Det Nye Antikapitalistiske Parti i Frankrig får følgeskab af socialistiske organisationer i andre lande i en fælles kampagne frem til valget til EU-Parlamentet i juni.

af Åge Skovrind

Med beslutningen om en fælles kampagne og en intention om at stille op til EU-valget er samarbejdet mellem en række antikapitalistiske partier i Europa løftet op på et højere niveau. De fleste af deltagerne har gennem flere år diskuteret med hinanden på møder i den Europæiske Antikapitalistiske Venstrefløj (EACL).
Da de mødtes i december 2008 var det på en baggrund, som på flere punkter adskilte sig fra tidligere, og som var med til at accelerere samarbejdet: Succesen for det nye franske parti, den økonomiske krise og de sociale bevægelser mod EU-regeringernes kapitalistiske redningsplaner. Ikke mindst diskussionerne om situationen i Grækenland viste, at der ikke var tale om et enkeltstående tilfælde.

Den fælles udtalelse fra mødet er underskrevet af 13 organisationer fra ni lande.
Disse er:
• Belgien: Ligue communiste révolutionnaire-Socialistische Arbeiderspartij (LCR-SAP)
• Frankrig: Ligue communiste révolutionnaire (LCR), nu opløst og en del af NPA
• Grækenland: ENANTIA (Forenet Antikapitalistisk Venstre), SEK, OKDE-Spartakos
• Italy: Sinistra Critica (Kritisk Venstre)
• Ireland: People before profits
• Polen: Polska Partia Pracy (det Polske Arbejderparti)
• Spanien: Izquierda Anticapitalista (IA)
• Storbritannien: Socialist Party (SP), Socialist Resistance, Socialist Workers Party (SWP)
• Sverige: Socialistiska Partiet (SP)

I udtalelsen hedder det blandt andet:
”Vi afviser EU-regeringernes politik, som redder banker og ikke mennesker. Dette Europa er ikke vores, sådan som det tydeligt kom til udtryk i nej’et til den Europæiske Forfatning i folkeafstemningerne i Frankrig, Holland og Irland.
Vi foreslår en antikapitalistisk redningsplan, som – snarere end de tusindvis af afskedigelser som arbejdsgiverne planlægger, giver prioritet til jobskabelse, foreslår en fuldstændig nationalisering af bank- og kreditsystemet under arbejder- og folkelig kontrol og tilgodeser sociale behov.
Problemet er ikke finansvæsenets udskejelser eller at behovet for en bedre styring, men at bryde med kapitalismen og dens logik.
Under disse betingelser, og med hensyntagen til de særlige forhold i hvert enkelt land, er vi enige m at opbygge en koordineret og fælles modstand til arbejdsgivernes angreb, og på samme tid at skabe betingelser for et politisk alternativ og en antikapitalistisk pol, som bygger på folkelig mobilisering, forsvarer et Europa, som tilgodeser arbejdernes og folkets behov, og som afviser enhver støtte til eller deltagelse i social-liberale, socialdemokratiske eller centrumvenstre-regeringer.”

Nej til regeringsdeltagelse
Afvisningen af støtte eller deltagelse i socialdemokratiske eller centrum-venstreregeringer har haft en umiddelbar konsekvens i Frankrig, hvor det Nye Antikapitalistiske Parti har diskuteret muligheden for en fælles opstilling til EU-valget med det franske kommunistparti og andre på venstrefløjen. Men NPA har insisteret på, at en fælles liste kun er aktuel, hvis det sker på et grundlag, som klart siger nej til deltagelse i en socialdemokratisk ledet regering, og hvis aftalen samtidig strækker sig frem til kommunalvalget i 2010. Her indgår kommunisterne traditionelt altid en alliance med socialisterne. Kommunistpartiet vil heller ikke afvise at støtte eller deltage i en regering med Socialisterne, selv om dette nødvendigvis vil blive en pro-kapitalistisk regering.

Med et flertal på 76 procent af de 600 delegerede besluttede NPA’s første kongres i februar dermed reelt at opstille på sin egen liste. 16 procent stemte for en fælles front med kommunistpartiet.

NPA har siden opstillet sine kandidater og er gået i gang med kampagnen. Flere meningsmålinger giver NPA omkring 9 procent af stemmerne, mere end nogen anden liste på venstrefløjen. Det vil sandsynligvis give valg i nogle af de syv kredse, hvor NPA opstiller. Af politiske grunde opstiller partiet ikke i den ottende kreds – Frankrigs oversøiske kolonier i Caraibien og Stillehavet.

Spanien: Manu Chao støtter
Også i andre lande bliver der opstillet kandidater på en antikapitalistisk liste, selv om sandsynligheden for valg ikke forekommer stor.

I Spanien har organisationen Izquierda Unida dannet kampagnekomiteer i alle større byer, og man er i fuld gang med at indsamle de nødvendige 15.000 underskrifter for at blive opstillingsberettiget. Udover den økonomiske krise, som i Spanien har ført til et dramatisk opsving i arbejdsløsheden det sidste år, har organisationen haft fokus på kampen for fri og gratis abort og deltaget aktivt i en bred bevægelse blandt de universitetsstuderende mod en række reformer.

Izqueirda Anticapitalista, som blandt andet tæller medlemmer af Fjerde Internationale, forlod sidste år venstrealliancen Izquierda Unida i frustration over dennes dårlige resultater, manglende evne til at mobilisere og politiske reformisme. Det er lykkedes IA at vinde en del nye medlemmer og opstillingen til EU-valget bakkes op af en støtteerklæring fra 1.200 bevægelsesaktivister, akademikere og kulturpersonligheder. Blandt sidstnævnte er den kendte musiker Manu Chao, som i mange år har været en kendt stemme i den internationale bevægelse for global retfærdighed.

Partisamarbejde i Belgien
I Belgien har Fjerde Internationales sektion i den fransktalende del af landet (LCR) aftalt en fælles opstilling med Socialistisk Kampparti (PSL). PSL tilhører en international trotskistisk strømning, Committtee for a Workers Internatioonal (CWI). Deres tilhængere i Frankrig er en del af NPA. Men der er ikke tale om en belgisk kopi af det franske erfaring, understreger Ataulfo Riera et Céline Caudron fra LCR.

»Det er en aftale, som udgør et – lille – skridt fremad, på vejen til den nødvendige enhed på den radikale venstrefløj. En aftale som blandt andet sikrer, at vi undgår en total splittelse blandt de opstillede lister, og som giver et positivt signal til en bredere kreds af befolkningen, på baggrund af en tilpas klar politisk brod mod kapitalismen og den Europæiske Union,« skriver de.

De to organisationer er i gang med at indsamle de nødvendige 5.000 underskrifter for at kunne opstille. De så gerne, at samarbejdet blev bredere, men en henvendelse til kommunistpartiet (PCB) og det eks-maoistiske Arbejderparti (PTB) har ikke båret frugt.

… og i Sverige
I Sverige er Socialistiska Partiet (Fjerde Internationales sektion) gået sammen med Rättvisepartiet Socialisternea (RS) om en fælles opstilling. Det ligner processen i Belgien, idet RS også tilhører CWI-strømningen.

”Med det franske Nye Antikapitalistiske Parti som vigtig inspirationskilde har vi besluttet at fremføre et antikapitalistisk kandidatur i årets EU-valg. Med det vil vi sprede den voksende europæiske modstand mod massearbejdsløshed og nedskæringer og fremhæve behovet for at bryde med kapitalismens ødelæggende regime.”
Med de ord præsenteres forsøget på også i Sverige at forankre den nye antikapitalisme, som i krisens spor vinder gehør i Europa.

Alex Fuentes fra Socialistiska Partiet har deltaget i diskussionerne om et svensk kandidatur for den nye europæiske kampagne. Han siger:
”Vi skal blive en del af den voksende europæiske antikapitalistiske bevægelse, som går til kamp mod massearbejdsløshed, klimakrise, sociale nedskæringer og fattigdom. Vi skal tage ved lære af de europæiske erfaringer fra Frankrig, Grækenland, Island og andre steder, hvor folk har besluttet, at nu kan det være nok. ”

Listen vil være åben for andre interesserede, og de to organisationer er indstillet på, at også uafhængige kandidater kan blive opstillet.

”Vores kandidatur skal ses som en opfordring til at følge eksemplet fra Europa og gøre modstand. Hvis bare vi kan formidle lidt af den kamp og opposition mod kapitalismens krise, som nu begynder at forandre det europæiske politiske landskab, så har vi brugt EU-valget på en god måde,” siger Alex Fuentes til den svenske avis Internationalen.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com