Ved præsidentvalget den 20. juni har de polske vælgere for første gang i årtier muligheden for at stemme på en anti-kapitalistisk kandidat.

af Jan Malewski

Denne kandidat er Boguslav Zietek, 46 år gammel, uddannet tekniker og formand for Den Frie Fagforening ”August ’80” WZZ ”Serpien ’80” og for det Polske Arbejderparti (PPP). Hans kandidatur er blevet officielt godkendt efter aflevering af underskrifter fra 170.000 vælgere.

Boguslaw Zietek begyndte at kæmpe for arbejdernes rettigheder, mens han stadig gik i gymnasiet. Han var i fængsel i 18 måneder under general Jaruzelskis diktatur. Han har deltaget i organiseringen af mange strejker i Polen, herunder den største strejke med besættelse i jern- og stålindustrien ved Huta Katowice i 1992, såvel som minearbejdernes mobiliseringer. Han deltog i sundhedsarbejdernes bevægelser, særligt blandt sygeplejersker og jordemødre, der i tre uger skabte overskrifter i Polen ved at opbygge en ”hvid landsby” foran premierministerens domicil i juni-juli 2007, aktivt støttet af minearbejderne fra ”August ’80”
Blandt de ni præsidentkandidater i Polen er han den eneste, der har til hensigt at repræsentere arbejdernes interesser og ikke arbejdsgivernes, den eneste som kæmper imod privatiseringer, imod økonomiske stramninger, for et alternativ til kapitalismen, for ”socialisering af sektorer i økonomien, som er vigtige for udvikling af landet og opfyldelsen af sociale behov”, som ”skaber det grundlag, som gør det muligt at udvikle arbejdernes selvforvaltning”. Han er den eneste, der kræver fri abort; den eneste, som kræver, at den polske katolske kirke – landets største jordejer – skal betale skat.

Her er nogle uddrag af Boguslaw Zieteks valgprogram:

”Arbejdernes interesser er i direkte modstrid med kapitalens interesser, som har tendens til at maksimere deres profit til skade for samfundets behov og interesser. Det er disse interesser, som skulle have første prioritet, i modsætning til interesserne hos storkapitalen, arbejdsgiverne og administratorerne af private formuer. Ejendomsretten kan ikke garantere nogen retten til at berøve andre deres ernæring, indkomst, beskæftigelse, husly eller sundhedsydelser. Den kan ikke have forrang for retten til liv eller arbejde.”

”Vi er modstandere af privatisering af offentlig ejendom, som er til fordel for en håndfuld rige mennesker, til skade for samfundets overvældende flertal. Vi kæmper for retten for ethvert menneskeligt væsen til et værdigt og stabilt liv, til en anstændig løn til en stat og demokratiske institutioner, som spiller en aktiv rolle i økonomien, som repræsenterer arbejdernes interesser og ikke kapitalisternes og velhavernes.”

”Det Polen, vi stræber efter, er et land, hvor der ikke er arbejdsløshed, hvor alle har et hjem, hvor der ikke er sultelønninger, ingen udbytning eller nogen form for udelukkelse. Vores våben er arbejderbefolkningens solidaritet og solidaritet mellem arbejderbevægelsen og andre sociale grupper, som er ofre for det nuværende system, som har sammenfaldende interesser, hvilket før eller senere vil få dem til at samles i en fælles kamp i mod det nuværende system.”

Oversat fra engelsk af Ebbe Rand Jørgensen

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com