på os. Deres arbejde burde være at repræsentere vores krav i samfundets institutioner og gøre det muligt for borgerne at deltage i det politiske liv til samfundets bedste. I stedet beriger de sig selv på vores bekostning. De retter sig kun efter diktaterne fra de store økonomiske kræfter, og klamrer sig til magten i kraft af et toparti-diktatur styret af de urørlige bogstavforkortelser PP og PSOE.
  • Visse personers umættelige magtbegær fremprovokerer ulighed, konflikter og uretfærdighed med vold til følge – noget vi forkaster. Vores forældede og unaturlige økonomiske system blokerer for samfundets udvikling, og skaber en spiral, der beriger nogen, mens andre kastes ud i fattigdom og afsavn. Indtil det bryder sammen.
  • Systemets indretning og mål er er at akkumulere penge. Det bliver sat over samfundets effektivitet og velbefindende. Det sløser med ressourcer, ødelægger vores planet, skaber arbejdsløse og ulykkelige forbrugere.
  • Borgerne er fanget i en maskine, hvis mål er at berige en minoritet, der ignorerer alle vores behov. Vi er usynlige, men uden os, er der intet, der fungerer. Så det er os, der får hjulene til at dreje rundt.
  • Hvis samfundet kunne lære ikke at lægge sin fremtid i hænderne på en abstrakt økonomisk rentabilitet, der aldrig tjener flertallets interesser, kan vi afskaffe al overproduktion og skabe alt det, vi mangler.
  • Vi har brug for en Moralsk Revolution. Vi har sat pengene over mennesker, men det burde være omvendt. Vi er mennesker, ikke varer på et marked. Jeg er ikke kun det, jeg køber, hvorfor jeg gør det, og af hvem.

Alt dette gør mig vred.
Jeg tror, at jeg kan ændre det.
Jeg tror, at jeg kan være til hjælp.
Jeg ved at sammen kan vi gøre det.
Kom med os. Det er din ret.

Oversat fra svensk af Martin Mørch.
Artiklen Benny Åsman er medlem af Socialistiska Partiet i Sverige og
blogger sammen med Göte Kilden.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com